Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home
Výstavba čistiarne odpadových vôd sa blíži ku koncu

Výstavba čistiarne odpadových vôd sa blíži ku koncu

Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v ...

Gulášmajster 2024 – Výsledky a VIDEO

Gulášmajster 2024 – Výsledky a VIDEO

Výsledky hodnotenia porotcov Gulášmajster 2024 – Memoriál Viliama Boďu VIDEO  

VIDEO | Novoročná laserová show 2024

VIDEO | Novoročná laserová show 2024

Po dvoj-ročnej pauze sa obyvatelia obce opäť zišli 1. januára o 17:00 hodine, aby privítali Nový rok, ...

VIDEO | Obec Závod – Medzinárodný zvod plemenných psov a súk nemeckého ovčiaka.

VIDEO | Obec Závod – Medzinárodný zvod plemenných psov a súk nem...

V sobotu 28. októbra 2023 sa na Futbalovom štadióne v Závode konala súťaž a výstava pod názvom: ...

FOTO & VIDEO | Závodské Bezchleba Hody 2023: Tradičná slávnosť plná hudby, folklóru, zábavy a priateľských stretnutí pod šírim nebom …

FOTO & VIDEO | Závodské Bezchleba Hody 2023: Tradičná slávnosť p...

V prvú prázdninovú sobotu opäť ožila dedina a to už po dvanásty krát, keď sa konali tradičné ...

Archív hlásení v rozhlase
Poruchy na obecnom rozhlase a verejnom osvetlení nahlasujte mailom: rozhlas@obeczavod.sk
Zverejňovanie

 …staršie pozvánky

Archív VZN obce Závod a pripravované návrhy
Cestovné Poriadky – Autobus 275 a  Vlak S20

Harmonogram vojenských cvičení na území VO. V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenských obvodov zakázaný.
Cintorín Závod – Situačný plán hrobov
Dotácie
Obec Závod je členom
BEZPEČNOSŤ
INFO

V utorok 4.6.2024 sa začal frézovať úsek cesty č. III/1169 na vstupe do obce. Táto revitalizácia cesty si teraz vyžiada celkovú uzáveru dopravy s povoleným prejazdom vozidiel z osád … Full article

Usmernenie k doručeným rozhodnutiam o výrube poplatku za komunálny odpad na rok 2024 – Obec poplatok vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné …

Obyvatelia na Hoštákoch spojili svoje sily spolu s podnikateľmi a to s jediným cieľom: Obnoviť hniezdo pre bociana, ktoré bolo nešťastnou obeťou elektrickej infraštruktúry.

NEWS

V spolupráci s firmou ENVI-PAK prinášame aplikáciu s prehľadným harmonogramom odvozu odpadu pre našu obec. Full article

Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v Gajaroch. Čistiareň patrí Združeniu obcí Enviropark Pomoravie: Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre, …

Označovanie smetných nádob je predpokladom na to, aby bolo možné jednoznačne a dlhodobo identifikovať odpadové nádoby a ich majiteľov, zabezpečiť poriadok v evidencii nádob a pripraviť kontajnerovú infraštruktúru na …

…staršie príspevky⇒

Správy z obce + archív správ

Priebežné výsledky volieb sa nezverejňujú z dôvodu prebiehajúcich volieb v ostatných členských krajinách Európskej únie. Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu budú zverejnené až po ukončení volieb vo všetkých … Full article

Za posledné obdobie bolo znovu vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po …

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) …

..staršie príspevky⇒

Pozvánky

Kontakt 2024 krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Bratislavského kraja Dňa 18. 8.2024 sa na nádvorí kaštieľa v Modre uskutoční krajská postupová súťaž a prehliadka … Full article

  ….staršie pozvánky⇒

Kultúrne a spoločenské aktivity

Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s. v spolupráci s Poľovníckym združením Závod usporiadala dňa 9.3.2024 akciu, sadenie lipovej aleje.  Full article

Výsledky hodnotenia porotcov Gulášmajster 2024 – Memoriál Viliama Boďu VIDEO  

  ….staršie príspevky⇒

DSS sv. MICHALA ZÁVOD

ROK 2023                                      Dokončenie bleskozvodu 20.12.2023 obec dokončila dobudovanie bleskozvodu na strechu budovy DSS. Teraz už spĺňame všetky predpisy a nariadenie týkajúce sa ochrany  klientov. Ďakujeme. Vystúpenie detí …

  ….VIAC o DSS SV. MICHALA v ZÁVODE⇒

INFO ŠPORT

Tradičný Hodový turnaj o pohár starostu obce Závod pokračuje po tridsiatich rokoch svojim ďalším ročníkom, a to vďaka úsiliu Michala Dúšku, ktorý prevzal štafetu organizovania tohto športového podujatia. Tento … Full article

  ….staršie články⇒ 

Archív novín od roku 2014 + články a foto naviac.
Videá z našej obce
 

© Webové sídlo obce Závod aktualizuje OÚ Závod 2024