Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Verejná súťaž

Verejná súťaž

Obchodná verejná súťaž

 

 

27.07.2020 Obchodná verejná súťaž – pozemok – Vyhlásenie


15.05.2020 Obchodná verejná súťaž – pozemok
OVS pozemok_vyhlasenie


14.08.2014 Obchodná verejná súťaž – pozemok parc. č. 760/45
Obchodná-verejná-súťaž vyhlasenie


21.05.2014 Obchodná verejná súťaž – pozemok parc. č. 760/45
Obchodná verejná súťaž vyhlásenie


16.04.2014  Obchodná verejná súťaž – pozemky parc. č. 760/44 , 760/45
Výkaz výmer Geometrický plán
Obchodná verejná súťaž – vyhlásenie


08.01.2014 Výberové konanie pre voľbu riaditeľa DSS sv. Michala
Výberové konanie pre voľbu riaditeľa Domova sociálnych služieb sv. Michala


19.08.2013 Obchodná verejná súťaž – pozemok reg. C, parcela č. 760/26
Obchodná verejná súťaž


28.05.2013   Obchodná verejná súťaž – pozemok parc.č. 752/133
Obchodná verejná súťaž – predaj obecného pozemku


22.05.2013 Výzva na predloženie ponuky ,,Dodávka svetlíkov“
Výzva na predloženie ponuky – svetlíky


14.05.2013  Výzva na predloženie ponuky „Likvidácia drobného stavebného odpadu“
Výzva likvidácia DSO


25.03.2013 Výzva na predloženie ponuky ,,Nákup kanalizačného potrubia“
VÝZVA na predloženie ponuky


11.12.2012 Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ v Závode
Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ


7.11. VÝZVA na predloženie ponuky ,, Prekládka VN“
Výzva prekládka VN


6.11. VÝZVA na predloženie ponuky „Rozšírenie plynofikácie – Svätoplukova ulica, Závod“
Výzva plynofikácia


Dňa 26.10.2012 obec Závod vyhlásila verejné obstarávanie – prieskum trhu na zabezpečenie predmetu zákazky ,,Závod – zberný dvor odpadov“. Oznamujeme Vám, že súťaž bola zrušená podľa zákona č. 25/2006 Z.z. § 46 ods. 2 v platnom znení.


2.11. Verejné obstarávanie – prieskum trhu na zabezpečenie predmetu zákazky ,,Závod – zberný dvor odpadov“
Výzva na predloženie ponuky – NOVÁ