Webové sídlo obce Závod!|streda, júl 28, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty
  • Hladaj :

Dokumenty

FORMULÁRE A TLAČIVÁ
OBECNÉHO ÚRADU V ZÁVODEĎalšie tlačivá z častí:

Stavebný úrad Závod   ≡   Matričný úrad Závod   ≡   Domov sociálnych služieb Závod

 

 

 


 

História článkov webového sídla:

Ambulancia praktického lekára pre dospelých v ZÁVODE JE ZRUŠENÁ OD 1.7.2021 Obec hľadá nového lekára. Výdaj kariet na základe žiadanky nového lekára už len v utorok 27.7.2021 od 08:00 ... Full article
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o. Babuškova 2, 82103 Bratislava – Ružinov, ktorá prevádzkovala MOM v Závode oznamuje, že testovanie bude dostupné pre ľudí v najbližších mestách a v obciach ...
V súvislosti s čiastkovými zmenami cestovných poriadkov, s platnosťou od 01.07.2021, SLOVAK LINE zverejňuje aktualizovaný cestovný poriadok prímestskej linky, ktorá prechádza našou obcou. ⇒   Cestovný poriadok BUS 275 od ...
Aktualizované:21.6.2021 Ani počas týždňa sa spotreba vody neznížila na úroveň aby sa doplnil vodojem aspoň na polovicu. Preto očakávame, že aj počas nasledujúcich víkendov bude dochádzať k poklesu tlaku ...
Počas druhého kola čipovania v stredu 2.6.2021 neboli dostupné nádoby na komunálny odpad v týchto 36 domácnostiach súpisných čísiel:  23, 36, 39, 52, 62, 77, 83, 132, 138, 152, ...
Obec Závod organizuje dopravu na očkovanie proti COVID-19 pre občanov – dôchodcov, ktorí ešte nie sú zaočkovaní a majú záujem sa dať zaočkovať, pričom  nemajú  možnosť individuálne sa dopraviť do ...
Obec Závod v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ponúka registráciu na OČKOVANIE MOBILNOU JEDNOTKOU.
Oznamujeme obyvateľom, že v stredu 19. mája 2021 bude počas vývozu prebiehať aj čipovanie nádob na komunálny odpad.  Z toho dôvodu je nutné, aby nádoby na komunálny odpad zostali celý deň ...
Od pondelka 10.mája 2021 bude fungovať Obecný úrad pre verejnosť v štandardnom režime. Žiadame všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali hygienické nariadenia po vstupe do budovy a na úrade. Emailové ...
“Pomôž si človeče aj pán Boh Ti pomôže” – Takto vyzerá tohto ročná pomoc od štátu. K dnešnému dňu sa ani štát ani BSK nevyjadrili, že by mali záujem pomôcť ...
Na základe aktuálneho uvoľnenia opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a obnovenia školského vyučovania prezenčnou formou, boli vykonané zmeny cestovných poriadkov. Zmena sa týka prevádzkovania spojov v pracovných dňoch ako v čase školského vyučovania ...
V súvislosti so sčítaním obyvateľov upozorňujeme občanov, že za neplnoletého obyvateľa má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. V praxi to znamená, že rodičia sčítavajú aj všetky svoje narodené deti ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 08.04.2021 o 18:00 v kinosále KD Závod.
Žiadame tých občanov, ktorí nemajú ešte podpísanú dohodu po smrti MUDr. Bobeka a kartu majú doma, alebo na VÚC aby si ju prišli podpísať do ambulancie v Závode počas ...
Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti nové znenie zmlúv a všeobecných obchodných podmienok pre vodu a pre kanalizáciu v obci Závod:
Covid automat určuje sadu opatrení na základe regionálneho epidemiologického rizika. V prípade mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie sa aplikujú národné limity, ktoré stanovia minimálnu úroveň opatrení. Prehľad opatrení v jednotlivých ...
Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti a dani za psa!  31.1.2021
K testovaniu sme pristúpili s maximálnou zodpovednosťou.
Oznamujeme občanom, ktorým ešte chýbajú plomby na vývoz komunálneho odpadu na január 2021, že si ich môžu  dokúpiť vo vestibule na prízemí obecného úradu v pondelok 25.1.2021 a v utorok 26.1.2021  v ...
Vedenie školy oznamuje nasledovné informácie. Deti a žiaci sa od pondelka 25. 01. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia.
Obecný úrad v Závode je pre verejnosť ZATVORENÝ.
Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že od 12.1.2021 bude v obci prebiehať odpočet spotreby vody. Žiadame odberateľov, aby až od 12.01.2021  nechali na viditeľnom mieste odpísaný stav vodomeru ...
Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude OTVORENÝ v stredu 23.12.2020 a v stredu 30.12.2020 od 10:00 do 15:00. V sobotu 02.01.2021 bude zberný dvor ZATVORENÝ. Žiadame občanov, aby nenechávali ...
Dovolenka počas Vianočných sviatkov v ambulancii všeobecného lekára v Závode. V dňoch od 21.12.20120 – 23.12.2020 – ambulancia všeobecného lekára – DOVOLENKA , zastupuje MUDr. Weissová Viera – poliklinika Gajdár ...
102416 Bratislava – Malacky – Malé Leváre /Závod – Borský Svätý Jur, IDS BK 265,275 Na linke bola vykonaná aktualizácia premávania spojov počas vianočného obdobia. Na linke bola zrušená ...
Odkalovanie obecného vodovodu.   Upozorňujeme odberateľov vody z obecného vodovodu, že dňa 1. a 2. 12.2020 v čase od 09:30 do 15:00 bude prebiehať odkalovanie obecného vodovodu. Z toho ...
V obci Závod sme pripravili dve odberné miesta. Jedno uvoľnila obec a druhé ponúkli Hasiči. Stany poskytla obec, FS Závodzan a p. Kopiar. Vyhrievanie do stanov zapožičali p. Studeničová P. a p. Krajčír. Plynové ...
Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 21. októbra 2020 ...
Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje občanov/chovateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Registrácia ...
Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
V posledných dňoch sa situácia v počte nakazených v našej obci zhoršila. Cez víkend sme mali podľa stanoviska RÚVZ piatich pozitívnych občanov v našej obci, z toho jednu učiteľku.
Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
Súpisné čísla ktoré nezaplatili: Vodné a Stočné mimo poslednej fakturácie Nezaplatené ku dňu 30.06.2020 2, 28, 52, 53, 70, 80, 244 –byt č.2 a 5, 361, 408, 518, 551, ...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v rámci prieskumu trhu zverejňuje : Výzvu na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Závod. ⇒ VÝZVA ⇐
Milí rodičia! Vzhľadom k mimoriadnej situácii sa neuskutoční tradičné slávnostné otvorenie nového školského roka, ktorého sa zúčastňovali všetci žiaci školy na školskom dvore. Otvorenie školského roka na školskom dvore absolvujú ...
Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Račická Jitka, bude čerpať v dňoch 11.09.2020 až 18.09.2020 dovolenku. Prosím zabezpečte si vopred chronickú terapiu, teda lieky, ktoré budete potrebovať, ako aj iné pomôcky a vyšetrenia. ...
Súpisné čísla ktoré nezaplatili: DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA Daň z nehnuteľnosti Nezaplatená za rok 2020 2, 52, 237, 406, 459, 553, 551, 572, 573, 612, 621, ...
Oznamujeme občanom, že termín otvorenia ambulancie všeobecného lekára v Závode bude oznámený na webovom sídle obce a obecným rozhlasom na základe spresnenia riaditeľstva nemocnice v Malackách.
Z výsledkov monitoringu početnosti komárov bude aj na území obce Závod realizovaný postrek proti komárom. Postrek bude aplikovaný v sobotu 25.7.2020 od 21:00. V prípade nepriaznivého počasia bude ohlásený ...
V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021, ktoré budú k dátumu 13.12.2020, si Vás dovoľujeme informovať, ...
Obec Závod uzatvorila s Nemocnicou Malacky dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, to znamená, že nemocnica vyhradila pre obec Závod lekára, ktorý bude ordinovať v obci 2 dni v týždni na ambulancii v Domove sociálnych ...
Na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva z 10.7.2020 a výsledkov monitoringu početnosti komárov realizovaným expertom Lekárskej fakulty UK docentom Jalilim bude vykonaný  postrek proti komárom aj v obci Závod. ...
Informácia pre rodičov neprijatých detí do MŠ – voči vydanému rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do MŠ je potrebné podať odvolanie v lehote 15 dní od prevzatia a doručiť ho na adresu Základnej ...
Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v obci prebieha odpočet spotreby vody k 30.6.2020 za odpočtové obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020.
S účinnosťou odo dňa 15.06.2020 sa z dôvodu uvoľnenia opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID 19 r u š í možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou ...
Od pondelka 1.6.2020 sa opäť otvorili brány našej ZŠ s MŠ. Vedenie školy pripravilo pre žiakov a celý personál také podmienky, aby zdravie nikoho nebolo ohrozené. Vidieť ako škola ...
Od pondelka 1. júna 2020 bude fungovať Obecný úrad pre verejnosť v štandardnom režime. Žiadame všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali hygienické nariadenia po vstupe do budovy a na úrade. ...
POKYNY PRE RODIČOV detí, ktoré nastupujú do MŠ od 1.6.2020 Prevádzka v MŠ je od 7:00 do 16:00 hod. Príchod detí do MŠ – od 7:00 do 8:00 hod. ...
Obec Závod, prispela v roku 2019 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v množstve 69 036 000 kg CO2.
  ⇒ OVS - Dokument ⇐ Obec Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 ...
Od 18.05.2020 sa bude na Zubnej ambulancii  v Závode ordinovať za prísnych hygienických podmienok v režime do odvolania – pondelok, streda a piatok
Poľovnícke združenie Závod vyzýva verejnosť k väčšej ohľaduplnosti pri návšteve poľovného revíru. Vážení občania, jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 12. mája 2020 o 18.00 hodine   Program zasadnutia: 01. Otvorenie zasadnutia 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...
Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 20. apríla 2020 ...
Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám, že na základe nariadení vlády týkajúcich sa opatrení počas veľkonočných sviatkov bude zberný dvor v Závode v piatok aj v sobotu (10.-11.4.2020) zatvorený. Žiadame všetkých, ...
Informácia pre občanov, ktorí zostali nezamestnaní a potrebujú sa evidovať na ÚPSVR v najbližšom období. Ako sa zaevidovať na ÚPSVR Malacky Postup podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie počas mimoriadnej ...
Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné: – až do odvolania sa ...
Obecný úrad oznamuje občanom, ktorí nemajú ešte zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2020, môžu tak mimoriadne zaplatiť a prevziať si plomby len v pondelok a utorok (23.3. ...
Oznamujeme občanom, že Stavebný úrad je tiež v núdzovom režime. Komunikácia so Stavebným úradom je možná len elektronicky cez mailovú adresu: stavebnyurad@obeczavod.sk
Rozvoz potravín pre starších občanov V rámci preventívnych opatrení, obec s účinnosťou od dnešného dňa (16.03.2020) zavádza nasledovné opatrenia : Pre občanov starších ako 60 rokov bude zabezpečovať nasledovné služby : ...
Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK ...
Dňa 06.03.2020 zasadal Ústredný krízový štáb v súvislosti s potvrdeným prípadom COVID-19 a prijal nasledovné:
ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v pondelok 06.04.2020 o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ. Legislatíva k zápisu detí: Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej ...
Elektronická prihláška do MŠ Závod s výchovným jazykom slovenským.
ZMENA !!!!! Od 1.3.2020 bude Zberný dvor otvorený pre obyvateľov obce podľa nových otváracích hodín: v stredu  10:00 – 15:00 v piatok  12:00 – 18:00 v sobotu  09:00 – 18:00 ...
⇒PODROBNÉ VÝSLEDKY⇐ Štatistický úrad Slovenskej republiky Výsledky hlasovania v obci Závod.
Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja všetka zdravotná dokumentácia ambulancie MUDr. Bobeka bude v tomto týždni prevezená na odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja (OZ BSK).
Oznamujeme občanom, že z dôvodu úmrtia všeobecného lekára MUDr. Bobeka do utorka 25.02.2020 ošetrí pacientov MUDr. Černý vo Veľkých Levároch. O ďalšom postupe zastupovania budeme občanov včas informovať. V súvislosti s úmrtím MUDr. ...
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky): Uchádzači na pozíciu „sociálny pracovník“ (samostatný radca) ...
Obecný úrad Závod oznamuje, že nové plomby za komunálny odpad pre rok 2020 sa predávajú počas stránkových hodín na Obecnom úrade. Pondelok a utorok od 7:30 do 16:00 Streda ...
U p o z o r n e n i e Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára 2020 sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností ...
V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020 sa mení aj cestovný poriadok Obecného autobusu s platnosťou od 16.12.2019 do 14.12.2020. ⇒Cestovný poriadok OAb 2019/2020 v ...
Pozemkové úpravy začnú na Slovensku od nového roku od najzložitejších a najpracnejších území. Pripravený zoznam katastrálnych území je podľa agrorezortu spracovaný na základe preukázanej naliehavosti vykonania pozemkových úprav pre ich začatie ...
Nezabúdajme na svoje korene V obci Závod sme pri príležitosti 100 rokov od vzniku Československej republiky vysadili “JUBILEJNÝ HÁJ“ v areáli našej základnej školy. Pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 05.12.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...
Svetový deň vojnových veteránov, spomienka padlých vo vojne. V severnom Taliansku, v okolí mesta Rovereto (20 km od jazera Lago di Garda) prebiehali v dobe 1. svetovej vojny kruté ...
Opätovne žiadame všetkých rodičov, aby dočasne z bezpečnostných dôvodov, svoje osobné motorové vozidlá parkovali na vyhradenom mieste pri štadióne ŠK Závod. Ďalej všetkých vyzývame, aby neblokovali prístupovú cestu na ...
Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 03.10.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa ...
Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku. Chodci ...
V sobotu (21.9. 2019) sa po celom svete stretnú ľudia, ktorí pri príležitosti Svetového dňa upratovania vyčistia časť prírody od odpadu.⁣⁣
Na základe požiadaviek občanov Obecný úrad upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 16. septembra 2019 nasledovne:
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov
SPP a.s. oznamuje občanom, že od 2.9. do 25.9.2019 sa v našej obci bude vykonávať odpis stavu plynomerov. Žiadame občanov aby sprístupnili plynomerné skrinky a odstránili z nich včelie ...
Oznamujeme cestujúcim, že autobusová linka Závod – železničná stanica a späť bude obnovená od pondelka 02.09.2019 podľa platného cestovného poriadku.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľného pracovného miesta psychológa na referáte poradenskopsychologických služieb v rámci Národného projektu DEI III. Kvalifikačné predpoklady na uchádzača: vysokoškolské ...
Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
Oznamujeme občanom, že v pondelok 12.8.2019 bude z dôvodu prerušenia dodávky elektriny Obecný úrad zatvorený. V prípade naliehavých udalostí volajte kontaktné číslo 0903 751275.   Zároveň oznamujeme občanom, že ...
Nakoľko sa neprihlásil majiteľ a o psa nikto iný neprejavil záujem, tak bol odovzdaný Slobode zvierat 28.8.2019. Našiel sa pes – fenka. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť za OÚ ...
Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
Nápojové kartóny Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % ...
Vyžiadanie pripomienok k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov 2019/2020 V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2019/2020, ktoré ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15.08.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
-už našla svoj domov a láskyplnú rodinu. Želáme im mnoho veselých a nezabudnuteľných spoločných chvíľ…
Upozorňujeme občanov, že v našej obci bude vykonaný druhý pozemný postrek proti komárom.
Je dôležité, aby každý občan napojení na obecný vodovod vedel nasledovne : zásobník vody, ktorým disponujeme má iba 300 m³ počet pripojených domácností je k dnešnému dňu je 875 počet ...
102416 Bratislava – Malacky – Malé Leváre/Závod – Borský Svätý Jur, IDS BK 265 / 275
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej ...
Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
Z dôvodu výstavby „Prístavby MŠ“ bude  od 10.06.2019 úplne uzatvorený vjazd do MŠ.
Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 18.06.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
Súhrnné výsledky hlasovania za obec Závod
Slovak Telekom a.s. oznamuje že, dňa 9.5.2019 v čase od 8:00 do cca 18:00 bude vykonávať práce na optickom vedení.
Obec Závod sa zapojila do národného projektu: Zelené obce Slovenska. Vďaka projektu Zelené obce Slovenska  sa v našej obci zdarma vysadilo 102 drevín vrátane dodania a všetkých úkonov spojených s výsadbou  v celkovej ...
ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v piatok 12.04.2019 o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ.
   Obecné zastupiteľstvo v Závode sa dňa 13.09.2018 uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Závod (Dodatok č. 1) o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod,
Vypaľovanie suchej trávy Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho ...
  Obmedzená dodávka vody podľa Regulačného stupňa č.2. Na základe dlhodobo plánovaného čistenia vodojemu a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR ...
Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA – KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ k dátumu: 31.12.2018
Vážení vlastníci pozemku, dovoľte aby sme Vás informovali o vstupe zamestnancov Corrocont kft. na pozemok vo Vašom osobnom vlastníctve.. Naša spoločnosť SPP- distribúcia a.s. Bratislava oddelenie prevádzky Bratislava prevádzkuje ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok
Informácia o voľných pracovných miestach na ÚPSVR Malacky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných miest na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na referáte ...
MIESTA PRE OSTATNÝ RECYKLOVATELNÝ ODPAD  Zber tonerov a far.nápl. do tlačiarní – Na chodbe OÚ Zberný kontajner malých batérií – ZŠ, na chodbe OÚ, Coop Jednota, Potraviny Vidová Zberné ...
Upozornenie Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára 2019 sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí v roku 2018: – ...
Obec Závod oznamuje, že komisie zriadené obecným zastupiteľstvom na ustanovujúcom zasadnutí OZ sa otvárajú verejnosti.  Občania, ktorí majú záujem pracovať v komisiách, môžu svoju prihlášku do 31. 1. 2019 poslať ...
Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s.  Sokolská 145, Závod, 908 POZVÁNKA
Cestovné poriadky: Obecný autobus OAb / Závod – Žel.stanica vlak S20 / Bratislava – Kúty autobus IDS BK 275 / Malacky – Borský sv. Jur autobus IDS BK 245 ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v pondelok 10.12.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce podľa počtu platných hlasov Volebná účasť v obci Závod – 44,59%
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce Volebná účasť v obci Závod – 44,59%
Oprava priecestia – koľajová vlečka Nafta a.s. Oprava koľajovej vlečky bude od 5.11.2018 do odvolania. úsek bude neprejazdný. Z toho dôvodu bude obchádzková trasa vedená po ceste III/1109 a ...
Obnova školy pokračuje aj v tomto roku. Okrem novej učebne na prízemí  sa u dotačnej schémy BSK podarilo uspieť s krásnym projektom revitalizácie školského parku. Vychádzajúc zo starých fotografií sme sa rozhodli ...
Obec Závod sa ako jedna z prvých obcí zapojila do národného projektu : Zelené obce Slovenska. Vďaka práve schválenému projektu bude už túto jeseň v našej obci zdarma vysadených 102 drevín ...
Oprava priecestia pred Šaštínom…. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 15. až 17. októbra, v čase od 8:00 do 13:25, realizovať výlukové práce v úseku Šaštín-Stráže – Kúty. Z ...
OBEC ZÁVOD Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod OZNÁMENIE Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 ...
⇒ Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Závod ⇐ ⇒ Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Závode ⇐    
Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 a privítanie prvákov sa uskutoční 3. septembra 2018 o 09:00 na školskom dvore. Prevádzka v materskej ...
Obec Závod bola úspešná pri žiadostiach o nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Obec Závod oznamuje verejnosti, že v zmysle § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) bol spracovaný návrh Zmien a doplnkov č. ...
Ambulantná pohotovostná služba K 1. júlu 2018 dochádza v zmysle novelizovanej právnej úpravy k podstatným zmenám, kedy zaniká lekárska služba prvej pomoci (ďalej ako „LSPP“) a vzniká ambulantná pohotovostná ...
ROZPIS ZVOZU KOMUNÁLNEHO A SEPAROVANÉHO ODPADU (PDF)
Regionálne cesty Bratislava a. s. oznamujú občanom, že z dôvodu rekonštrukcie cesty na Sokolskej ulici bude od 25.05.2018 uzávierka cesty v troch úsekoch a to nasledovne:
  Slovak Lines oznamuje cestujúcim, že od 12.05.2018 (sobota) do odvolania v smere do Bratislavy  budú zrušené bez náhrady autobusové zastávky :
Majú svoje miesta. Tie si obídu, pozbierajú, čo sa im hodí. Ak to nejde po dobrom, tak to aj rozbijú a rozkopú. Nakoniec ako by nič odídu. Spôsobia škodu a bordel, ...
Je to už 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny – najkrvavejšieho svetového konfliktu. Keďže tejto téme sme sa na našich stránkach ešte nevenovali, je namieste pripomenúť si aspoň ...
ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v piatok 20.04.2018 o 15:30 v budove prístavby ZŠ s MŠ Závod.
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.04.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
O B E C    Z Á V O D Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod O Z N Á M E N I E Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii ...
V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. sa zápis detí do MŠ Závod uskutoční v termínoch: Pondelok 28.5.2018 v čase od ...
Výzvy MAS Dolné Záhorie budú smerovať k podpore poľnohospodárskych činností a miestneho rozvoja. Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú špecifické potreby a čelia rozmanitým výzvam. Dôvodom spracovania stratégie CLLD bolo ...
Oznamujeme všetkým spoluobčanom, že v sobotu dňa 24. marca 2018 od 9:00 hod. sa v našej obci uskutoční VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE. V prípade priaznivého počasia budeme čistiť dedinu a okolie našej obce. ...
Od pondelka 12.2.2018 platia nové pravidlá pre ukladanie zeleného odpadu na zbernom dvore. Po novom sa zelený odpad skládkuje v priestore za zberným dvorom. Priestor je viditeľne označený smerovými tabuľami, ...
Obec Závod prijme do trvalého pracovného pomeru vodiča autobusu s nástupom možným ihneď. Uchádzači  sa môžu informovať osobne na Obecnom úrade v Závode alebo tel. na č. 0903 751 275.
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 13.02.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
V utorok 23. januára 2018  sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa našej školy. Päťročné funkčné obdobie súčasnej pani riaditeľky končí 31.januára a je povinnosťou zriaďovateľa, zabezpečiť nové výberové konanie. Prihlášku na účasť ...
U p o z o r n e n i e Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľností tí ...
V sobotu dňa 6.januára o 21:08 neznámy zlodej ukradol z kostolného parku sochu sv. Bernadety. Nakoľko ide v krátkej dobe už o druhú krádež rovnakého typu, je pravdepodobné, že krádeže budú pokračovať.
To čo ste si nevšimli alebo už ste aj zabudli čo sa v obci urobilo v roku 2017.
Rozpis zvozu odpadu na I. polrok 2018 na stiahnutie ⇒ Rozpis zvozov bude uverejnený aj v novinách ZÁVODZAN, ktoré dostane každá domácnosť do konca roka. Cestovná poriadok Závod - ŽSR ...
Stránkové hodiny počas Vianočných a Novoročných sviatkov 22. 12. 2017    piatok                                   8:00 ...
O B E C    Z Á V O D Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod O Z N Á M E N I E Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii ...
Po chladnom a upršanom víkende prišlo slnečné ráno a prvý deň školského roku 2017/2018. Prvý deň v škole je vždy niečím výnimočný. Výnimočný pre prvákov, nakoľko sa pre nich otvorili brány školy,  ...
Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v stredu 13.09.2017 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.
 „ Mám už pozvanie od Pána Boha. Je to ako čakáreň, kde čakám, keď povedia moje číslo, aby som šiel ďalej,“ povedal redaktorovi katolíckych novín vo februári roku 2015. ...
Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 09:00 hod.na školskom dvore. Súčasťou programu bude ...
Na území Vojenského obvodu Záhorie je od 25.8.2017 ZRUŠENÝ dočasný zákaz vstupu do časti vojenských lesov z dôvodu vysokého rizika vzniku požiarov.
Zväz záhradkárov OV Malacky-Pomoravie odporúča v oblasti Sekule, Kúty, Borský Svätý Jur, Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary realizovať nasledovné ochranné opatrenia : Obaľovač broskyňový II. generácia a ...
V piatok 30.júna 2017 sa na našej škole na dva mesiace symbolicky zatvorili brány. Koniec školského roka  už tradične prebieha slávnostným nástupom žiakov. U nás je to v Kultúrnom dome. Slávnostný príhovor ...
V týždni od 3.7.2017 začne v obci odpočet spotreby vody z obecného vodovodu, ktorý potrvá cca 2 týždne. Je potrebné nechať na viditeľnom mieste odpísaný stav vodomeru k 30.06. ...
Rozpis na nasledujúci polrok 2017 Na stiahnutie ⇒ Rozpis Komunálneho a Separovaného odpadu II.2017
Zachovať zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa ...
Upozorňujeme občanov a chovateľov včiel, že v našej obci bude vykonaný pozemný postrek proti komárom v piatok 9.6.2017 ráno od 5:30. Použité budú povolené prípravky a postupy na ničenie komárov. ...
OV SZZ Malacky -Pomoravie upozorňuje na aktuálnosť ošetrenia proti vajíčkam menej početnej letovej vlny 1.generácie obalovača jablčného v lokalite Sekule, Borský Svätý Jur, Moravský Svätý Ján, Závod a Malé ...
Základná škola s Materskou školou v Závode, podľa § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 Z. z. oznamuje termín zápisu detí do MŠ Závod ...
Oznamy OV SZZ Malacky – Pomoravie o aktuánej ochrane rastlín : Nálet dospelcov mínerky pórovej na cibulu a pór sa očakáva spravidla po skončení chladného obdobia. Na cibulke vysadenej ...
Na skládkach dnes končí až 69 % všetkého nášho odpadu. To je veľmi veľa. Video „Musí vznikať toľko odpadu?“ vás na príklade počítačovej hry naučí nakupovať tak, aby ste už vopred ...
Dobrovoľný hasičský zbor Závod pozýva verejnosť na tradičnú oslavu: “STAVANIE MÁJA” V sobotu 29.apríla 2017 od 16.00 h pri hasičskej zbrojnici. Pripravené bude občerstvenie a hudobná skupina “Pollák BAND”  ...
Oznamujeme občanom, že v priebehu jarných mesiacov bude vykonaná v približne tristo domácnostiach výmena vodomerov. Výmena sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č.142/200 o metrológii a Vyhlášky č.210/2000 úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ...
  Oznamujeme občanom, že v tomto týždni bude v pondelok 3.4.2017 separovaný zber papiera, v utorok 4.4.2017 separovaný zber skla, v stredu 5.4.2017 zvoz komunálneho odpadu. Nasledujúce zvozy: 13.04.2017 ...
Takáto otázka sa šíri obcou a samozrejme aj diskusia o tom, či je fontána to, čo práve teraz potrebujeme. Odpoveď je celkom  jednoduchá. Fontánu nepotrebujeme a ani nebude. Ale máme úmysel tento ...
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia prízemia nášho zdravotného strediska. Jeho stav bol už dlhšiu dobu neudržateľný a tak sme pristúpili k radikálnemu riešeniu. Rieši sa kompletná výmena vodovodných a odpadových sietí, výmena okien, rozšírenie ...
Každý rok vzniká spolu s jarným obdobím obdobie zvýšeného rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený činnosťou občanov a to najmä pri spaľovaní suchej ...
Oznamujeme všetkým spoluobčanom, že v sobotu dňa 08.apríla 2017 od 9.00 hod. do 14.00 hod. sa v našej obci uskutoční už po siedmy krát VEĽKÉ JARNÉ UPRATOVANIE. V prípade priaznivého počasia budeme ...
V prípade, že vo svojom okolí objavíte mŕtveho vtáka postupujte nasledovne: Ak objavíte uhynutého divo žijúceho vtáka z radu vodných vtákov, prípadne exotických vtákov sa odporúča: –  Nedotýkať sa uhynutého vtáka ...
Podrobné hodnotenie našej ZŠ s MŠ nájdete na tomto odkaze: HODNOTENIE ZŠ s MŠ ZÁVOD Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely ...
Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 13.12.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice Voľba návrhovej komisie ...
               Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP v mesiaci jún 2016 darovala neziskovej organizácii Enviropark Pomoravie dotáciu vo výške 18 000,- EUR na financovanie projektov zameraných na deti, mládež a seniorov nášho ...
Oznamujeme občanom, že plánované zasadnutie OZ dňa 14.12.2016 sa ruší a termín zasadnutia sa presúva na  13.12.2016 o 18:00.
Oznamujeme cestujúcim, že od utorka 25.10.16 je obnovené autobusové spojenie na linke Závod, obec – Závod, železničná stanica a späť.
Oznamujeme občanom, ktorí si ešte nevyzdvihli zberné nádoby na separovaný odpad – papier a sklo, že sa tieto stále vydávajú počas pracovných dní od 9:00 do 12:00 na obecnom úrade. ...
MAMA, OTEC A DETI Iniciatíva Európskych občanov na ochranu manželstva a  rodiny Poďme spolu podporiť manželstvo a rodinu v Európe: Manželstvo – trvalý a verný zväzok muža a ženy ...
To, že v Závode je možné zohnať drogy, vie už snáď každý. Verejným tajomstvom je aj to, kto ich predáva. Dôkazový materiál nachádzame pravidelne za budovou obecného úradu, ale aj ...
V sobotu 10.9.2016 sa konalo pravidelné jesenné upratovanie čiernych skládok v okolí obce. Tentokrát však prebehlo v réžii občianskeho združenia Integrasa. „Sme občianske združenie, cieľom ktorého je  vytváranie podmienok pre zapájanie sa ...
Tohtoročné leto bolo na kultúru bohaté. Na svoje si prišli milovníci folklóru, dychovky ale aj rockovej a oddychovej hudby. Či už to bolo v Centrálnom parku, na štadióne, alebo ste využili ...
Oznamujeme cestujúcim, že autobusová doprava na trase Závod-obec – Závod-železničná stanica a späť, bude od 5.9.2016 (pondelok) obnovená. Zároveň oznamujeme, že spoje s odchodom o 16.35 h a 17.35 ...
Naše “Závodské Bezchleba hody 2016”  už tvoria tradíciu a zmienka o nich bola aj v správach Západoslovenskej televízie OBEC ZÁVOD TOUTO CESTOU ĎAKUJE VŠETKÝM ZDRUŽENIAM, ORGANIZÁCIÁM, KOMISII pri OZ, ...
V stredu  13.07.2016 dostane každá domácnosť plastové vrece modrej farby na zvoz papiera. Triediť možno všetok papier a papierové obaly, vrátane kartóna, avšak nesmie byť znečistený mastnotou. Prvý zber ...
Spoločný rozpis zvozu KOMUNÁLNEHO a TRIEDENÉHO odpadu podľa dátumu na II.polrok 2016 Harmonogram vývozu: – KOMUNÁLNY ODPAD – PET / Plasty / Tetra PAK / Plechovky / Konzervy – ...
V zmysle nového harmonogramu vývozov sa v pondelok 11.7. 2016 uskutoční zber plastov. Je potrebné vedieť, že do tohoto odpadu je možné dávať okrem plastových PET-fliaš aj plechovky a ...
Žiadame odberateľov, aby neplytvali vodou, nakoľko býva v počas víkendov ale aj v podvečerných hodinách zvýšený odber vody, rapidne sa tým znižuje hladina vody vo vodojeme. Preto platí prísny ...
Jedná sa o úpravu jestvujúcich ulíc a pomenovanie nových ulíc v častiach kde je plánovaná či už začatá výstavba. Zároveň pomenovanie verených priestranstiev v obci. ZELENÁ – nový názov ...
Spoločnosť NAFTA a.s. oznamuje, že bude vykonávať podzemnú opravu sondy Závod 76 pre dobývanie v rámci povolenej banskej činnosti OUB v Bratislave. Sonda je umiestnená na pozemku parc.č. 2574 ...
V novembri sme publikovali článok, ako sme zachraňovali Sovu dlhochvostú, ktorá bola zranená pri našej obci. ⇒  PÔVODNÝ ČLÁNOK Teraz Vám prinášame s odstupom času chronologicky čo bolo so ...
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.  oznamujeme občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 10.05.2016 a 11.05.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice a čísla ...
V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s.  oznamujeme občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.04.2016 bez dodávky elektriny nasledovné ulice a čísla domu:   ...
Ako ste si mohli všimnúť, v týchto dňoch prebieha v obci dlho očakávaná výmena verejného osvetlenia. Staré lampy meníme za nové. Obec Závod nemala také šťastie, ako susedné obce Trnavského kraja. ...
Oznamujeme občanom, že v  pondelok  14.3.2016 sa uskutoční  zber plastových obalov.  Vrecia musia byť vyložené na ulici o 6:00h.
Oznamujeme cestujúcim, že v období od 25.2.2016 do odvolania bude prevádzka obecného autobusu na trase Závod obec – Závod ŽSR a späť prerušená. Možnosť obnovenia prevádzky bude prerokovávaná na zasadnutí obecného ...
Pozývame spoluobčanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v pondelok 29.02.2016 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 3. ...
  U p o z o r n e n i e Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie  k dani z nehnuteľností tí občania, ktorí v roku ...
V období od 24.12.2015 do 07.01.2016 nebude premávať obecný autobus na trase Závod obec – Závod žel.stanica a späť. Autobusová linka bude obnovená od 08.01. 2016. Od 01.01.2016 je ...
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 ...
Predseda bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor mesta Malacky Juraj Říha a generálny riaditeľ Regionálnych ciest Bratislava Milan Valašik dnes prestrihnutím pásky uviedli do prevádzky most – Estakáda Malacky. ...
Regionálne cesty Bratislava, a.s. –    oznámenie o ČIASTOČNEJ UZÁVIERKE CESTY III/1169 (III/50317) smerom na TOMKY po  termíne   31.10.2015 z dôvodu pokračovania opravy priepustu mostu ev.č.50317-01 v katastrálnom území ...
Narodil sa 23. 2. 1949 v Závode. Po skončení základnej školy sa vyučil za mechanika. S manželkou Annou vychoval tri dcéry: Gabrielu, Evu a Luciu. Tešil sa zo siedmich vnúčat a dvoch pravnúčat. ...
Upozorňujeme odberateľov obecnej vody, že v pondelok a utorok -19.a 20.10.2015 bude znížený tlak v potrubí ako aj kvalita vody z dôvodu procesu odkalovania, preto je potrebné, vzhľadom k ...
Oznamujeme Vám, že dňa 16.10.2015 – piatok bude realizovaná zaťažovacia skúška na moste ev.č. III/250-001 v intraviláne obce Závod na ceste III/1109 (III/250) nad diaľnicou.   Z tohoto dôvodu bude ...
Obecný úrad oznamuje, že v najbližších dňoch plánuje odchyt túlavých psov. Preto apeluje na majiteľov a chovateľov, aby si zvieratá zabezpečili doma a zamedzili im voľný pohyb po obci.
Spoločnosť NAFTA a.s. prostredníctvom Nadácie SPP koncom augusta 2015 darovala Enviroparku Pomoravie n.o. sumu 18 000,- EUR na financovanie projektov zameraných na deti, mládež a seniorov nášho mikroregiónu. Spomínané ...
ZŠ s MŠ Závod pozýva v sobotu 19.9.2015 o 9:00 hod. na školský dvor deti aj rodičov, ktorí vlastnia autíčka na diaľkové ovládanie. Tam bude pripravená pretekárska dráha, na ktorej ...
Obecný úrad tomto cestou vyzýva občanov bývajúcich na Kozej ulici, aby v čo najkratšom čase zrealizovali pripojenie svojich domácností na obecnú kanalizáciu, a to z dôvodu, že začiatkom septembra je naplánované ...
Hlavná budova našej školy bola postavená v roku 1947. Konštrukcia strechy a aj krytina je v pôvodnom stave. Doposiaľ nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia a to ani po požiari, ktorý poškodil časť strechy a spôsobil ...
Už dlhšiu dobu sa v obci hovorí o potrebe väčšieho športového vyžitia pre mládež, ale aj dospelých. Nie je jednoduché uspokojiť každého, ale po zvážení reálnych možností obce sme sa rozhodli ...
Pripravuje sa ODPIS STAVU VODOMEROV, ktorý začne budúci týždeň od 12.08.2015 Sledované odpočtové obdobie bude od  27.02.2015 do 11.08.2015,  t.j. 165 dní. Žiadame odberateľov vody, aby nechali na viditeľnom ...
 OZ Dolné Záhorie už dlhší čas pripravuje potrebné štruktúry a ľudské kapacity na to aby postupnými krokmi sformovalo fungujúce verejno-súkromné partnerstvo, ktoré sa bude uchádzať o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny ...
vyhlásenie casu zvyseneho nebezpecenstva vzniku poziaru 2015
V sobotu 20.júna 2015 to na našom štadióne vrelo. 2.ročník medzinárodného futbalového turnaja prípraviek bol netrpezlivo očakávaný. Latka bola nastavená vysoko a vzhľadom k dobrej kondícii našich organizátorov  nikto ani na okamih ...
Z dôvodu rekonštrukcie od pondelok (25.5.) až do októbra 2015 bude uzavretý  železničný nadjazd na ceste II/503 estakáda Malacky. Obchádzková trasa bude vedená po miestnych komunikáciách Radlinského a Pezinská – ...
Obec Závod oznamuje občanom, že je už možné zaplatiť  daň z nehnuteľnosti za rok 2015 a daň za psa za rok 2015. Poplatky je možné uhradiť v pokladni na ...
V stredu dňa 29.apríla 2015 nám firma Duvystav odovzdala do užívania nové upravené priestory okolo nášho kultúrneho domu a prevzali sme aj tento mesiac v poradí už druhé multifunkčné ihrisko. Musím dodať, ...
Dňa 16.4.2015 bolo odovzdané do užívania prvé z dvoch multifunkčných ihrísk, ktoré sa u nás budujú. Ihrisko na školskom dvore bolo vďaka dobrému počasiu a bezproblémovej práci odovzdané v riadnom termíne. Hlavný užívateľ ...
Dňa 7.apríla 2015 podvečer o 18,00 hod sa v kostolnom parku pri pomníku padlých uskutočnilo spomienkové stretnutie pietneho aktu obetiam druhej svetovej vojny. Aktu úcty sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, školy,  jednoty ...
3.apríla 1945 podvečer prišlo do dediny niekoľko tankov a pancierových áut s nemeckými vojakmi, jednou batériou delostrelectva a oddielom SS. Stiahli sa do lesa na hornom konci. V noci ...
Dňa 28.3.2015 sa v našej obci uskutočnilo pravidelné jarné upratovanie obce a čistenie čiernych skládok. Nešlo o výnimočnú akciu, no napriek tomu niesla znaky výnimočnosti. Zapojil sa obrovský počet občanov. Upratovalo sa ...
Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ...
    Oznamujeme cestujúcim, že z personálnych dôvodov sa s platnosťou od 1. apríla 2015 každú stredu rušia spoje s odchodom o 16.35 h a 17.35 h na trase Závod ...
Zhodnotenie chodu filtračnej stanice v obci Závod   Úvod Filtračná stanica slúži v zmysle zadania obce na zníženie obsahu Fe. Mn a amoniakálnych frakcií v pitnej vode. Pitná voda ...
POZVÁNKA na cezhraničnú  „Slávnosť vŕby“ v  Drösing-u „Slávnosť vŕby“ sa uskutoční 28 a 29 marca 2015 PROGRAM: Pletenie z vŕbového prútia –  umelecké remeslá – výstavy   Hry a zábava ...
Obec Závod oznamuje cestujúcim, že autobus na trase Závod obec – Závod železničná stanica a späť nebude dňa 20. marca (piatok) z technických príčin jazdiť. Ďakujeme za pochopenie.
S uspokojením môžeme konštatovať, že časový plán regenerácie našej studne bol dodržaný a tým berieme na vedomie aj ukončenie hlavných prác na našom verejnom vodovode. Studňa bola vyčistená a zmerali sme aj ...
POZOR!!! Prerušenie dodávky pitnej vody! Na základe dlhodobo plánovanej regenerácie studne, ako hlavného a jediného zdroja pitnej vody v obci Závod a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o ...
Oznamujeme cestujúcim, že dňa 27.02.2015 (piatok) obecný autobus na trase Závod obec – Závod železničná stanica a späť bude jazdiť len k ranným spojom, to znamená, od 4.10 hod ...
Pozývame všetky deti, ktoré majú minimálne 4 roky a ktoré majú radi pohyb a tanec, aby sa pripojili k našim mažoretkám. Radi príjmeme nové tanečníčky a tanečníkov, s ktorými nacvičíme zábavné a pekné tance. ...
NÁHRADNÝ TERMÍN VÝPLATY PODIELOV PaLS, ps  bude 15.03.2015 od 14.00-17.00 h v klube dôchodcov v KD Závod.
súlade s platnými právnymi predpismi, sa uskutoční v termínoch: 16.februára 2015 – 10.00 – 12.00 h a 17.februára 2015 – 14.00 – 16.00 h
Kompletné výsledky v obci Závod Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu na hlasovanie   2308 Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky   402 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 402 Počet ...
Oznamujeme občanom, že zajtra 7. februára sa uskutoční referendum. Miestom konania referenda pre všetkých občanov oprávnených hlasovať v referende sa nachádza v kultúrnom dome na prízemí v klube dôchodcov. Miestnosť bude otvorená ...
Oznamujeme občanom, že sa zajtra 03.02.2015 v skorších ranných hodinách uskutoční vývoz separovaných plastov.
Na základe Štatútu komisií Obecného zastupiteľstva Závod, ktorý bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 15.12.2014, je možné komisie doplniť o obyvateľov obce. Pri voľbe členov komisií z radov poslancov bol vytvorený ...
Ešte v sobotu 24.1.2015 sa stratila fenka jazvečíka hrubosrstého- sivohnedej farby, počúva na meno “Dina”,je priateľskej povahy. Majiteľ prosí akékoľvek informácie poskytnúť na č.tel.0907 691 055, alebo obecnom úrade.
Obecný úrad v Závode oznamuje občanom, že nové plomby na vývoz komunálneho odpadu pre rok 2015 je možné si zakúpiť na obecnom úrade. Tieto už budú potrebné k vývozu ...
Obec Závod v spolupráci s Kultúrno-športovou komisiou pri OZ v Závode vyhlasuje ďalší ročník súťaže vo varení najchutnejšieho kotlíkového gulášu – Gulášmajster 2015. Súťaž bude prebiehať v sobotu 14. 2. 2015v čase od 9:00 ...
OÚ Závod oznamuje, že je možné si od štvrtka 22.1.2015 kúpiť nové plomby na vývoz KO na rok 2015. Tieto treba použiť na nasledujúci vývoz, ktorý bude 4.2.2015.
ktorí doposiaľ nemajú zaplatené faktúry za spotrebu vody a kanalizáciu, aby tak urobili čo najskôr na obecnom úrade alebo na pošte. V mesiaci február 2015 je naplánovaný ďalší odpočet ...
Obecný úrad v Závode upozorňuje občanov, že v termíne do 31. januára sú povinní podať daňové priznanie prípadne čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti tí občania, ktorí v ...
v DSS Sv.Michala sa nebude ordinovať zajtra 16.01.2015, a od 21.01.2015 do 23.01.2015 (streda, štvrtok, piatok budúci týždeň)- DOVOLENKA.
Oznamujeme občanom v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...
sa môže zúčastniť občan vo veku 18-60 rokov v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch v pondelok 12.januára 2015. Organizátori:Obecný úrad V.Leváre, Miestny spolok SČK, Sociálna,zdravotná a bytová komisia pri ...
Bol nájdený mobilný telefón- iPhone, pred hasičskou zbrojnicou. Majiteľ sa môže prihlásiť na obecnom úrade.
Nadácia SPP poskytla obci Závod na základe žiadosti o sponzoring dotáciu vo výške 6 000,- Eur na projekt Úprava pitnej vody v obci Závod. Vďaka tejto dotácii mohla obec ...
Firma A.S.A. oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční vo štvrtok 8.1. 2015 a vývoz plastov bude v pondelok 5.1.2015 v skorých ranných hodinách.
Obec Závod pozýva všetkých občanov na novoročný ohňostroj, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 1.1. 2015 o 17:00 hod pred KD Závod.
Pripomíname občanom, že zajtra- v piatok 26.12.2014- sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu (v zmysle platného harmonogramu zberu KO spol. A.S.A.)
Dnes a zajtra (22 a 23.12.14) budú prebiehať inštalačné práce na vodárni aj vo večerných hodinách, preto je možný pokles tlaku v potrubí alebo krátkodobý výpadok v dodávke vody. ...
Stránkové hodiny počas sviatkov 23. 12. 2014 – utorok –    8,00 – 12,00 24. 12. 2014 – streda – sviatok  25. 12. 2014 – štvrtok – sviatok 26. ...
ako bolo avizované občanom vo štvrtok 18.12.2014 z dôvodu zmeny harmonogramu prác na vodárni. Platia upozornenia na zníženú kvalitu vody aj tlaku v potrubí počas dňa. Preto treba prispôsobiť ...
z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad V Závode pre verejnosť zatvorený.
V sobotu 03.januára 2015 sa uskutoční 2.ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA O POHÁR STAROSTU OBCE v školskej telocvični v Závode. Pozývame deti do 15 rokov, ženy a mužov aj v dôchodkovom ...
dnes-18.12.budú pokračovať aj vo večerných hodinách, preto je možný pokles tlaku v potrubí alebo krátkodobý výpadok v dodávke vody. Zajtrajšie odkalovanie vody je presunuté na pondelok 22.12.2014. Ďakujeme za ...
VZN o zložení a úlohách komisií obecného zastupiteľstva v obci Závod Súbor:  Štatút komisií OZ
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Z á v o d o dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Z Á V O D E v súlade s ustanovením § 6 ods. ...
Z dôvodu inštalácie novej technológie na vodárni bude prerušená dodávka vody do obecného vodovodu v čase od 14.00 do 16.00 h. Ďakujeme za pochopenie.
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2014 (pondelok) o 18.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu Závod. Program zasadnutia: l. Otvorenie ...
Oznamujeme cestujúcim, že v období od 22.12.2014 do 6.1.2015 autobus na trase Závod obec – Závod železničná stanica a späť nebude jazdiť. Autobus začne jazdiť dňa 7.1.2015.
Obecný úrad Moravský Svätý Ján a občianske združenie 90871.sk vás pozývajú už túto sobotu 6. decembra na MALÉ vianočné trhy, ktoré sa budú už tradične konať od 14 hodiny ...
Enviropark Pomoravie Vás srdečne pozýva na podujatie pod názvom „Enviropark hľadá talent“ ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2014 /štvrtok/ v spoločenskej sále na OCÚ v Závode, kde svoje talenty v ...
Dňa 20.6.2014 bola našej obci na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 43/2014 schválená dotácia 5000,- EUR na projekt “Odkanalizovanie MŠ v Závode” v súlade s VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií ...
Vážení spoluobčania, máme za sebou voľby na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva na funkčné obdobie 2014 – 2018. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli ...
Oznamujeme, že zajtra 15.11.2014 v čase 7:00 – 20:00 hod sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebné miestnosti budú pre všetkých voličov zriadené v budove KD Závod. Nahlasovanie ...
V sobotu 15.11. 2014 pri KD Závod sa v čase 9:00 – 11:00 hod uskutoční výkup starého papiera (žiaden kartón ani šanóny). Balíky musia byť zviazané špagátom alebo prelepené ...
Firma A.S.A. oznamuje občanom, že sa zajtra 11.11.2014 uskutoční v skorších ranných hodinách vývoz separovaných plastov a v stredu 12.11.2014 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu.
Vážení spoluobčania, pozývame Vás na predvolebné stretnutie s kandidátmi na starostu obce a s kandidátmi na poslancov obecného zastupiteľstva obce Závod, ktoré sa uskutoční v utorok 11. 11. 2014 ...
Oznamujeme všetkým cestujúcim, že obecný autobus na železničnú stanicu a späť bude od zajtra 5.11.2014 už premávať podľa platného cestovného poriadku.
Oznamujeme cestujúcim, že autobus na trase Závod obec – Závod železničná stanica a späť nebude z technických príčin jazdiť až do odvolania. Ďakujeme za pochopenie.
Oznamujeme všetkým cestujúcim, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude štvrtok 30.10. a piatok 31.10.2014 premávať obecný autobus na železničnú stanicu a späť.
FS Macejko oslavoval tento víkend 5. výročie svojho vzniku. Keďže ide o folklórny súbor z neďalekých Malaciek, mnohým z nás je veľmi dobre známy. Pravidelne sa prezentuje  na kultúrnych podujatiach nášho okresného ...
Zubná ambulancia Závod oznamuje, že v dňoch 20. – 24.10. nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Bolestivé prípady ošetrí MUDr. Hujsa v Studienke.
Firma A.S.A. oznamuje, že sa zajtra 14.10.2014 v skorých ranných hodinách uskutoční vývoz separovaných plastov.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, odbor sociálnych vecí a rodiny týmto upozorňuje všetkých rodičov, ktorých deti dovŕšili k 31.08.2014 vek 16 rokov a staršie, t.z. deti, ktoré ...
Oznamujeme všetkým cestujúcim, že obecný autobus na železničnú stanicu Závod a späť opäť od dnes 1.10.2014 premáva…
Tento rok Obecný úrad Závod vyhlásil počas letných prázdnin pre deti a mládež našej ZŠ s MŠ Závod veľkú prázdninovú súťaž. Súťaž bola časovo aj vedomostne náročná a pozostávala ...
Dňa 20.6.2014 bola našej obci na zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 43/2014 schválená dotácia 5000,- EUR na projekt “Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ s MŠ Závod” v súlade ...
Obecný úrad Závod oznamuje všetkým cestujúcim, že obecný autobus na železničnú stanicu a späť bude od zajtra 2.9.2014 premávať podľa platného cestovného poriadku. https://www.obeczavod.sk/doprava/
Dňa 6.9.2014 v čase od 9:00 do 11:00 hod sa uskutoční pred OÚ výkup papiera (letáky, noviny, knihy bez tvrdej väzby,… ŽIADEN KARTÓN ANI ŠANÓNY). Tieto komodity zviazané špagátom ...
Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu závažnej mechanickej poruchy čerpadla v studni a jeho následnej výmeny, bude dodávka vody z obecného vodovodu obnovená až v neskorých nočných hodinách.
V súvislosti s vyskytujúcimi sa krádežami v obci aj v areáli cintorína v poslednom období, vyzývame občanov k zvýšenej opatrnosti a pozornosti. Akékoľvek podozrenia môžu občania oznámiť na obecný ...
Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2014 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie ...
Obec Závod v marci 2014 požiadala spoločnosť Nafta, a. s. o sponzoring pri projekte vybudovania krytého pódia v areáli parku pri Hasičskej zbrojnici Závod. Obec v spolupráci s kultúrno-športovou ...
Obecná webstránka je v dnešnej dobe jedným z hlavných komunikačných nájstrojov modernej samosprávy. Preto sme sa rozhodli obecnú wesbtránku obce Závod presunpť na nové servery, ktoré zabezpečia lepšiu dostupnosť ...
Obecné zastupiteľstvo obce Závod vyhlasuje voľbu Hlavného kontrolóra obce, ktorá sa bude konať dňa 14. septembra 2011 na zasadnutí OZ. Predpokladaný začiatok zastupiteľstva je o 18:00 hod.
Dobrovoľný hasičský zbor Závod a Obec Závod pozývajú v rámci kultúrneho leta na posedenie v nedeľu 14. 08. 2011 o 16:00 hod v areáli hasičskej zbrojnice. – do tanca ...
Obecný úrad Závod touto cestou žiada občanov o spoluprácu pri úprave verejných priestranstiev, predzáhrad a priekop pred svojimi domami. Z dôvodu využitie priaznivého počasia pracovníci obce pracujú na oprave ...
Až 42 titulov kníh súťaží o titul „Kniha Záhoria 2010“ v ankete, ktorú spoločne organizujú Záhorská knižnica a Záhorská galéria v Senici spolu so Záhorským múzeom v Skalici. Medzi nimi sa nachádza aj naša ...
Obec Závod, ul.Sokolská č.243, 908 72 Závod, vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.   Vyhlasovateľ:  Názov: Obec Závod Adresa: Obecný úrad, ul. Sokolská ...
Dobrovoľný hasičský zbor Závod a Obec Závod pozývajú v rámci kultúrneho leta na posedenie v nedeľu 31. 07. 2011 o 16:00 hod v areáli hasičskej zbrojnice.
Oznamujeme občanom, že v rámci Programu potravinovej pomoci, je možnosť získať bezplatne potravinovú dávku 20 kg múky a 20 kg cestovín na osobu.
17. 07. 2011 (nedeľa) – Dychová hudba SKALIČANÉ. 31. 07. 2011 (nedeľa) – Dychová hudba ZLAŤULKA. Tešíme sa na Vás !!!
Obecný úrad vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešné zvládnutie závodských Bezchleba hodov. Osobitne ďakujeme našim dôchodcom, ktorí piekli osušky a pripravovali krojovaných. Pomáhali hasiči, futbalisti,  naši poslanci ...
Závodzania majú vo svojom chotári, hlboko v lesoch taký malý poklad. Len málokto už o ňom vie, no ten kto ho pozná, si ho váži a rád sa k ...
Závodské Bezchleba hody V sobotu 2. júla 2011 sa budú v našej dedine konať  Závodské Bezchleba Hody. Čaká nás pestrý program : jarmok, výstavy umelcov, rôzne detské atrakcie ako ...
Detí ZŠ s MŠ Závod, ktoré počas školského roka 2010-2011 dosiahli vynikajúce vyučovacie výsledky, víťazi vedomostných olympiád, literárnych a športových súťaží navštívili dňa 10. mája 2011 Prezidentský palác v Bratislave.
Dňa 11.júna 2011 sa uskutoční už tradičné zápolenie hasičských zborov o Pohár starostu obce Závod. Ide o nočnú súťaž – ako jednu z mála, ktoré sa vôbec konajú a aj ...
P o z v á n k a   Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode,
Po rokoch útlmu sa Závod zobúdza. Stav okolia obce bol už dlhšiu dobu neúnosný. Poctivých ľudí až  srdce zabolelo pri pohľade na  množstvo čiernych skládok. Vyzeralo to, že niet ...
Dnešným dňom v časti  „Dokumenty – VZN“ boli odobraté návrhy VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obec Závod.    
Všetky deti oslavujú 1. júna svoj sviatok. Učitelia ZŠ s MŠ Závod v spolupráci s rodičmi pripravili pre škôlkárov a žiakov ZŠ bohatý program.
Na podnet mnohých občanov organizujeme v sobotu 4. júna 2011 celoobecnú brigádu na likvidáciu čiernych skládok.
Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ s MŠ Závod opäť vzorne reprezentovali svoju školu i obec. Dňa 20. mája 2011 sa dve päťčlenné zmiešané družstvá chlapcov a dievčat zúčastnili podujatia, ktoré organizoval SČK, ...
19. mája 2011 sa v ranných hodinách žiaci 5. ročnka vybrali na náučnú exkurziu do Jubilejného lesa v Šaštíne- Strážach, ktorý sa nachádza v lokalite Gazárka.
Dnešným dňom je časti  „Dokumenty – VZN“ sú umiestnený návrh VZN pre stanovenie sadzieb nájomného za prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obec Závod.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa uskutoční v období od 13. mája do 6. júna 2011. Sčítací komisári v uvedenom termíne (vrátane víkendov) navštívia domácnosti v obci, preukážu sa osobitným poverením a požiadajú o vyplnenie ...
4. mája 2011 oslávili požiarnici na celom Slovensku deň svätého Floriána, Deň požiarnikov. Svätý Florián je uctievaným patrónom všetkých požiarnikov. Zobrazený je ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke ...
Dňa 5. mája 2011 sa naša škola zapojila do projektu „Hľadáme nového Jozefa Plachého“. Tento projekt sa koná pod záštitou Slovenského atletického zväzu, Slovenskej asociácie športu na školách a firmy ...
ZŠ s MŠ v spolupráci s RZ pri ZŠ Závod zorganizovala pred veľkonočnými sviatkami v poradí 3. ročník volejbalového turnaja žiakov pod názvom „POSTTEST 2011“. Naše pozvanie prijali spriatelené školy zo Sekúl, Borského ...
Pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyzvalo Ministerstvo životného prostredia SR triedy základných a stredných škôl k zapojeniu sa do celoslovenskej akcie „Vyčistime si Slovensko“.
Pozývame Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2011 (štvrtok) o 18.00 hodine v obradnej sieni na I. poschodí Obecného úradu Závod.
V priestoroch Obecného úradu v Závode bola otvorená sociálna poradňa s cieľom poskytnúť BEZPLATNÉ SOCIÁLNE PORADENSTVO pre občanov.