Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Verejný vodovod

Verejný vodovod

Verejný Vodovod v obci Závod

Výška vodného je od 1.7.2023 stanovená podľa URSO 

na  1,2295 € / 1m³ vody.

⇒ URSO - POTVRDENIE O CENE VODY (1.1.2023 - 31.12.2027)

⇒ Zmluva o dodávke pitnej vody - obec Závod (od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky o dodávke pitnej vody 
      (platné od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody 
    a odvádzania odpadových vôd (platné do 31.12.2020)

⇒ Reklamačný poriadok dodávky vody z verejného vodovodu

⇒ Reklamácia Vodného - Žiadosť

⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE VODY (1.1.2023 - 31.12.2027)
⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE - predĺženie platnosti a účinnosti do 31.12.2022 
⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE VODY (1.1.2017 - 31.12.2021)

voda

Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch  z odobraných vzoriek Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva doteraz vždy preukázali vyhovujúcu kvalitu vody vo všetkých vyšetrovaných ukazovateľoch. Vzorky na rozbor vody sa odoberajú a kontrolujú mesačne, vždy z iného kontrolného bodu avšak minimálne z dvoch bodov.

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti nové znenie
zmlúv a všeobecných obchodných podmienok
pre vodu v obci Závod.

Zároveň od 1.1.2021 sa oddelilo stočné a prešlo do správy
Združenia obcí Enviropark Pomoravie
https://www.enviropark.sk/

 

Od 1. júla 2018 majú vybrané budovy zníženú cenu pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenie odpadových vôd podľa uznesenia 31/2018 :
DSS sv. Michala n.o. Závod, ZŠ s MŠ Závod, Farský kostol sv. Michala archanjela, Dom smútku, Kultúrny dom, Letný štadión, Hasičská zbrojnica.