Webové sídlo obce Závod!|piatok, 2 júna, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Verejný vodovod

Verejný vodovod

Verejný Vodovod v obci Závod

Od 1.1.2021 vstúpilo do platnosti nové znenie 
zmlúv a všeobecných obchodných podmienok 
pre vodu v obci Závod. 

Zároveň od 1.1.2021 sa oddelilo stočné a prešlo do správy 
Združenia obcí Enviropark Pomoravie
https://www.enviropark.sk/

 


Dokumenty:

⇒ Zmluva o dodávke pitnej vody - obec Závod (od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky o dodávke pitnej vody 
      (platné od 1.1.2021)

⇒ Všeobecné obchodné podmienky dodávky pitnej vody 
    a odvádzania odpadových vôd (platné do 31.12.2020)

⇒ Reklamačný poriadok dodávky vody z verejného vodovodu

⇒ Reklamácia Vodného - Žiadosť

⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE VODY (1.1.2017 - 31.12.2021)

⇒  URSO - POTVRDENIE O CENE - predĺženie platnosti a účinnosti do 31.12.2022

Výška vodného je stanovená na 1,00€ za 1m³ vody.


voda

Výsledky z rozboru vody na kontrolných bodoch
(Studňa 1 a 2 – Surová voda pred úpravou, Vodojem, Damon, DSS, OÚ, ZŠ s MŠ, Stavex)
z odobraných vzoriek Regionálnym Úradom Verejného Zdravotníctva doteraz vždy preukázali vyhovujúcu kvalitu vody vo všetkých vyšetrovaných ukazovateľoch. Vzorky na rozbor vody sa odoberajú a kontrolujú mesačne, vždy z iného kontrolného bodu avšak minimálne z dvoch bodov.