Webové sídlo obce Závod!|streda, júl 17, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Zoznam za rok 2018
  • Hladaj :

Zoznam za rok 2018

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA
KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ

za rok 2018


Domova danDaň z nehnuteľnosti
Nezaplatená za rok 2018

53, 60, 97, 410, 459, 538, 551, 572, 573, 576, 612, 620, 621, 628, 641, 662, 693, 757, 774, 810, 834, 893 – firma, 911 – firma, 927, 967 – firma,  1049 – firma

 


Daň za psa
Nezaplatená za rok 2018

410, 854,


Komunálny odpad
Nezaplatený za rok 2018

35, 53, 97, 244, 360, 410, 459, 499, 538, 539, 551, 573, 576, 661, 662, 693, 774, 810, 834, 854, 914,

 


Vodné a Stočné
mimo poslednej fakturácie
Nezaplatené ku dňu 01.04.2019

2, 14, 28, 51, 52, 53, 97,  244-byt č.2, 5, 323,  361,  415, 547, 551, 565, 573, 574, 576, 612, 661, 662, 682, 736, 774, 781, 795, 810, 834, 852, 862-K&K, , 911 –firma, 914, 927, 992, 1061


Zastavená VodaUPOZORNENIE:
Odberné miesta ktoré nerešpektovali opakujúce sa výzvy na zaplatenie dlhov alebo nedodržali dohodnuté splátkové kalendáre v predchádzajúcom období, budú postupne odpojené od dodávky vody!


 Opätovné pripojenie bude možné až po uhradení
celej dlžnej sumy a správneho poplatku.