Webové sídlo obce Závod!|utorok, marec 26, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zoznam neplatičov k 31.12.2018
  • Hladaj :

Zoznam neplatičov k 31.12.2018

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA
KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ

k dátumu: 31.12.2018


Domova danDaň z nehnuteľnosti
Nezaplatená ku dňu: 31.12.2018

52, 53, 60, 97, 223, 360, 387, 410, 459, 538, 551, 572, 573, 576, 612, 620, 621, 628, 641, 662, 693, 757, 774, 795, 810, 834,
893 – firma, 911 – firma, 927, 967 – firma,  1049 – firma


Daň za psa
Nezaplatená ku dňu: 31.12.2018

97, 410, 854, 992


Komunálny odpad
Nezaplatený ku dňu: 31.12.2018

35, 52, 53, 97, 244, 360, 387, 410, 459, 499, 538, 539, 551,  573, 576, 661, 662, 693, 774, 810, 834, 854, 914,


Vodné a Stočné
Nezaplatené ku dňu 31.12.2018

2, 14, 28, 35, 37, 38, 51, 52, 53, 97, 124, 162, 244-byt č.2, 5, 323, 335, 349, 361, 396, 415, 431, 432, 547, 551, 553, 565, 566, 568, 573, 574, 576, 612, 661, 662, 682, 718, 736, 774, 781, 795, 810, 834, 852, 862-K&K, 894, 895, 911 –firma, 914, 927, 986, 992, 993, 1061


Zastavená VodaUPOZORNENIE:
Odberné miesta ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, budú postupne odpojené od dodávky vody!


 Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení
celej dlžnej sumy a správneho poplatku.