Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, apríl 9, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky)
  • Hladaj :

Matričný úrad (tlačivá/poplatky)

Matrika Kniha


Matrika poskytuje klientom okamžité informácie k matričným udalostiam 
(napr. uzatvorenie manželstva na území SR, v cudzine, narodenie, úmrtie, vydanie matričných dokladov a pod.)

 TLAČIVÁ / FORMULÁRE:

Neprehliadnite

Zoznam súdnych tlmočníkov je uvedený na stránke www.justice.sk, sekcia zákony , tlmočníci.

SPRÁVNE POPLATKY   –   MATRIČNÝ  ÚRAD Matrika mini Logo
Sadzobník správnych poplatkov na základe Zákona NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Druhopisy matričných dokladov (duplikát rodný, sobášny, úmrtný list) 5,00 €
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50€
Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50€
Uzavretie manželstva mimo určenej doby 16,50€
Uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti 66,00€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi  štátnym občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,00€
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,00€
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50€
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199,00€