Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, august 25, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad
  • Hladaj :

Obecný úrad

Adresa |Úradné hodiny | Kontakty | GDPR | Fakturačné údaje

 

Obecný úrad Závod / Sokolská 243 / 908 72 Závod
KD
Úradné hodiny pre verejnosť

Matrika

Pondelok           7:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 15:00
Utorok                7:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 15:00
Streda                7:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 16:00
                   Štvrtok                         NESTRÁNKOVÝ DEŇ      – úmrtia sa vybavujú 
Piatok                 7:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 14:00

Referát daní, poplatkov, evidencie obyvateľstva,
 overovania podpisov a ostatných agend

Pondelok           8:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 16:00
Utorok                8:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 16:00
Streda                8:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 17:00
Štvrtok                                         NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok                 8:00 – 12.00 prestávka 13:00 – 15:00

Stavebný úrad

Streda             7:30 – 12:00 prestávka 13:00 – 15:30
Štvrtok                                       Kolaudácie, obhliadky

KONTAKTY:

 Starosta obce 
Ing.Peter Vrablec 
Mobil: 0903 751 275 

 fax/Tel : 034 7799 324 tel.:034 7799254, 034 7799312
 
Emailové kontakty OÚ Závod:
starosta@obeczavod.sk
sekretariat@obeczavod.sk
 kultura@obeczavod.sk
 voda@obeczavod.sk
 dane@obeczavod.sk
 matrika@obeczavod.sk
 stavebnyurad@obeczavod.sk
 uctovnik@obeczavod.sk 
webmaster@obeczavod.sk

V zmysle zákona č. 18/2018 obec Závod 
určila zodpovednú osobu:   

JUDr. Stanislav Beňo 
Telefón: 0919367404 
email: zodpovedna.osoba@datasafe.sk  

Obec spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu, 
ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov. 
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať obec o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z.
FakturyFakturačné údaje:
Obec Závod - Obecný úrad
Sokolská 243
908 72  Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131

Bankové spojenie: 
PRIMA BANKA SLOVENSKO
IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003
(č.účtu: 3203250003/5600 )