Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » ZOEP

ZOEP

ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE 
https://www.enviropark.sk/


Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorá je podporovaná okrem iného aj z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.
Inštitucionálne činnosť ZDRUŽENIA OBCÍ ENVIROPARK POMORAVIE zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Koncom roka 2008 sa ku nám pripojila obec Láb.

Prioritným predmetom záujmu činnosti Združenia obcí Enviropark Pomoravie je dobudovanie kanalizácie v obciach Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre a Závod, vodovodu v obci Malé Leváre. V neposlednom rade aj dobudovanie čistiarne odpadových vôd v Gajaroch, do ktorej ústi kanalizácia všetkých 4 spomínaných obcí. O tento zámer sa obce snažia už od roku 2000.

Združenie obcí Enviropark Pomoravie získalo za posledných 10 rokov finančné prostriedky, z ktorých vybudovalo a vybavilo zberné dvory v jednotlivých obciach.