Webové sídlo obce Závod!|sobota, 4 februára, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matrika Kniha


Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam 
(napr. uzatvorenie manželstva na území SR, v cudzine, narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

 TLAČIVÁ / FORMULÁRE:

 

Neprehliadnite

Zoznam súdnych tlmočníkov je uvedený na stránke www.justice.sk, sekcia zákony , tlmočníci.

SPRÁVNE POPLATKY   –   MATRIČNÝ  ÚRAD Matrika mini Logo
Sadzobník správnych poplatkov na základe Zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Druhopisy matričných dokladov (duplikát rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00 €
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00 €
Uzavretie manželstva mimo určenej doby 20,00 €
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi  štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 35,00 €
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

Zápis do osobitnej matriky

200,00 €
10,00 €