Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky) » určenie otcovstva

určenie otcovstva

Vybavíte na matričnom úrade, zápisnicu pred narodením a po narodení dieťaťa vyplní matrikárka.

URČENIE OTCOVSTVA PRED NARODENÍM DIEŤAŤA

K vybaveniu je potrebné:

  • preukaz totožnosti rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva

Spôsob vybavenia:
zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi

 

URČENIE OTCOVSTVA PO NARODENÍ DIEŤAŤA


K vybaveniu je potrebné:

  • preukaz totožnosti rodičov
  • ak je matka rozvedená, tak aj právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva
  • rodný list dieťaťa, príp. právoplatný rozsudok o zapretí otcovstva (vylúčenie manžela z otcovstva)
  • vrátiť predchádzajúci rodný list
  • odporúča sa určiť priamo na matrike, ktorá vydá rodný list dieťaťa

Spôsob vybavenia:

  • zápisnicou za prítomnosti oboch rodičov, ktorí ku dňu narodenia dieťaťa neboli manželmi

Správne poplatky:
Vydanie duplikátu matričného dokladu – rodného listu: 1,50 €

Neprehliadnite