Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky) » vydávanie matričných dokladov

vydávanie matričných dokladov

  • výpis, nazeranie do matriky (rodný, sobášny, úmrtný list) – v zmysle § 18 Zákona NR SR 154/1994 Z. z. o matrikách

K vybaveniu je potrebné:

  • osobne alebo písomne podať žiadosť na matričnom úrade
  • uhradiť správny poplatok (osobne; pri poštovom doručení v obálke)
  • ak za niekoho vybavujú rodinní príslušníci – v zmysle zákona sa za týchto považujú: manžel/-ka, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti

Potrebné doklady:

  • preukaz totožnosti

Matričný doklad si žiadateľ prevezme osobne, alebo sa mu zašle spolu s potvrdenkou o zaplatení.

Správny poplatok
za úradný výpis a nazeranie do matriky (za každú začatú stranu) 1,50 € (podľa zákona NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

Neprehliadnite