Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2016

Zmluvy rok 2016

Zmluvy 2016 – Súhrn

Objednávateľ Dodávateľ Zmluvy Dátum
zverejnenia
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Nájomná zmluva RD 588-2 01.01.2016
DSS sv. Michala Obecný úrad Závod Nájomná zmluva DSS sv. Michala 01.01.2016
Iveta Blažeková Obecný úrad Závod Nájomná zmluva pozemok Novinový stánok 01.01.2016
Mária Gállová Obecný úrad Závod Nájomná zmluva pozemok – Predajný stánok 01.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Nájomná zmluva byt 244-1 01.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Nájomná zmluva byt 244-4 01.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Nájomná zmluva byt 244-6 01.01.2016
MUDr. Anna Gajdová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov – detská ambulancia 01.01.2016
MUDr. Oľga Koncová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov – zubná ambulancia 01.01.2016
Soňa Krajčírová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov KD 243 01.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Nájomná zmluva RD 588-1 01.01.2016
Michaela Lopošová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom služieb č. 1 01.01.2016
Hung Tran Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom služieb č. 2 01.01.2016
Marika Belanová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom služieb č. 4 01.01.2016
Elena Hasáková Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom služieb č. 5 01.01.2016
Irena Studeničová Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme nebytových priestorov Dom služieb č. 6 01.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 25.01.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 08.02.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Darovacia zmluva Plavisko 10.02.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia Krojovaný ples 19.02.2016
Obec Závod, OÚ Obecný úrad Závod Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 25.02.2016
Obec Závod, OÚ RVC Senica s.r.o. Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní audítorskych služieb 05.03.2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obecný úrad Závod Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby 08.03.2016
Henrich Ludvigh Obecný úrad Závod Kúpna zmluva – Henrich Ludvigh 14.03.2016
Henrich Ludvigh Obecný úrad Závod Kúpna zmluva – Henrich Ludvigh – Dodatok č.1 14.03.2016
Dobrovoľná požiarna ochrany SR Obecný úrad Závod Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 19.03.2016
Mesto Malacky Obecný úrad Závod Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú činnsoť 19.03.2016
Obec Závod, OÚ Darcovia (viď. Zmluva) Darovacia zmluva Plavisko 22.03.2016
Obec Závod, OÚ A.S.A. SLOVENSKO, spol. s r.o. Zohor Zmluva o dielo č. 1/2016 13.04.2016
Obec Závod, OÚ DATOM-DT s.r.o. Malacky Zmluva o dielo č. 203/2016 13.04.2016
Obec Závod, OÚ Dychová hudba Bojané Zmluva o hudobnej produkcii Bojané 18.04.2016
Obec Závod, OÚ Dychová hudba Krásinka Zmluva o hudobnej produkcii Krásinka 18.04.2016
Obec Závod, OÚ Dychová hudba Lanžhotčanka Zmluva o hudobnej produkcii Lanžhotčanka 20.04.2016
Obec Závod, OÚ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Závod Kúpna zmluva – Rímskokatolícka cirkev 20.04.2016
Obec Závod, OÚ ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva ZSE0831201502 o uzavretí budúcej zmluvy 21.04.2016
Terézia Spišeková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 22.04.2016
Lukáš Červenka Obecný úrad Závod Kúpna zmluva – Lukáš Červenka 22.04.2016
Obec Závod, OÚ CNS EuroGrants, s.r.o. Bratislavská 264, 908 01 Kúty Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 28.04.2016
Obec Závod, OÚ Autodoprava Medúzová Zmluva o likvidácii odpadu – drevný odpad 28.04.2016
Obec Závod, OÚ Autodoprava Medúzová Zmluva o likvidácii odpadu – drobný stavebný odpad 28.04.2016
Mária Pavlišová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 09.05.2016
Obec Závod, OÚ AQUA-GEO, s.r.o. Škultétyho 4, 83103 Bratislava Zmluva o dielo č. 1/2016 AQUA GEO, s.r.o. 10.05.2016
Jaroslav Vrablec Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 13.05.2016
Obec Závod, OÚ Nadácia SPP , Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. NAFTA/8/2016 19.05.2016
Martina Pšenicová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 19.05.2016
Obec Závod, OÚ Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „Kniha o krojoch z obce Závod a okolia“ 25.05.2016
Obec Závod, OÚ Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „Oprava obecných budov v obci Závod“ 25.05.2016
Peter Vrablec Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.05.2016
Peter Vrablec Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.05.2016
Obec Závod, OÚ LITA, autorská spoločnosť, Bratislava Licenčná zmluva 30.05.2016
Jozef Trajlínek Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 01.06.2016
Obec Závod, OÚ INSA, s.r.o. Sereď Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi 09.06.2016
Obec Závod, OÚ Hydromeliorácie, š.p. Bratislava Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. HM/011-2012/300 13.06.2016
Obec Závod, OÚ Datom-DT s.r.o Malacky Zmluva o dielo 14.06.2016
Obec Závod, OÚ AQUA-GEO, s.r.o. Škultétyho 4, 83103 Bratislava Dodatok k Zmluve o dielo č.1/2016 AQUA GEO s.r.o. 18.06.2016
Obec Závod, OÚ ENVI-PAK, a.s. Bratislava Zmluva ZSE 0831120502 21.06.2016
Katarína Blažková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 22.06.2016
Iveta Dúšková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 30.06.2016
Roman Ferenčič Obecný úrad Závod Nájomná zmluva byt č.6-244 01.07.2016
Obec Závod, OÚ TEKOS, spol. s r.o. Malacky Zmluva o nakladaní s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov č. 2016/SZ/009 07.07.2016

Obec Závod, OÚ SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť umelcov Zmluva č.1612273 v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z.z. 12.07.2016
Obec Závod, OÚ Ministerstvo vnútra SR Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-067 zo dňa 10.03.2015 12.07.2016
Obec Závod, OÚ Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č. oprávneného: 16/597/L13.0301.15.0016/VB 14.07.2016
Obec Závod, OÚ SM TRANS s.r.o. Závod Darovacia zmluva SM TRANS s.r.o. Závod 07.09.2016
Obec Závod, OÚ CNS EuroGrants, s.r.o. Kúty Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 09.09.2016
Obec Závod, OÚ DATOM-DT s.r.o. Malacky Zmluva o dielo č. 822/2016 06.10.2016
Obec Závod, OÚ DATOM-DT, s.r.o. Malacky Zmluva o dielo č. 832/2016 06.10.2016
Obec Závod, OÚ Bratislavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt „Dokončenie odkanalizovania materskej školy v Závode“ 14.10.2016
Gabriela Boďová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 18.10.2016
Alžbeta Šurinová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.10.2016
Obec Závod, OÚ Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Závod Kúpna zmluva – Rímskokatolícka cirkev Závod 10.11.2016
Mária Bartovicová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 26.10.2016
Peter Horváth Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 04.11.2016
Peter Horváth Obecný úrad Závod Prenájom hrobového iesta 04.11.2016
Ján Studenič Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 04.11.2016
Peter Studenič Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 08.06.2016
Štefan Izakovič Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 08.11.2016
Obec Závod, OÚ SPP – distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena 15.11.2016
Radovan Baláž Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 04.10.2016
Andrea Hajdinová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 18.10.2016
Karol Halasz Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 18.10.2016
Marta Šajánková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 07.11.2016
Genovéva Kiliánová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 09.11.2016
Irena Vidová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 11.11.2016
Ladislav Danihel Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 14.11.2016
Jozef Studenič Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 15.11.2016
Mária Kopčová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 17.10.2016
Mgr. Alžbeta Šurinová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 26.10.2016
Peter Habuda Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 07.11.2016
Róbert Cigánek Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 14.11.2016
Alžbeta Šešerová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 16.11.2016
Alžbeta Šešerová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 16.11.2016
Anna Vidová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 18.11.2016
Jarmila Šimkovičová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 21.11.2016
Jozef Rohlíček Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 23.11.2016
Jozef Rohlíček Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 23.11.2016
Helena Onderková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 24.11.2016
Anna Večerková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 24.11.2016
Anna Večerková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 24.11.2016
Anna Studeničová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.11.2016
Anna Studeničová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.11.2016
Anna Studeničová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 25.11.2016
Mária Mikušová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 28.11.2016
Obecný úrad Závod SPP-distribúcia, a.s. Bratislava Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1 35/2016/RCZ 20.12.2016
Terézia Knotková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 28.10.2016

Terézia Knotková Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 28.10.2016
Rastislav Šišolák Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 24.11.2016
Alena Danišová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 5.12.2016
Alena Danišová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 5.12.2016
Alena Danišová Obecný úrad Závod Prenájom hrobového miesta 5.12.2016
Jarmila Žáková Obecný úrad Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 25.11.2016

Zmluvy