Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad

Obecný úrad

| Adresa |Úradné hodiny pre verejnosť |
| Kontakty |
GDPR |
Fakturačné údaje |

 

Obecný úrad Závod / Sokolská 243 / 908 72 Závod
KD

 Kultúrny dom, Obecný úrad, Matričný úrad, Stavebný úrad, Webové sídlo obce

GPS: 48°32'35.9"N 17°01'45.8"E 
(48.543295, 17.029400)

Plus Code GMAP:  G2VH+8Q Závod
Úradné hodiny pre verejnosť
Matrika, referát daní, poplatkov, evidencie obyvateľstva,
overovania podpisov a ostatných agend

Pondelok            7:30 – 12.00 | 13:00 – 16:00
Utorok                7:30 –
12.00 | 13:00 – 16:00
Streda                7:30 –
12.00 | 13:00 – 17:00
              Štvrtok           NESTRÁNKOVÝ DEŇ  úmrtia sa vybavujú
                      Piatok                 7:30 – 12.00                                               

Stavebný úrad

Streda             7:30 – 12:00 prestávka 13:00 – 15:30
Štvrtok                  dohodnuté kolaudácie, obhliadky

KONTAKTY:

 Starosta obce 

Mobil: 0903 75 12 75

Mail: starosta@obeczavod.sk
TEL. ÚSTREDŇA : 034 7799 324
prepojenie na klapky   034 7799 254
               034 7751 811

Priama linka:    034 7799 312
 Voda, Podateľňa, Komunálny odpad, Obecný rozhlas
Tel. klapky     Emailové kontakty OÚ Závod:

Klapka - 10        odpady@obeczavod.sk
Klapka - 10        stavebnyurad@obeczavod.sk
 
Klapka - 11    podatelna@obeczavod.sk 
Klapka - 11        voda@obeczavod.sk

Klapka - 12        uctovnik@obeczavod.sk 
Klapka - 12    projekty@obeczavod.sk

Klapka - 13        pokladnik@obeczavod.sk

Klapka - 15        starosta@obeczavod.sk 
Klapka - 15        sekretariat@obeczavod.sk
 
Klapka - 16        webmaster@obeczavod.sk
Klapka - 16        kino@obeczavod.sk

Klapka - 17        kultura@obeczavod.sk
Klapka - 17        dane@obeczavod.sk
Klapka - 17        matrika@obeczavod.sk 

GDPR

V zmysle zákona č. 18/2018 obec Závod 
určila zodpovednú osobu:  

JUDr. Stanislav Beňo 
Telefón: 0919367404 
email: zodpovedna.osoba@datasafe.sk 

Obec spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu, 
ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov. 
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať obec o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z.
FakturyFakturačné údaje:

Obec Závod - Obecný úrad
Sokolská 243
908 72  Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131

Bankové spojenie: 

              PRIMA BANKA SLOVENSKO
              IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003

Obec nie je platca DPH.