Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2020

Zmluvy rok 2020

Zmluvy 2020 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
 
Rímskokatolícka cirkev
farnosť Závod,
Obec Závod Zmluva č. 2/1/2020 22.01.2020
Obec Závod SPP, Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava zmluva SPP 23.01.2020
Obec Závod DATOM -DT s.r.o., Břeclavská č. 3,
90101 Malacky
Zmluva o dielo 57-2020 29.01.2020
Obec Závod Slovak Telecom a.s, Bajkalská 28, 81762 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.01.2020
Obec Závod Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PODPORY
30.1.2020
Obec Závod MTM trade, s.r.o.
Obchodná 451,
90638 Rohožník
mandátna zmluva 30.1.2020
Obec Závod Hanys, s.r.o. – HS Amadeo
Žabokreky nad Nitrou 275
Zmluva o hudobnej produkcii 07.02.2020 ZRUŠENÉ
Obec Závod Čsob poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 81102 Bratislava
Poistná zmluva 07.02.2020
Športový klub Závod Obec Závod Zmluva č.1-2020 11.02.2020
Obec Závod Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 14.02.2020
Obec Závod Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105 , Gajary 900 61 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod 18.02.2020
Štefan Zajíc Obec Závod ZMLUVA o prenájme hrobového miesta 19.02.2020
Ľuboš Studenič, Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta – 306 03.03.2020
Obec Závod Dobrovolná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 13.03.2020
Obec Závod Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov 19.03.2020
Obec Závod KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
Dodatok č.1 k zmluve o dielo 2-2019 19.03.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s. ČSOB zmluva – Dodatok č. 1 25.03.2020
Obec Závod PRIMA Banka Slovensko Zmluva o termínovanom úvere – dodatok č. 7 06.04.2020
Obec Závod Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105 , Gajary 900 61 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Závod 16.04.2020
O.Ferenčičová Obec Závod KZ – Oľga Ferenčičová 24.04.2020
Obec Závod Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí fin. prispevku 25.05.2020
Ľubomír Včelka Obec Závod Zmluva hrob 129 27.05.2020
SPP- distribúcia, a.s. Obec Závod Zmluva o nájme plyn. zariadenia 28.05.2020
Anna Šišoláková Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového mieta č. 467 02.06.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Dodatok . 2 k poist. zmluve 03.06.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava
Príloha č. 1 Zoznam budov k poistnej zmluve 03.06.2020
Marta Majzúnová Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 879 08.06.2020
Obec Závod Slovak telekom , a.s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Kúpna zmluva 08.06.2020
Obec Závod Ing. Viktor Lajterčuk,
ul. Petra Jilemnického 1,
07101 Michalovce
Licenčná zmluva 08.06.2020
Emília Zelenková Obec Závod Hrobové miesto č. 93 10.06.2020
Obec Závod KREATOR ATELIER, s.r.o.
Vajnorská 8/A
831 04 Bratislava
Dodatok č.2 k zmluve o dielo 2_2019 25.06.2020
Roman Ferenčič Obec Závod NZ Dodatok č. 4 – Ferenčič R. 30.06.2020
Vladislav Kysucký Obec Závod KZ-Vladislav Kysucký 12.06.2020
Marián Valouch Obec Závod Dodatok č. 1 NZ – Valouch M. 01.07.2020
Nemocničná as.,
Holubyho 35, 90201 Pezinok
Obec Závod Zmluva o nájme nebytových priestorov 13.07.2020
Obec Závod ČSOB Poisťovňa, a.s.
Žižkova 11, 811 02 Bratislava,
Dodatok č.3 k PZ zmluve 13.07.2020
Obec Závod Vladimír Horváth
Závod 832
908 72 Závod
Zmluva o dielo 13.07.2020
Bronislava Dušková Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 902 17.07.2020
Združenie obci
Enviropark Pomoravie
Obec Závod Združenie obci Enviropark Pomoravie – Dotácia ČOV 20.07.2020
Jozef Chmelík Obec Závod Hrobové miesto 206 22.07.2020
Emília Vrbatovičová Obec Závod Hrobové miesto 942 22.07.2020
Obec Závod VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
ekologický podnik, a. s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č.: 2/2019 24.07.2020
Obec Závod VODOHOSPODÁRSKE STAVBY
ekologický podnik, a. s.
Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 2/2019 24.07.2020
Obec Závod MV SR – zast. Ing Rastislav Rejdovian
Pribinova2, 81272 Bratislava
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu 29.07.2020
Obec Závod Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve 26.08.2020
Obec Závod Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve 1 26.08.2020
Obec Závod Slovak Telekom a.s. Dodatok k zmluve 2 26.08.2020
Obec Závod Západoslovenská distribučná, a.s
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva ZSDis – Zdr.Str.303 31.08.2020
Obec Závod Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov 03.09.2020
Jozef Sklenák Obec Závod Zmluva o prenájme 124,125 16.09.2020
Obec Závod Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava Hromadné úrazové poistenie – Hasiči 30.09.2020
Milan Chovanec Obec Závod Zmluva – Hrobové miesto 05.10.2020
Katarína Balážová Obec Závod Dodatok č. 3 NZ – Balážová Katarína 14.10.2020
Obec Závod Sloboda zvierat
Pod brehmi 1/a
841 03 Bratislava
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 15.10.2020
Mgr. Gabriela Balajová Obec Závod prenájom hrob miesto č. 53 20.10.2020
Obec Závod Defense Pro, s.r.o.
Moyzesova 4/A
902 01 Pezinok
zmluva odchyt psov 20.10.2020
Obec Závod ErasData-Pro s.r.o.
podlesná 68/8
90091 Limbach
Zmluva o dielo č.1 23.10.2020
Obec Závod, Obec Gajary Obec Veľké Leváre, Obec Malé Leváre Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67/105
90061 Gajary
ZAKLADATEĽSKÁ ZMLUVA – ČOV 23.10.2020
Michal Drahoš Obec Závod Kúpna zmluva 28.10.2020
Anna Svetlanská Obec Závod hrobové miesto č. 280 04.11.2020
Oľga Kusalíková Obec Závod hrobové miesto č. 596 04.11.2020
Obec Závod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky DOHOD A č. 20/02/010/2 18.11.2020
Jozef Prelec Obec Závod Zmluva hrobové miesto č. 785 08.12.2020
Mária Gállová Obec Závod Dodatok k NZ č. 1 31.12.2020
Ngoc Minh Tran Obec Závod Dodatok k NZ č. 1 31.12.2020
Mgr. Jana Šišuláková Obec Závod Dodatok č.1 k NZ 31.12.2020
Lekim s.r.o. Obec Závod Dodatok č. 1 k NZ – Lekim s. r. o. 31.12.2020
Jozef Blažek Obec Závod Dodatok č. 1 k NZ – Jozef Blažek 31.12.2020
Soňa Stanková Obec Závod Dodatok č. 1 k NZ – Soňa Stanková 31.12.2020
Obec Závod PAVOS Vodárenská spoločnosť , s.r.o., Veľkomoravská 16, 90101 Malacky Dodatok č. 2 o prevádzkovaní kanalizácie 31.12.2020

Zmluvy