Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 18 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2019

Zmluvy rok 2019

Zmluvy 2019 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
Obec Závod SLOVES Kolektívna Zmluva – 2019 02.01.2019
Obec Závod Komunálna poisťovňa Zmluva o úrazovom poistení 05.01.2019
Pavlína Medúzova Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 18.01.2019
Gabriela Ježková Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 18.01.2019
Obec Závod Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Zmluva o fin. prispevku DSS 01.02.2019
Obec Závod Peter Studenič Mandátna zmluva 01.03.2019
Ľuboš Bukovčák Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 14.03.2019
Obec Závod Ján Danihel Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 26.03.2019
Mesto Malacky Obec Závod Zmluva o spolufinancovaní 27.03.2019
Obec Závod Ticket Service, s.r.o. Komisionárska zmluva 29.03.2019
Peter Baláž Obec Závod Kúpna zmluva – P.Baláž 05.04.2019
Obec Závod Ján Maxian Zmluva o dielo 06.04.2019
Obec Závod Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 09.04.2019
Obec Závod Dychová hudba RUBÍN Zmluva o hudobnej produkcií DH Rubín 12.04.2019
Obec Závod JUDr. Richard Hollý Zmluva o prevode vlastníckeho práva 26.04.2019
Obec Závod Ján Mattok, 90872 Závod Dodatok k nájomnej zmluve č. 2 30.4.2019
Obec Závod J PRODUCTION, s.r.o. zmluva o sprostredkovaní koncertu 02.05.2019
Obec Závod Kreator Atelier, s.r.o. Zmluva o dielo 02.05.2019
Obec Závod CNS Euro Grants, s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUŽIEB Modernizácia oborných učební v ZŠ s MŠ 03.05.2019
Obec Závod CNS Euro Grants s.r.o. ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB Prestavba a prístavba k ZŠ s MŠ Závod 03.05.2019
Záhorácky folklór O.Z Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie Záhorácky folklor 13.05.2019
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie DSS 13.05.2019
Športový klub Závod Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie TJ 13.05.2019
Folklórny súbor Závodzan Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie FS 13.05.2019
Kynologický klub Závod Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie Kynologia 13.05.2019
ZO Jednota dôchodcov Slovenska Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie klub dochodcov 13.05.2019
Obec Závod Agentúra Forte Music zmluva o hudobnej produkcii 21.05.2019
Obec Závod Škola.sk, s.r.o. Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod -učebné pomôcky 21.05.2019
Obec Závod Škola.sk, s.r.o. Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ- Závod-IKT vybavenie 21.05.2019
Obec Závod Bratislavský samosprávny kraj Dotácia na podporu KULTÚRY 2019 22.05.2019
Obec Závod MTM – TRADE s.r.o. Mandátna zmluva 31.05.2019
Obec Závod Gabriela Ježková
Autodoprava Medúzová
Odvoz kontajnerov s objemným odpadov zo Zberného dvora 31.05.2019
Obec Závod Gabriela Ježková
Autodoprava Medúzová
Likvidácia drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a BIO 31.05.2019
Obec Závod Brenntag Slovakia s.r.o. Dodávka chlórnanu sodného 31.05.2019
Obec Závod arch real, s.r.o. zmluva o výkone autorského dozoru 02.06.2019
Obec Závod Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 03.06.2019
Obec Závod MAS Dolné Záhorie, o.z. 908 74 Malé Leváre č.177 dodatok č. 1 04.06.2019
Obec Závod Bratislavský samosprávny kraj Dotácia na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 20.06.2019
Obec Závod Ján Maxian Zmluva o dielo 20.06.2019
Obec Závod Peter Studenič Mandátna zmluva 27.06.2019
Obec Závod Pavol Knotek ( Malackí fešáci ) Autorská zmluva – Malackí fešáci 28.06.2019
Obec Závod Prítula Ján Zámenná zmluva 28.06.2019
Roman Ferenčič Obec Závod NZ Dodatok č. 3 28.06.2019
Valouch Marián a manž. Obec Závod Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 30.06.2019
Obec Závod Pollák Band Zmluva o hudobnej produkcii – Pollák Band 01.07.2019
ZASEKY s.r.o. Obec Závod Kúpna zmluva 09.07.2019
Ing. Mária Středová Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 12.07.2019
Obec Závod Energie2,a.s Zmluva o združenej dodávke elektriny 31.07.2019
Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Hlavná 67/105, 90061 Gajary Obec Závod Zmluva 01.08.2019
Kupujúci dľa zmluvy Obec Závod Kúpna zmluva – Jazero 16.08.2019
J. Kopiar a T. Kopiarová Obec Závod Dohoda o prevode práv a povinností 16.08.2019
Obec Závod BSK zmluva o poskytnutí dotácie 16.08.2019
Iveta Horváthová Obec Závod ZMLUVA o prenájme hrobového miesta 16.08.2019
Obec Závod Úrad vlady SR Zmluva- ošetrenie územia proti komárom 19.09.2019
Obec Závod RadioLan spol. s.r.o. Zmluva o pripojení 02.10.2019
Obec Závod Strešné krytiny BEJZ s.r.o. zmluva o dielo 05.10.2019
Vladimír Bartal č. 848, 90872 Závod Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 10.10.2019
Marta Šajánková , Záhorie č. 46, 90875 Studienka Obec Závod zmluva o prenájme hrobového miesta 10.10.2019
Eva Bartalová, 848, 908 72 Závod Obec Závod zmluva o prenájme hrobového miesta 12.10.2019
Vladimír Smrtič Obec Závod Kúpna zmluva – nehnuteľnosť 14.10.2019
Eliáš Vrablec, Závod 112, 90872 Obec Závod zmluva o prenájme hrobového miesta 15.10.2019
Mária Matoková, 908 72 , Závod č. 169 Obec Závod zmluva o prenájme hrobového miesta 15.10.2019
Mária Kunáková, 900 61 Gajary č. 153 Obec Závod zmluva o prenájme hrobového miesta – p. Kunáková 15.10.2019
Obec Závod Vodohospodárske stavby – ekologický podnik, a.s, Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava Zmluva o dielo č. 2/2019 – Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojemu 2 x 100 22.10.2019
Anna Cintulová, Závod 220, 908 72 Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta p. Cintulová 22.10.2019
Obec Závod Vladimír Horváth, Štefánikova 832, 908 72 Závod zmluva o dielo 24.10.2019
Obec Závod Miroslav Bakaľa, Kolonia 344/33, 02951 Lokca Kúpna zmluva- Malotraktor s príslušenstvom a doplnkami 28.10.2019
Obec Závod SPP, Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynu 06.11.2019
František Hajnovič, Hrobáková 20, 851 02 Bratislava Obec Závod Zmluva o hrobovom mieste – p. Hajnovič 06.11.2019
Andrea Červenková , 588 , 908 72 Závod Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta- Červenková 08.11.2019
Martin Ilaš a manž. Ing. Ľubica Ilašová Obec Závod Kúpna zmluva – M. Ilaš 08.11.2019
Ivana Uličná , Gen. SDvobody č. 604, 793 05 Moravský beroun , ČR Obec Závod Zmluva o hrobovom mieste- p. Uličná 11.11.2019
Obec Závod Prima banka Slovensko a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o termínovanom úvere 12.11.2019
Emília Vrbatovičová, č. 889, 908 72 Závod Obec Závod Zmluva o hrobovom mieste p. Vrbatovičová 14.11.2019
Lenka Kuvikova , č. 19, 919 42 Voderady Obec Závod Zmluva o hrobovom mieste – p. Kuviková 15.11.2019
Ružena Maxianová , č. 613, 908 72 Závod Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta- p. Maxianová 18.11.2019
Obec Závod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny , Malacky Dohoda č. 1902010017 18.11.2019
Obec Závod Ekotec, spol.s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava Zmluva o kontrolnej činnosti 19.11.2019
Obec Závod Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Rámcová zmluva PZP- flotila 22.11.2019
Obec Závod Kreator Atelier, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Zmluva o dielo č.3 25.11.2019
Miroslav Javorský , Haanova4, 851 04 Bratislava Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta p. Javorský 25.11.2019
Obec Závod Strešné krytiny BEJZ s.r.o. , T. Vansovej 1398, Veľké Leváre 908 73 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 4.10.2019 28.11.2019
Obec Závod Spoločný obecný úrad so sídlom Obecný úrad Kostolište č.66 Zmluva o spolupráci SOÚ 28.11.2019
Obec Závod Blažej Šišolák , 908 72 Závod č. 136 Kúpna zmluva 13.12.2019
Obec Závod Adam Kováč, Mníchová Lehota 128, 913 21 Kúpna zmluva 19.12.2019

Zmluvy