Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Matričný úrad (tlačivá/poplatky) » úmrtie a zápis do matriky

úmrtie a zápis do matriky

Vybavíte na Matričnom úrade v Závode, ak úmrtie nastalo v našom matričnom obvode – obec Závod!

K vybaveniu je potrebné:

  • 3 x list o prehliadke mŕtveho (vydaný a potvrdený prehliadajúcim lekárom, ako aj ošetrujúcim lekárom)
  • preukaz totožnosti nebohého
  • preukaz totožnosti osoby, ktorá úmrtie vybavuje

Spôsob vybavenia:

  • úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí (tzv. pohrebné) vyhotoví matričný úrad
  • služba je bezplatná
Neprehliadnite