Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Voľby NR SR

Voľby NR SR

Voľby NR SR | Výsledky – Politické subjekty

Politické subjekty s najväčším počtom platných hlasov v obci Závod Volebná účasť 68,08%POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR | Výsledky – Okrskové zápisnice

Zápisnice okrskových volebných komisií Závod o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR 30.9.2023POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR | Hlasovanie do prenosnej urny

Požiadavky na hlasovanie do prenosnej schránky Požiadavky na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky pred dňom konania volieb je možné podať: Osobne resp. prostredníctvom rodinného príslušníka na Obecnom úrade v Závode ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR | Vydávanie hlasovacích preukazov

Vydávanie hlasovacích preukazov Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR | Oznámenie o čase a mieste konania volieb 2023

OZNAMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky • Deň a čas konania volieb – 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00. • Miesto konania ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do NR SR 2023  Obec Závod oznamuje e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023.POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Oznámenie o utvorení volebných okrskov

Oznámenie o utvorení volebných okrskov, určenie volebných miestností a vymedzenie územného obvodu volebných okrskov. Obec Závod podľa § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od ...POKRAČOVANIE TEXTU

Voľby NR SR 2023 | Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.POKRAČOVANIE TEXTU