Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, apríl 2, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Verejná súťaž
  • Hladaj :

Verejná súťaž

14.08.2014 Obchodná verejná súťaž – pozemok parc. č. 760/45

Obchodná-verejná-súťaž vyhlasenie

 

21.05.2014 Obchodná verejná súťaž – pozemok parc. č. 760/45

Obchodná verejná súťaž vyhlásenie

 

16.04.2014  Obchodná verejná súťaž – pozemky parc. č. 760/44 , 760/45

Výkaz výmer Geometrický plán

Obchodná verejná súťaž – vyhlásenie

 

08.01.2014 Výberové konanie pre voľbu riaditeľa DSS sv. Michala

Výberové konanie pre voľbu riaditeľa Domova sociálnych služieb sv. Michala

 

19.08.2013 Obchodná verejná súťaž – pozemok reg. C, parcela č. 760/26

Obchodná verejná súťaž

 

28.05.2013   Obchodná verejná súťaž – pozemok parc.č. 752/133

Obchodná verejná súťaž – predaj obecného pozemku

 

22.05.2013 Výzva na predloženie ponuky ,,Dodávka svetlíkov”

Výzva na predloženie ponuky – svetlíky

 

14.05.2013  Výzva na predloženie ponuky “Likvidácia drobného stavebného odpadu”

Výzva likvidácia DSO

 

25.03.2013 Výzva na predloženie ponuky ,,Nákup kanalizačného potrubia”

VÝZVA na predloženie ponuky

 

11.12.2012 Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Závode

Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ

 

7.11. VÝZVA na predloženie ponuky ,, Prekládka VN”

Výzva prekládka VN

 

6.11. VÝZVA na predloženie ponuky „Rozšírenie plynofikácie – Svätoplukova ulica, Závod“

Výzva plynofikácia

 

Dňa 26.10.2012 obec Závod vyhlásila verejné obstarávanie – prieskum trhu na zabezpečenie predmetu zákazky ,,Závod – zberný dvor odpadov”. Oznamujeme Vám, že súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 46 ods. 2 v platnom znení.

 

2.11. Verejné obstarávanie – prieskum trhu na zabezpečenie predmetu zákazky ,,Závod – zberný dvor odpadov”

Výzva na predloženie ponuky – NOVÁ