Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie

Štátne a miestne komunikácie


SCHVAĽOVACÍ PROCES SITUÁCIÍ

AKÉ ŽIADOSTI, STANOVISKA, POVOLENIA SÚ POTREBNÉ NA:
 

ROZKOPÁVKA ŠTÁTNEJ CESTY V OBCI:    ⇒

ROZKOPÁVKA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE V OBCI:    ⇒

VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU (trvalého / dočasného) ZO ŠTÁTNEJ CESTY K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI:    ⇒
(napr. vjazd k rod. domu, vjazd na stavenisko)

VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU (trvalého / dočasného) Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI:    ⇒
(napr. vjazd k rod. domu, vjazd na stavenisko)

VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA POPRI ŠTÁTNEJ CESTE V OBCI:    ⇒

VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA POPRI MIESTNEJ KOMUNIKÁCII:    ⇒

NAPOJENIE NOVEJ LOKALITY (IBV) V OBCI NA ŠT. CESTU:    ⇒

 


LEGISLATÍVA V OBLASTI POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zákon o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) č. 135/1961
 Zákon o cestnej premávke č. 8/2009
 Vyhláška MV SR o premávke na pozemných komunikáciách č. 9/2009