Webové sídlo obce Závod!|streda, september 18, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy rok 2019
  • Hladaj :

Zmluvy rok 2019

Zmluvy 2019 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
Obec Závod SLOVES Kolektívna Zmluva – 2019 02.01.2019
Obec Závod Komunálna poisťovňa Zmluva o úrazovom poistení 05.01.2019
Pavlína Medúzova Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 18.01.2019
Gabriela Ježková Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 18.01.2019
Obec Závod Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Zmluva o fin. prispevku DSS 01.02.2019
Obec Závod Peter Studenič Mandátna zmluva 01.03.2019
Ľuboš Bukovčák Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 14.03.2019
Obec Závod Ján Danihel Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 26.03.2019
Mesto Malacky Obec Závod Zmluva o spolufinancovaní 27.03.2019
Obec Závod Ticket Service, s.r.o. Komisionárska zmluva 29.03.2019
Peter Baláž Obec Závod Kúpna zmluva – P.Baláž 05.04.2019
Obec Závod Ján Maxian Zmluva o dielo 06.04.2019
Obec Závod Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie 09.04.2019
Obec Závod Dychová hudba RUBÍN Zmluva o hudobnej produkcií DH Rubín 12.04.2019
Obec Závod JUDr. Richard Hollý Zmluva o prevode vlastníckeho práva 26.04.2019
Obec Závod J PRODUCTION, s.r.o. zmluva o sprostredkovaní koncertu 02.05.2019
Obec Závod Kreator Atelier, s.r.o. Zmluva o dielo 02.05.2019
Záhorácky folklór O.Z Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie Záhorácky folklor 13.05.2019
Domov sociálnych služieb sv. Michala n.o., Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie DSS 13.05.2019
Športový klub Závod Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie TJ 13.05.2019
Folklórny súbor Závodzan Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie FS 13.05.2019
Kynologický klub Závod Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie Kynologia 13.05.2019
ZO Jednota dôchodcov Slovenska Obec Závod 2019 zmluva o poskytnutí dotácie klub dochodcov 13.05.2019
Obec Závod Agentúra Forte Music zmluva o hudobnej produkcii 21.05.2019
Obec Závod Škola.sk, s.r.o. Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ Závod -učebné pomôcky 21.05.2019
Obec Závod Škola.sk, s.r.o. Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ- Závod-IKT vybavenie 21.05.2019
Obec Závod Bratislavský samosprávny kraj Dotácia na podporu KULTÚRY 2019 22.05.2019
Obec Závod MTM – TRADE s.r.o. Mandátna zmluva 31.05.2019
Obec Závod Gabriela Ježková
Autodoprava Medúzová
Odvoz kontajnerov s objemným odpadov zo Zberného dvora 31.05.2019
Obec Závod Gabriela Ježková
Autodoprava Medúzová
Likvidácia drobného stavebného odpadu, drevného odpadu a BIO 31.05.2019
Obec Závod Brenntag Slovakia s.r.o. Dodávka chlórnanu sodného 31.05.2019
Obec Závod arch real, s.r.o. zmluva o výkone autorského dozoru 02.06.2019
Obec Závod Nadácia EPH Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 03.06.2019
Obec Závod Bratislavský samosprávny kraj Dotácia na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 20.06.2019
Obec Závod Ján Maxian Zmluva o dielo 20.06.2019
Obec Závod Peter Studenič Mandátna zmluva 27.06.2019
Obec Závod Pavol Knotek ( Malackí fešáci ) Autorská zmluva – Malackí fešáci 28.06.2019
Obec Závod Prítula Ján Zámenná zmluva 28.06.2019
Valouch Marián a manž. Obec Závod Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve 30.06.2019
Obec Závod Pollák Band Zmluva o hudobnej produkcii – Pollák Band 01.07.2019
ZASEKY s.r.o. Obec Závod Kúpna zmluva 09.07.2019
Ing. Mária Středová Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 12.07.2019
Obec Závod Energie2,a.s Zmluva o združenej dodávke elektriny 31.07.2019
J. Kopiar a T. Kopiarová Obec Závod Dohoda o prevode práv a povinností 16.08.2019
Obec Závod BSK zmluva o poskytnutí dotácie 16.08.2019
Iveta Horváthová Obec Závod ZMLUVA o prenájme hrobového miesta 16.08.2019
Obec Závod RadioLan spol. s.r.o. Zmluva o pripojení 02.10.2019

Zmluvy