Webové sídlo obce Závod!|pondelok, október 18, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Verejný vodovod
  • Hladaj :

Verejný vodovod

Verejný Vodovod v obci Závod

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti nové znenie 
zmlúv a všeobecných obchodných podmienok 
pre vodu a pre kanalizáciu v obci Závod:

 


Dokumenty:

⇒ Zmluva o dodávke pitnej vody - obec Závod (od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky o dodávke pitnej vody 
      (platné od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody 
    a odvádzania odpadových vôd (platné do 31.12.2020)

⇒ Reklamačný poriadok dodávky vody z verejného vodovodu

⇒ Reklamácia Vodného - Žiadosť

⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE VODY (1.1.2017 - 31.12.2021)

Výška vodného je stanovená na 1,00€ za 1m³ vody.


voda

 

Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch
(Damon, DSS, OÚ, ZŠ s MŠ, Stavex)
z odobraných vzoriek Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva preukázali vyhovujúcu kvalitu vody vo všetkých vyšetrovaných ukazovateľoch:


Rozbor vody z obecného vodovodu

Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch: Damon, DSS, OÚ, ZŠ s MŠ, Stavex a Vodojem.
Vzorky z vybraných kontrolných bodov odoberá Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva Bratislava.

Dátum Odberné miesto vzorky Odberné miesto vzorky Odberné miesto vzorky
/ Hodnotenie vzorky
Plán odberu vzorky
ROZBOR Ú-úplný M-mimimálny
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2021
Máj
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2020
Február Rozbor vody 19.02.2020 – Vodojem Rozbor vody 19.02.2020 – úpravňa vody VYHOVEL M – Vodojem / Úpravňa vody
Február Rozbor vody 26.02.2020 – Vodojem výstup Rozbor vody 26.02.2020 – DSS VYHOVEL M – Vodojem / M – DSS
Apríl Rozbor vody 16.04.2020 – Vodojem Rozbor vody 16.04.2020 – úpravňa vody VYHOVEL M – Vodojem / Úpravňa vody
Jún Rozbor vody 04.06.2020 – Úpravňa vody Rozbor vody 04.06.2020 – Vodojem VYHOVEL M – Vodojem / Úpravňa
Jún Rozbor vody 04.06.2020 – Prístavba MŠ VYHOVEL M – Prístavba MŠ
Jún Rozbor vody 10.06.2020 – Damon Rozbor vody 10.06.2020 – Úpravňa vody VYHOVEL Ú – Vodojem / M – Damon
September Rozbor vody 22.09.2020 – Nový vodojem VYHOVEL Ú – Vodojem
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2019
Marec Rozbor vody 4.3.19. – ZŠ (MB) Rozbor vody 4.3.19. – ZŠ (FCh) VYHOVEL Ú – ZŠ
Marec Rozbor vody 4.3.19. – Damon (MB) Rozbor vody 4.3.19. – Damon (FCh) VYHOVEL Ú – Damon
Jún Rozbor vody Závod 20.6.19. – Úprava vody Rozbor vody Závod 20.6.19. – Vodojem VYHOVEL M – Vodojem
Júl Rozbor vody 24.7.19. – Damon Rozbor vody 24.7.19. – Vodojem VYHOVEL Ú – Vodojem / M – Damon
Júl Rozbor vody 30.7.19. – Vodojem Rozbor vody 30.7.19. – Úprava vody VYHOVEL M – Vodojem
Júl Rozbor vody 30.7.19. – Vodojem Rozbor vody 30.7.19. – Úprava vody VYHOVEL M – Vodojem
September Rozbor vody 25.09.2019 – Vodojem Rozbor vody 25.09.2019 – Vodný zdroj VYHOVEL Ú – Vodný zdroj / Ú – vodojem
September Rozbor vody 30.9.2019 – DAMON jedáleň Rozbor vody 25.09.2019 – OÚ Zavod VYHOVEL M – Damon / M – OÚ
Október Rozbor vody 14.10.2019 – ZŠ VYHOVEL Ú – ZŠ
November Rozbor vody 13.11.19. – Vodojem výstup Rozbor vody 13.11.19. – Stavex VYHOVEL M – Vodojem / M – Stavex
December Rozbor vody 10.12.2019 – úpravňa vody Rozbor vody 10.12.2019 – vodojem VYHOVEL M – Vodojem
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2018
Február 13.02.2018 Rozbor vody Závod 13.02.18 Chem.+ mikrobio – OÚ Hodnotenie – VYHOVEL OÚ – Kuchynka
Február Rozbor vody Závod 26.02.18 Chem.+ mikrobio – ZŠ Rozbor vody Závod 26.02.18 Chem.+ mikrobio – DAMON Hodnotenie – VYHOVEL Základná škola a Damon
Máj Rozbor vody Závod 21.05.18 mikrobiologický – MŠ Rozbor vody Závod 21.05.18 chemický – MŠ Hodnotenie – VYHOVEL MŠ (U)
Júl Rozbor vody Závod 23.07.18 Chem.+ mikrobio – Damon Hodnotenie – VYHOVEL Damon
Júl Rozbor vody Závod 31.07.18 Chem.+ mikrobio – DAMON Hodnotenie – VYHOVEL Damon
Október Rozbor vody Závod 08.10.18 Chem.+ mikrobio – ZŠ Hodnotenie – VYHOVEL
November Rozbor vody Závod 13.11.18 Chem.+ mikrobio – OÚ Hodnotenie – VYHOVEL
November Rozbor vody Závod 05.12.18 Chem. – Vodojem Hodnotenie – VYHOVEL Vodojem
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2017
22.02.2017 Rozbor vody VODOJEM
23.03.2017 Rozbor vody – filtrácia Rozbor vody STUDŇA Rozbor vody VODOJEM
11.04.2017 Rozbor vody VODOJEM Rozbor vody – Úprava vody
01.06.2017 Rozbor vody STUDŇA Rozbor vody – Úprava vody Rozbor vody VODOJEM
27.07.2017 Rozbor vody VODOJEM Rozbor vody – Úprava vody
04.09.2017 Rozbor vody – Damon Rozbor vody – ZŠ
26.09.2017 Rozbor vody – Úprava vody Rozbor vody – Vodojem
24.10.2017 Rozbor vody – Vodný zdroj Rozbor vody – Úprava vody Rozbor vody – Vodojem
14.11.2017 Rozbor vody – Chemický –
ZŠ s MŠ
Rozbor vody – Mikrobiologický – ZŠ s MŠ
28.11.2017 Rozbor vody – Vodný zdroj HGZ2 Rozbor vody – Vodný zdroj HGZ3 (Nový) Rozbor vody – Úprava vody Rozbor vody – Vodojem
20.12.2017 Rozbor vody – Úprava vody Rozbor vody – Vodojem
Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch za rok 2016
29.03.2016 Protokol-DAMON Protokol-DSS Protokol – OÚ Protokol – ZŠ s MŠ
09.03.2016 Rozbor vody VODOJEM protokol – STAVEX
26.04.2016 Rozbor vody VODOJEM Závod
24.05.2016 Rozbor vody VODOJEM
21.06.2016 Rozbor vody VODOJEM Závod
12.09.2016 Rozbor vody VODOJEM Závod
03.11.2016 Rozbor vody VODOJEM
05.12.2016 Rozbor vody – ZŠ s MŠ