Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 28 novembra, 2022
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie OZ – 16.03.2017 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.03.2017 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie Kontrola uznesení Informácia starostu o dianí v obci Informácie predsedov komisií o činnosti komisií Pripomienky a dotazy obyvateľov obce VZN obce Závod o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Závod Rôzne Uznesenia ZáverPOKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 13.12.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 13.12.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie ...POKRAČOVANIE TEXTU

Neplánované OZ – 12.10.16 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v stredu 12.10.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 14.09.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v stredu 14.09.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 01. Otvorenie zasadnutia 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 03. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 16.06.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16.06.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 01. Otvorenie zasadnutia 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 03. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 12.04.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 12.04.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 01. Otvorenie zasadnutia 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 03. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Neplánované OZ – 01.03.16 (18:30)

Pozývame spoluobčanov na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 01.03.2016 o 18:30 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 29.02.2016 (18:00)

Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.02.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 3. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 08.12.2015 (18:00)

Pozvánka Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 8. decembra 2015  o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...POKRAČOVANIE TEXTU

Mimoriadne OZ – 12.10.2015 (19:00)

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode sa uskutoční dňa 12.10.2015 (pondelok) o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod. Program zasadnutia: 1.Otvorenie zasadnutia 2.Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 3.Voľba návrhovej komisie ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 4 of 512345