Webové sídlo obce Závod!|streda, máj 12, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zoznam za rok 2019
  • Hladaj :

Zoznam za rok 2019

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA
– VODNÉ A STOČNÉ

za rok 2019


Domova danDaň z nehnuteľnosti
Nezaplatená za rok 2019

52, 363, 381, 410, 551, 566, 572, 573, 574, 612, 621, 662, 718, 774, 810, 834, 837, 854, 893-firma, 914


Daň za psa
Nezaplatená za rok 2019

410, 854


Vodné a Stočné
mimo poslednej fakturácie
Nezaplatené ku dňu 01.04.2019

2, 14, 28, 51, 52, 53, 97, 244-(byt č.2, 5), 323, 361, 415, 547, 551, 565, 573, 574, 576, 612, 661, 662, 736, 774, 781, 795, 810, 834, 852, 862-K&K, 911 –firma, 914, 927, 992, 1061


Zastavená VodaUPOZORNENIE:
Odberné miesta ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, budú postupne odpojené od dodávky vody!


 Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení
celej dlžnej sumy a správneho poplatku.