Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Poplatky za odpad » ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad - BRKO
Plán odpadového hospodárstva

⇒ Plán odpadového hospodárstva obce Závod 2010 - 2015 
Výška poplatkov za likvidáciu komunálneho odpadu

 na aktuálny rok nájdete

 vo VZN obce Závod
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Závod

Obec je povinná v zmysle § 4 bod (6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.