Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU

ZBERNÝ DVOR – TRIEDENIE ODPADU 

Zberný dvor je otvorený:
LETNÉ OBDOBIE     (1.3.- 31.10.)


ZIMNÉ OBDOBIE   (2.11. - 28.2.)POZOR !!!
Zberný dvor má nové pravidlá
pre ukladanie zeleného bioodpadu.


Prevádzkový poriadok 

Zberného dvora

Zo zákona je každý občan ako i každá obec povinná separovať plasty, papier, sklo, kovy, elektroodpad, pneumatiky a pod.
Biologický odpad je nutné kompostovať.


Od domu sa odváža (od 1.7.2016)

- 2x mesačne komunálny odpad
- 1x mesačne plastové obaly, kovy, PET a TetraPAK v žltých vreciach
- 1x mesačne noviny, papierové a kartónové obaly v modrých nádobách
- 3x ročne sklo v zelených nádobách

Na zberný dvor patrí :
- gumy, SKLO, veľko-objemový zmiešaný odpad, veľké kartóny, nábytok, plasty
- stavebný odpad do 1 tony (nad 1 tonu ... areál bývalej Prefy)
Za zberný dvor patrí :
Od 12.2.2018 sa zelený odpad (- tráva, lístie, konáre) skládkuje v priestore za zberným dvorom. 
Od 1.7.2023 je zelený BIOODPAD prístupný len v dňoch a v čase kedy je otvorený Zberný dvor odpadov. Prístup je cez hlavnú bránu Zberného dvora.
V priestore pre zelený odpad je aj kontajner určený len na drevený odpad. 
Všetok ostatný odpad patrí do zberného dvora. 
Každý priestor pre uloženie odpadu je viditeľne označený tabuľami.

V obci máme zberné miest pri KD na oblečenie 

Na chodbe OÚ :
Zber tonerov a farebných náplní do tlačiarní 
Zberný kontajner malých batérií 
Na dvor za obecným úradom je možné ukladať elektroorpad:

V PIATOK OD 9:00 DO 16:00 (mimo sviatkov)
v SOBOTU OD 9:00 DO 16:00

Dvor opustite pred 16:00. 
Brána sa zatvára automaticky o 16:00. 

Na toto zberné miesto patrí:
- PC, čiernu a bielu techniku,
- staré TV na ktorom nesmie byť rozbitá obrazovka, (kvôli obsahu v obrazovke) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
- práčky, mrazničky a chladničky nesmú mať demontovaný kompresor, (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.
- akumulátory,
- nerozbité neónové trubice a žiarivky (kvôli plynu) inak nebudú recyklované bezplatne ale ako komunálny odpad za ktorý sa platí a dopláca na to obec aj občan.

S účinnosťou  od 9.2.2013 sa úplne uzatvára Dočasný zberný dvor odpadu za železničnou stanicou a otvára sa prevádzka Zberného dvora pri Odsírovacej stanici Závod.


 


Areál Zberného dvora a miesto pre ukladanie Bio-odpadu je monitorované kamerovým systémom 24 hodín so záznamom.

Dôrazne upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadom. Pri zistení porušenia pravidiel bude páchateľ riešený v priestupkovom prípadne i v trestnom konaní !

Toto je cesta ako sa čistota a vzhľad okolia našej obce začne zlepšovať. Všetci spoločne musíme dať pozor na nezodpovedných spoluobčanov, ktorí by mali snahu tieto pravidlá  porušovať.

Veríme v dobrú spolupráce a pochopenie pri zavádzaní týchto zmien, ktoré by mali zmeniť okolie ale i nás všetkých.

Obecný úrad Závod

Komisia:
Stavebná a životného prostredia pri OZ Závod