Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky) » zápis do osobitnej matriky

zápis do osobitnej matriky

Ak nastala matričná udalosť občanovi SR v cudzine – narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Žiadosť vybavíte na matričnom úrade, alebo na zastupiteľských úradoch SR v cudzine.

K vybaveniu je potrebné:

 • žiadosť o zápis (manželstva, narodenia, úmrtia), ktoré sa nachádza na webovej stránke
 • žiadateľ/-ka si môže vypísať sám/sama

Potrebné dokumenty:

 • originály cudzozemských matričných dokladov spolu s úradným prekladom celého dokumentu, ktorý musí byť preložený slovenským úradným prekladateľom
 • originál nahrádza i notárom overená fotokópia matričného dokladu
 • overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte, ktorý vydal matričný doklad (tzv. APOSTILLE)

ZÁPIS O NARODENÍ

K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský rodný list, preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR, pas SR)
 • ak je matka vydatá, jej sobášny list
 • ak je matka slobodná, súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode manželstva
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom

ZÁPIS O UZAVRETÍ MANŽELSTVA

K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský sobášny list preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti …)
 • rodný list žiadateľky/a
 • ak uzatváral/a manželstvo rozvedený/á, predloží právoplatný rozsudok o rozvode
 • ak uzatváral/a manželstvo vdovec/vdova, predloží úmrtný list predchádzajúceho manželského partnera

ZÁPIS O ÚMRTÍ

K vybaveniu je potrebné:

 • cudzozemský úmrtný list úradne preložený v SR do slovenského jazyka
 • doklad o štátnom občianstve SR (preukaz totožnosti, pas SR, Osvedčenie o štátnom občianstve SR, Listina o udelení štátneho občianstva SR)
 • rodný list zomrelého
Neprehliadnite