Webové sídlo obce Závod!|nedeľa, 26 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home
Gulášmajster 2024 – Výsledky a VIDEO

Gulášmajster 2024 – Výsledky a VIDEO

Výsledky hodnotenia porotcov Gulášmajster 2024 – Memoriál Viliama Boďu VIDEO  

VIDEO | Novoročná laserová show 2024

VIDEO | Novoročná laserová show 2024

Po dvoj-ročnej pauze sa obyvatelia obce opäť zišli 1. januára o 17:00 hodine, aby privítali Nový rok, ...

VIDEO | Obec Závod – Medzinárodný zvod plemenných psov a súk nemeckého ovčiaka.

VIDEO | Obec Závod – Medzinárodný zvod plemenných psov a súk nem...

V sobotu 28. októbra 2023 sa na Futbalovom štadióne v Závode konala súťaž a výstava pod názvom: ...

FOTO & VIDEO | Závodské Bezchleba Hody 2023: Tradičná slávnosť plná hudby, folklóru, zábavy a priateľských stretnutí pod šírim nebom …

FOTO & VIDEO | Závodské Bezchleba Hody 2023: Tradičná slávnosť p...

V prvú prázdninovú sobotu opäť ožila dedina a to už po dvanásty krát, keď sa konali tradičné ...

VIDEO | TURNAJ PRÍPRAVIEK U11 – “O pohár starostu obce Závod”: Mladí futbalisti svedčili o bojovnom duchu

VIDEO | TURNAJ PRÍPRAVIEK U11 – “O pohár starostu obce Závod”:...

V sobotu (24.6.2023) sa na štadióne Športového klubu Závod konal futbalový turnaj prípraviek U 11 – „O ...

Archív hlásení v rozhlase
Poruchy na obecnom rozhlase a verejnom osvetlení nahlasujte mailom: rozhlas@obeczavod.sk
Zverejňovanie

 …staršie pozvánky

Archív VZN obce Závod a pripravované návrhy
Cestovné Poriadky – Autobus 275 a  Vlak S20

Harmonogram vojenských cvičení na území VO. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenských obvodov zakázaný.
Cintorín Závod – Situačný plán hrobov
Dotácie
Obec Závod je členom
BEZPEČNOSŤ
INFO

    V pondelok 20.5.2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začala prípravné práce na revitalizáciu cesty č. III/1169 od križovatky v intraviláne obce Závod až po hranicu Bratislavského samosprávneho … Full article

Usmernenie k doručeným rozhodnutiam o výrube poplatku za komunálny odpad na rok 2024 – Obec poplatok vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné …

Obyvatelia na Hoštákoch spojili svoje sily spolu s podnikateľmi a to s jediným cieľom: Obnoviť hniezdo pre bociana, ktoré bolo nešťastnou obeťou elektrickej infraštruktúry.

NEWS

Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v Gajaroch. Čistiareň patrí Združeniu obcí Enviropark Pomoravie: Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre, … Full article

Označovanie smetných nádob je predpokladom na to, aby bolo možné jednoznačne a dlhodobo identifikovať odpadové nádoby a ich majiteľov, zabezpečiť poriadok v evidencii nádob a pripraviť kontajnerovú infraštruktúru na …

Vedenie ZŠ s MŠ Závod v zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, …

…staršie príspevky⇒

Správy z obce + archív správ

  Oznamujeme občanom, že separovaný zber plastových obalov bude v piatok 24.05.2024.     Full article

Za posledné obdobie bolo znovu vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po …

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) …

..staršie príspevky⇒

Pozvánky

Srdečne Vás pozývame na nedeľné pohostenie s polievkou a koláčmi, ktoré sa uskutoční túto nedeľu 24. marca o 12:00 v Pastoračnom centre na Družstevnej ulici. Full article

  ….staršie pozvánky⇒

Kultúrne a spoločenské aktivity

Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s. v spolupráci s Poľovníckym združením Závod usporiadala dňa 9.3.2024 akciu, sadenie lipovej aleje.  Full article

Výsledky hodnotenia porotcov Gulášmajster 2024 – Memoriál Viliama Boďu VIDEO  

  ….staršie príspevky⇒

DSS sv. MICHALA ZÁVOD

ROK 2023                                      Dokončenie bleskozvodu 20.12.2023 obec dokončila dobudovanie bleskozvodu na strechu budovy DSS. Teraz už spĺňame všetky predpisy a nariadenie týkajúce sa ochrany  klientov. Ďakujeme. Vystúpenie detí …

  ….VIAC o DSS SV. MICHALA v ZÁVODE⇒

INFO ŠPORT

Tradičný Hodový turnaj o pohár starostu obce Závod pokračuje po tridsiatich rokoch svojim ďalším ročníkom, a to vďaka úsiliu Michala Dúšku, ktorý prevzal štafetu organizovania tohto športového podujatia. Tento … Full article

  ….staršie články⇒ 

Archív novín od roku 2014 + články a foto naviac.
Videá z našej obce
 

© Webové sídlo obce Závod aktualizuje OÚ Závod 2024