Webové sídlo obce Závod!|piatok, apríl 16, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy 2021
  • Hladaj :

Zmluvy 2021

Zmluvy 2021 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
Obec Závod Mgr. Jana Rigáňová, Závod 244, 908 72 Závod Dodatok č. 1 k NZ – Jana Rigáňová 01.01.2021
Stanislav Chovanec Obec Závod Hrobové miesto 490 05.01.2021
Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s Obec Závod Nájomná zmluva 13.01.2021
Obec Závod Nadácia Allianz , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Zmluva o poskytnuti peňažných prostriedkov 20.01.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 21.01.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 2 28.01.2021
Obec Závod ČSOB Poisťovňa. a,s,, Žižková 11, 811 02 Bratislava Dodatok č. 4 k poist. zmluve 02.02.2021
Obec Závod Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Zmluva o zbere KO 03.02.2021
Obec Závod Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Zmluva o zbere objemného odpadu 03.02.2021
Obec Závod Blažej Oliva, Závod 905, 90872 Zmluva hrobové miesto 767 03.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb škola 05.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb obec 05.02.2021
Obec Závod Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s , Sokolská 145, Závod 908 72 Nájomná zmluva 10.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 13_2_2021 11.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 20_02_2021 18.02.2021
Obec Závod Ministrestvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8 , 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 22.02.2021
Obec Závod Čsob Poistovňa, a.s., Žižková 11, 811 02 Bratislava Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 24.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 26_2_2021 25.02.2021
Obec Závod Zápodoslovenská distribučná, a.s , Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecných bremien 02.03.2021
Obec Závod MAS Dolné Záhorie DODATOK Č. 2 04.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 6_3_2021 04.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o antigénovom testovaní 08.03.2021
Obec Závod MS Controll s.r.o , Trnavská cesta 913/78, 92 601 Sereď Kúpna zmluva č. 1_2021 10.03.2021
Obec Závod Alojz Krajčír, Závod 940, Zmluva o dielo č.1 15.03.2021
Obec Závod SR – Štatistický úrad SR, Lamačská cesta, 3/C, 840 05 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16.03.2021
Ján Mattok Obec Závod Dodatok č. 4 k NZ 31.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o antigénovom testovaní COVID 19 01.04.2021
Obec Závod MK hlas, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 01.04.2021
Obec Závod Jaroslav Majzún , Elena Chovanová, Peter Chovan Kúpna zmluva-Majzún-Chovanová 13.04.2021
Obec Závod Ing. Milan Žilavý Mandátna zmluva 14.04.2021