Webové sídlo obce Závod!|utorok, júl 14, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zoznam za rok 2018
  • Hladaj :

Zoznam za rok 2018

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA
KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ

za rok 2018


Domova danDaň z nehnuteľnosti
Nezaplatená za rok 2018

53, 60, 97, 410, 459, 538 – pôvodný vlastník, 551, 572, 573, 576, 612, 620, 621, 628, 641, 662, 693, 757, 774, 810, 834, 893 – firma, 911 – firma, 927, 967 – firma,  1049 – firma

 


Daň za psa
Nezaplatená za rok 2018

410, 854,


Komunálny odpad
Nezaplatený za rok 2018

35, 53, 97, 244, 360, 410, 459, 499, 538 – pôvodný vlastník, 539, 551, 573, 576, 661, 662, 693, 774, 810, 834, 854, 914,

 


Vodné a Stočné
mimo poslednej fakturácie
Nezaplatené ku dňu 01.04.2019

2, 14, 28, 51, 52, 53, 97,  244-byt č.2, 5, 323,  361,  415, 547, 551, 565, 573, 574, 576, 612, 661, 662,  736, 774, 781, 795, 810, 834, 852, 862-K&K, , 911 –firma, 914, 927, 992, 1061


Zastavená VodaUPOZORNENIE:
Odberné miesta ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, budú postupne odpojené od dodávky vody!


 Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení
celej dlžnej sumy a správneho poplatku.