Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » O obci

O obci

Obec Závod leží v severnej časti okresu Malacky v Bratislavskom kraji. Orograficky patrí do oblasti Záhorskej nížiny a celku Borská nížina. Chotárom preteká potok Porec, prameniaci pod Vysokou hôrkou. Vo východnej časti chotára tečie potok Grgás. Klimaticky patrí Závod do typu krajiny s nížinnou klímou, s miernou inverzitou teplôt. Vegetačný kryt tvoria lesy, zvyšky pôvodných lúk a poľnohospodárskej kultúry. Národná prírodná rezervácia Abrod spolu s východnou lesnatou časťou chotára obce Závod je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Záhorie s celkovou rozlohou 27 522 ha.

Obec Závod leží v centrálnej časti Borskej nížiny a chotár vytvárajú prevažne mladotreťohorné íly a piesky. O tejto časti Záhoria sa dlho súdilo, že v najstarších dobách bola neosídlená, alebo osídlená len sporadicky. K prvému objavu na území Závodu prišlo v roku 1888. Zistený bol popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, konkrétne z druhej polovice 2. storočia a začiatku 3. storočia n. l. Najstaršie doposiaľ zistené stopy osídlenia pochádzajú z konca doby kamennej, eneolitu, kedy na Záhorí evidujeme už pomerne súvislé osídlenie.


Video-dokument o obci Závod

Pri sčítaní ľudu:
v roku 2001 bolo v obci Závod 2588 obyvateľov.

K 31.12.2008 mala naša obec 2 720 obyvateľov.
K 31.12.2009 mala naša obec 2 748 obyvateľov.
K 31.12.2010 mala naša obec 2 778 obyvateľov.
K 31.12.2011 mala naša obec 2 781 obyvateľov.
K 31.12.2012 mala naša obec 2 802 obyvateľov.
K 31.12.2013 mala naša obec 2 816 obyvateľov.
K 31.12.2014 mala naša obec 2 865 obyvateľov.
K 31.12.2015 mala naša obec 2 878 obyvateľov.
K 31.12.2016 mala naša obec 2 876 obyvateľov.
K 31.12.2017 mala naša obec 2 894 obyvateľov.
K 31.12.2018 mala naša obec 2 916 obyvateľov.
K 31.12.2019 mala naša obec 2 927 obyvateľov.
K 31.12.2020 mala naša obec 2 963 obyvateľov.
K 31.12.2021 mala naša obec 2 977 obyvateľov.
K 31.12.2022 mala naša obec 2 993 obyvateľov.

 ŠTATISTICKÝ  ÚRAD - 
https://mojaobec.statistics.sk/html/sk.html?obec=SK0106504980

FOTOGALÉRIA Z OBCE