Webové sídlo obce Závod!|streda, január 23, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zoznam neplatičov k 31.12.2017
  • Hladaj :

Zoznam neplatičov k 31.12.2017

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA
KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ

k dátumu: 31.12.2017


Domova danDaň z nehnuteľnosti
Nezaplatená ku dňu: 31.12.2017

2,8, 27,53, 60, 97, 363, 410, 457, 459,553, 572,573, 576, 612, 620, 621, 628, 662, 693,
734, 757, 774, 795, 834, 893 – firma, 911 – firma, 1049 – firma


Daň za psa
Nezaplatená ku dňu: 31.12.2017

97, 410, 854, 992


Komunálny odpad
Nezaplatený ku dňu: 31.12.2017

2, 35, 53, 97, 360, 410, 459, 499, 551, 539, 573, 574, 576, 614, 661, 662, 693,774, 795, 810, 834, 854


Vodné a Stočné
Nezaplatené ku dňu 31.12.2017

2, 14, 28, 35, 51, 52, 53, 80, 244-byt č.2, 247, 323, 360, 361, 396, 408, 431, 487, 495, 517, 518, 547, 551, 553, 565, 573, 574, 576, 585, 588, 612, 661, 662, 734, 736, 774, 776, 778, 790, 795, 798, 810, 824, 834, 847, 876, 892, 897, 911 –firma, 914, 939, 986, 992, 1061


Zastavená VodaUPOZORNENIE:
Odberné miesta ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, 
budú postupne odpojené od dodávky vody!


 Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení
celej dlžnej sumy a správneho poplatku.