Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Poplatky za odpad » ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO » BRKO

BRKO

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – BRKO


Vážení občania,
do konca prvého polroka 2021 je obec povinná na svojom území zaviesť zber kuchynského odpadu. Zber a ďalšie  spracovanie kuchynského odpadu je pomerne finančne náročný úkon, ktorý zvyšuje náklady obce na odpadové hospodárstvo. Rast nákladov je však možné spoločným úsilím obmedziť a to predovšetkým využívaním kompostovania odpadu priamo vo svojom dvore.

V rodinných domoch budeme podporovať kompostovanie
Zabezpečiť týždenný zvoz kuchynského odpadu z rodinných domov by zvýšilo ročné náklady obce o desaťtisíce eur. Preto chceme v domácnostiach rodinných domov podporovať lokálne kompostovanie. Aktuálne máme podaný projekt na nákup a bezplatnú distribúciu kompostérov  do každej domácnosti. V prípade úspešnosti projektu bude každej domácnosti takýto kompostér ponúknutý.

Kompostovať sa dá samozrejme aj bez kompostéra od obce, napr. v domácom drevenom kompostéri či na ,,hnojisku´´.

Vývoz kuchynského odpadu z rodinných domov
Pokiaľ bude domácnosť v rodinnom dome trvať na zabezpečení vývozu kuchynského odpadu na týždennej báze, obec takýto zvoz bude musieť zabezpečiť. Nakoľko však takýto zvoz zvýši náklady na odpadové hospodárstvo, v ďalšom roku dotknutým domácnostiam môže narásť poplatok za odpad o 100 až 180 € ročne.

(Presná suma bude zverejnená po ukončení súťaže na výber dodávateľa zvozu kuchynského odpadu)

Aké sú výhody kompostovania v domácnosti

  • nevyužijeme dopravu a tvorbu emisií, výrobu špeciálnych vreciek a nádob
  • predídeme vzniku odpadu najlacnejším a najzmysluplnejším spôsobom, bez tvorby sekundárneho odpadu z nádob a emisií
  • dodržíme platnú legislatívu o odpadoch v oblasti nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom
  • vytvoríme kvalitné hnojivo, ktoré vráti bioodpad späť do života u nás doma

Tu si stiahnete tlačivo ⇒ ,, čestné vyhlásenie“⇐  o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za účelom preukázania splnenia podmienky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podpísaním uvedeného prehlásenia potvrdíte, že biologicky rozložiteľný odpad neumiestňujete do zmesového komunálneho odpadu, ale ho kompostujete.

⇒  ČESTNÉ VYHLÁSENIE – Kompostovanie BRKO  ⇐

V prípade, ak máte záujem o vývoz kuchynského odpadu z domácnosti umiestnenej v rodinnom dome a odmietate kompostovanie, kontaktujte obecný úrad na e-mailovej adrese voda@obeczavod.sk alebo na t. č. 034 / 77 99 254.

Ďakujeme, že kompostovaním nielen šetríte životné prostredie, ale aj pomáhate nenavyšovať poplatok za odpad.