Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Organizácie a združenia » Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých 
na Zdravotnom stredisku  od 1.1.2023
MUDr. Dmytro Barsuk

Zmena všeobecného lekára – ako postupovať!

Prvým krokom je vybrať si nového lekára. V niektorých ambulanciách stačí podpísať dohodu s novým lekárom, v iných sa treba preukázať dokumentom o odstúpení od dohody potvrdeným pôvodným lekárom. Odstúpenie musí byť písomné a pacient ho môže lekárovi doručiť aj poštou.

Zdravotnú dokumentáciu pacienta (alebo jej rovnopis) si od pôvodného lekára vyžiada nový. Lekár mu ju musí odovzdať do 7 dní od jej vyžiadania.

V praxi sa stáva, že dokumentáciu odnesie novému lekárovi pacient alebo rodič dieťaťa. Pacient však nie je oprávnený manipulovať so zdravotnou dokumentáciou. Môže si z nej iba robiť výpisky alebo kópie, zodpovedá však za ňu lekár, ktorý sa má postarať o to, aby nedošlo k jej strate, zničeniu alebo zneužitiu.


Môže lekár pacienta odmietnuť?

Lekár zmenaLekár nie je povinný zaradiť do svojej evidencie každého pacienta, ktorý o to požiada. Existujú dôvody stanovené zákonom, keď ho môže odmietnuť:

 

  • ak by prijatím pacienta prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie – má veľa pacientov (netýka sa to ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v zdravotnom obvode lekára),
  • ak existuje osobný vzťah medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom a jeho zákonným zástupcom, čo môže mať za následok neobjektívne posúdenie jeho zdravotného stavu,
  • ak osobné presvedčenie lekára je v konflikte s presvedčením pacienta (vzťahuje sa to na interrupciu, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu).

Odmietnutý pacient môže podať podnet na príslušný samosprávny kraj, ktorý mu musí bezodkladne prideliť nového lekára.
Ak lekár samosprávneho kraja zistí, že odmietnutie pacienta bolo neopodstatnené, môže pacientovi určiť aj lekára, ktorý ho odmietol.

Lekár nesmie odmietnuť pacienta, ktorý potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Špecialista ho môže odmietnuť vyšetriť ak nemá odporúčanie – výmenný lístok od všeobecného lekára. Neplatí to pre stomatológa, psychiatra, kožného lekára, očného lekára a gynekológa, u ktorých pacient nepotrebuje výmenný lístok.