Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, júl 9, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2020
  • Hladaj :

Zmluvy rok 2020

Zmluvy 2020 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
 
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Závod, Štúrova 646, 90872 Závod Obec Závod Zmluva č. 2/1/2020 22.01.2020
Obec Závod SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava zmluva SPP 23.01.2020
Obec Závod DATOM -DT s.r.o., Břeclavská č. 3,
90101 Malacky
Zmluva o dielo 57-2020 29.01.2020
Obec Závod Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.01.2020
Obec Závod Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PODPORY
30.1.2020
Obec Závod MTM trade, s.r.o.
Obchodná 451,
90638 Rohožník
mandátna zmluva 30.1.2020
Obec Závod Hanys, s.r.o. – HS Amadeo
Žabokreky nad Nitrou 275
Zmluva o hudobnej produkcii 07.02.2020 ZRUŠENÉ
Obec Závod Čsob poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 81102 Bratislava
Poistná zmluva 07.02.2020
Športový klub Závod, Sokolská 81, 90872 Závod Obec Závod Zmluva č.1-2020 11.02.2020
Obec Závod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 14.02.2020
Obec Závod Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105 , Gajary 900 61 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod 18.02.2020
Obec Závod Štefan Zajíc, 90872 Závod ZMLUVA o prenájme hrobového miesta 19.02.2020
Ľuboš Studenič,
Tománkova 6, 841 05 Bratislava
Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta – 306 03.03.2020
Obec Závod Dobrovolná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 13.03.2020
Obec Závod Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov 19.03.2020
Obec Závod KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2-2019 19.03.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s. ČSOB zmluva – Dodatok č. 1 25.03.2020
Obec Závod PRIMA Banka Slovensko Zmluva o termínovanom úvere – dodatok č. 7 06.04.2020
Obec Závod Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105 , Gajary 900 61 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod 16.04.2020
O.Ferenčičová Obec Závod KZ – Oľga Ferenčičová 24.04.2020
Obec Závod Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí fin. prispevku 25.05.2020
Ľubomír Včelka Obec Závod Zmluva hrob 129 27.05.2020
SPP- distribúcia, a.s. Obec Závod Zmluva o nájme plyn. zariadenia 28.05.2020
Anna Šišoláková , 917 Závod, 908 72 Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového mieta č. 467 02.06.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Dodatok . 2 k poist. zmluve 03.06.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Príloha č. 1 Zoznam budov k poistnej zmluve 03.06.2020
Marta Majzúnová Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 879 08.06.2020
Obec Závod Slovak telekom , a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva 08.06.2020
Obec Závod Ing. Viktor Lajterčuk,
ul. Petra Jilemnického 1,
07101 Michalovce
Licenčná zmluva 08.06.2020
Emília Zelenková Zelenková Hrobové miesto č. 93 10.06.2020
KZ-Vladislav Kysucký Obec Závod KZ-Vladislav Kysucký 12.06.2020

Zmluvy