Webové sídlo obce Závod!|sobota, apríl 4, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2020
  • Hladaj :

Zmluvy rok 2020

Zmluvy 2020 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
Rímskokatolícka cirkev , farnosť Závod, Štúrova 646, 90872 Závod Obec Závod Zmluva č. 2/1/2020 22.01.2020
Obec Závod SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava zmluva SPP 23.01.2020
Obec Závod DATOM -DT s.r.o., Břeclavská č. 3,
90101 Malacky
Zmluva o dielo 57-2020 29.01.2020
Obec Závod Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.01.2020
Obec Závod Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PODPORY
30.1.2020
Obec Závod MTM trade, s.r.o.
Obchodná 451,
90638 Rohožník
mandátna zmluva 30.1.2020
Obec Závod Hanys, s.r.o. – HS Amadeo
Žabokreky nad Nitrou 275
Zmluva o hudobnej produkcii 07.02.2020
Obec Závod Čsob poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 81102 Bratislava
Poistná zmluva 07.02.2020
Športový klub Závod, Sokolská 81, 90872 Závod Obec Závod Zmluva č.1-2020 11.02.2020
Obec Závod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 14.02.2020
Obec Závod Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105 , Gajary 900 61 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod 18.02.2020
Obec Závod Štefan Zajíc, 90872 Závod ZMLUVA o prenájme hrobového miesta 19.02.2020
Ľuboš Studenič,
Tománkova 6, 841 05 Bratislava
Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta – 306 03.03.2020
Obec Závod Dobrovolná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 13.03.2020
Obec Závod Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov 19.03.2020
Obec Závod KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2-2019 19.03.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s. ČSOB zmluva – Dodatok č. 1 25.03.2020

Zmluvy