Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Obec Závod je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečujú jednotliví zamestnanci príslušného oddelenia v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom. Na príprave a vyhodnocovaní zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj odborní zamestnanci úradu najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Závod
Sídlo:  Sokolská 243, 908 72 Závod
IČO:  00310158
DIČ:  2020380131