Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » ROZKOPÁVKA ŠTÁTNEJ CESTY V OBCI:

ROZKOPÁVKA ŠTÁTNEJ CESTY V OBCI:

– Zjednodušená dokumentácia rozkopávky štátnej cesty s údajmi, ktoré musia obsahovať údaje o komunikácii, staničenie, dôvod rozkopávky, čas výkonu prác a zodpovedná osoba + Projekt prenosného dopravného značenia
– Žiadateľ podá príslušnému správcovi komunikácie – Správe a údržbe ciest žiadosť o vydanie stanoviska k projektu rozkopávky
– Žiadateľ podá príslušnému dopravnému inšpektorátu žiadosťo vydanie stanoviska k projektu prenosného dopravného značenia
– Stanovisko príslušnej Správy a údržby ciest, v stanovisku uvedie technické podmienky pre vykonanie rozkopávky, spätnú úpravu a uvedenie komunikácie do pôvodného stavu
– Stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu k projektu prenosného dopravného značenia