Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » NEWS » Aktualizácia: 12.4.24 | Informácie k plánovanej uzávierke mosta nad D2

Aktualizácia: 12.4.24 | Informácie k plánovanej uzávierke mosta nad D2 

AKTUALIZÁCIA:
 
* 12.4. - Rozhlas za mostom je opäť funkčný 

* 10.4. - Dočasne odpojený obecný rozhlas za mostom

* 28.3. - Obchádzková trasa cez les od Damonaxu na železničnú stanicu a späť je označená čiernymi šípkami v oboch smeroch. Jazda touto obchádzkou je na vlastné nebezpečie.

* 28.3. - Uzávierka a práce na moste začnú 2.4.2024

* 18.3. - Nové prepojenia PLYNU a VODY pod diaľnicou sú už hotové.

* Zápisnica zo stretnutia s občanmi 26.2.2024

 


Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Okresného úradu v Malackách, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v súvislosti s naplánovanou kompletnou opravou mosta nad diaľnicou D2 v obci Závod bude v období od začiatku apríla 2024 do konca októbra 2024 úplne uzavretý most pre motorovú dopravu.  

Severná obchádzka

Južná obchádzka

Oficiálna obchádzková trasa bude zo severnej strany cez Moravský Sv. Ján a s južnej strany cez Veľké Leváre, čo je v obidvoch prípadoch 12 – 13 km. Obchádzková trasa bude riadne vyznačená dočasným dopravným značením.

Cez most bude umožnený prechod chodcom prípadne cyklistom vo vyznačenom chránenom koridore s minimálnou šírkou 1,5 m.


PARKOVANIE:
Smerom na železničnú stanicu pred mostom bude zriadené záchytné dočasné parkovisko pre osobné vozidlá a to pre cestujúcich vlakovou dopravou.


OBCHÁDZKA CEZ LES PRE OSOBNÉ AUTÁ:
Obec spolu s pasienkovou spoločnosťou pre občanov bývajúcich v časti za diaľničným mostom pripravila alternatívnu neoficiálnu obchádzkovú trasu do obce cez les. Trasa vedie z železničnej stanice popri bývalom Casíne lesom až k diaľnici a cez diaľničný most pri bývalom diaľničnom odpočívadle ďalej po panelovej ceste s vyústením pri Damonaxe. Trasa bude v teréne vyznačená.  Obchádzka je vhodná len pre osobné vozidlá. Jazda touto obchádzkou je na vlastné nebezpečie.

Pre obyvateľov bývajúcich za mostom pri železničnej stanici bude riadne zabezpečovaný vývoz komunálneho odpadu vrátane separovaného ako aj vývoz septikov.

Rekonštrukcia mostu sa dotkne aj obmedzení v dodávke vody a plynu , o čom budú občania včas informovaní.

Všetky informácie spojené s rekonštrukciou mosta a uzávierkou cesty  budú zverejnené miestnym rozhlasom,  na úradnej tabuli obce, webovom sídle obce a výveskou v predajniach potravín v obci.

Občania sa môžu informovať aj telefonicky na kontaktných telefónnych číslach:

Obec Závod 
– Radomír Ševeček: 0903 751 275

Zástupca investora a stavebný dozor SC BSK 
-  Ing. Vráblik: 0911 255 727

Zástupca zhotoviteľa 
– Ing. Gazdarica: 0917 649 781