Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Kalendár riadnych termínov OZ 2024

Kalendár riadnych termínov OZ 2024

Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2024

Termíny OZ 2024

Riadny termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN, dodatkov k VZN a materiálov k zasadnutiu OZ
od:
Termín doručenia
pripomienok (od občanov a poslancov) k materiálom k zasadnutiu OZ je
do:
Vyhodnotenie
doručených pripomienok komisiou k zverejneným materiálom
do:
Oboznámenie
poslancov s revidovanými materiálmi k zasadnutiu OZ
do:
Štvrtok
29.02.2024
Streda
07.02.2024
Pondelok
19.02.2024
Štvrtok
22.02.2024
Pondelok
26.02.2024
Štvrtok
18.04.2024
Štvrtok
03.04.2024
Piatok
12.04.2024
Piatok
12.04.2024
Pondelok
15.04.2024
Štvrtok
13.06.2024
Piatok
17.05.2024
Pondelok
27.05.2024
Streda
05.06.2024
Pondelok
10.06.2024
Štvrtok
12.09.2024
Piatok
16.08.2024
Pondelok
26.08.2024
Streda
04.09.2024
Pondelok
09.09.2024
Štvrtok
12.12.2024
Piatok
15.11.2024
Pondelok
25.11.2024
Streda
04.12.2024
Pondelok
09.12.2024