Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » Zmluvy » Zmluvy 2021

Zmluvy 2021

Zmluvy 2021 – Súhrn

Objednávateľ
/ Kupujúci
Dodávateľ
/ Predávajúci
Zmluva Dátum
zverejnenia
Obec Závod Mgr. Jana Rigáňová, Závod 244, 908 72 Závod Dodatok č. 1 k NZ – Jana Rigáňová 01.01.2021
Obec Závod Jaroslav Adamovič Dodatok č. 1 k NZ – Jaroslav Adamovič 01.01.2021
Stanislav Chovanec Obec Závod Hrobové miesto 490 05.01.2021
Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s Obec Závod Nájomná zmluva 13.01.2021
Obec Závod Nadácia Allianz , Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava Zmluva o poskytnuti peňažných prostriedkov 20.01.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 21.01.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb 2 28.01.2021
Obec Závod ČSOB Poisťovňa. a,s,, Žižková 11, 811 02 Bratislava Dodatok č. 4 k poist. zmluve 02.02.2021
Obec Závod Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Zmluva o zbere KO 03.02.2021
Obec Závod Kosit a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Zmluva o zbere objemného odpadu 03.02.2021
Obec Závod Blažej Oliva, Závod 905, 90872 Zmluva hrobové miesto 767 03.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb škola 05.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb obec 05.02.2021
Obec Závod Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s , Sokolská 145, Závod 908 72 Nájomná zmluva 10.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 13_2_2021 11.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 20_02_2021 18.02.2021
Obec Závod Ministrestvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8 , 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 22.02.2021
Obec Závod Čsob Poistovňa, a.s., Žižková 11, 811 02 Bratislava Dodatok č. 5 k poistnej zmluve 24.02.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 26_2_2021 25.02.2021
Obec Závod Zápodoslovenská distribučná, a.s , Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o budúcej zmluve o zriadeni vecných bremien 02.03.2021
Obec Závod MAS Dolné Záhorie DODATOK Č. 2 04.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o poskytnutí služieb 6_3_2021 04.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Zmluva o antigénovom testovaní 08.03.2021
Obec Závod MS Controll s.r.o , Trnavská cesta 913/78, 92 601 Sereď Kúpna zmluva č. 1_2021 10.03.2021
Obec Závod Alojz Krajčír, Závod 940, Zmluva o dielo č.1 15.03.2021
Obec Závod SR – Štatistický úrad SR, Lamačská cesta, 3/C, 840 05 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke 16.03.2021
Ján Mattok Obec Závod Dodatok č. 4 k NZ 31.03.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o antigénovom testovaní COVID 19 01.04.2021
Obec Závod MK hlas, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 01.04.2021
Obec Závod Jaroslav Majzún , Elena Chovanová, Peter Chovan Kúpna zmluva-Majzún-Chovanová 13.04.2021
Obec Závod Ing. Milan Žilavý Mandátna zmluva 14.04.2021
Obec Závod Roman Novoveský, Závod 319, 908 72 Kúpna zmluva – R. Novoveský 23.04.2021
Obec Závod Ján Reif Zmluva hrob 251 26.04.2021
Obec Závod Mgr. Juraj Lobotka, Vaľká Hradná 98, 913 24 Svinná Mandátna zmluva 26.04.2021
Obec Závod Športový klub Závod, Sokolská 81, 90872 Závod Zmluva o spolupráci 29.04.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Obec Zavod dodatok c 2 stala MOM na MAJ2021 30.04.2021
Obec Závod Kreator Atelier, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava Zmluva o dielo č 1 04.05.2021
Obec Závod Radomír Ševeček, Závod 510 Zmluva hrob. miesto 465 05.05.2021
Obec Závod Folklórny súbor Závodzan, 243 Závod, 90872 Zmluva o poskytnutí dotácie 05.05.2021
Obec Závod Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 11.05.2021
Obec Závod Bohuslav Malík , Závod 571 Zmluva hrobové miesto 11.05.2021
Obec Závod Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, dodatokč1 17.05.2021
Obec Závod Športový klub Závod Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Závod 19.05.2021
Obec Závod Domov sociálnych služieb Sv. Michala, Závod 419, 908 72 Zmluva za poskytovanie SS – E.Šarkozy 20.05.2021
Obec Závod ZASEKY s.r.o. Závod 568, 90872 Závod ZASEKY -ZMLUVA-O-DIELO-Č.-1-2021 25.05.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Dodatok č.3 25.05.2021
Obec Závod Ing. Milan Žilavý Mandátna zmluva 01.06.2021
Obec Závod ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o., Babušková 2, 82 103 Bratislava Dodatok č.4 02.06.2021
Obec Závod Nadácia EPH, Cukrová 14, 811 08 Bratislava Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 14.06.2021
DSS sv. Michala Závod Obec Závod Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3-2021-DSS 15.06.2021
DSS sv. Michala Závod Obec Závod Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4-2021-DSS 15.06.2021
Obec Závod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava
dodatok č. 2 16.06.2021
Obec Závod Rastislav Rosinský , Kútovsská 15/3, 97101 Prievidza Rastislav Rosinsky – SENZUS 22.06.2021
Obec Závod Ing. Pavel Peschl, Záhradná 663/29, 900 91 Limbach Ing. Pavel Peschl- SENZUS 22.06.2021
Obec Závod Róbert Mrva, Poľná 840//25, 926 01 Sereď Robert Mrva – SENZUS 22.06.2021
Obec Závod Peter Studenič, Závod 196, 908 72 Závod Mandátna zmluva 29.06.2021
Eva Skalová Obec Závod Zmluva – hrob. miesto č. 844 29.06.2021
Obec Závod Marián Valouch a manželka Helena Valouchová, Závod 244, 908 72 Dodatok č. 3 k NZ Valouch M 30.06.2021
Obec Závod Michal Húšek, Jarmila Húšková, Stupavská 1374/32, 901 01 Malacky KZ – Húšek Michal a Jarmila 01.07.2021
Obec Závod Roman Ferenčič , Závod 244, 908 72 Dodatok č. 5 k NZ – Ferenčič R 02.07.2021
Obec Závod TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B , 900 31, Stupava licenčná zmluva 07.07.2021
Obec Závod Martina Studeničová, Závod 907 , 908 72 Kúpna zmluva – Studeničová M 08.07.2021
Obec Závod Roman Novoveský , Závod 319, 908 72 Závod Dodatok č. 1 KZ – Novoveský R 21.07.2021
Obec Závod Rudolf Mihalik, pri Šajbách 7755/26, Bratislava Kúpna zmluva 21.07.2021
Obec Závod Stanislav Teško Zmluva o zabezpečení hudobného vystúpenia 27.07.2021
Obec Závod Športový klub Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod Zmluva č_3-2021 23.08.2021
Oľga Vílemová Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 5 27.08.2021
Obec Závod Energie 2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava Zmluva o združenej dodavke elektriny 31.08.2021
Obec Závod Martina Studeničová, Závod 907 Dodatok č. 1 KZ – Studeničová M 03.09.2021
Štefan Izakovič Obec Závod Zmluva o prenájme hrobového miesta 10.09.2021
Emília Lučanská Obec Závod Zmluva na hrobové miesto 458 13.09.2021
Obec Závod Športový klub Závod , Sokolká 81, 90872 Závod Zmluva_o_najme ŠK 16.09.2021
Obec Závod TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B , 900 31, Stupava LICENČNÁ ZMLUVA – TOPSET 27.09.2021
Lucia Šurinová Obec Závod Kúpna zmluva-Šurinová Lucia 29.09.2021
Gabriela Ježková Obec Závod Darovacia zmluva – Gabriela Ježková 06.10.2021
ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov Obec Závod Zmluva o poskytovaní služieb 06.10.2021
Pavol Kocák – KOPAV Obec Závod Zmluva o dielo 15.10.2021
Katarína Balážová Obec Závod Zmluva na hrobové miesto 546 18.10.2021
Obec Závod ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Sokolská 243, 908 72 Závod Zmluva č. 4-2021 28.10.2021
Obec Závod Ing. Milan Žilavý, Sádek 231, 906 38 Rohožník Mandátna zmluva 29.10.2021
Obec Závod Resicon s.r.o., Evy Kostolányiovej 39, 917 08 Trnava, Zmluva o oprave a úprave veci 02.11.2021
Obec Závod Envi – Pak , a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava priloha č.1 k zmluve 08.11.2021
Obec Závod Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Záhorácka 2942/60A,901 01 Malacky Dohoda č.210201017 15.11.2021
Obec Závod Citrón, s.r.o., Lipského 8, 841 01 Bratislava Zmluva o spolupráci č.1 19.11.2021
Obec Závod Resicon s.r.o., Evy Kostolányiovej 39, 917 08 Trnava, dodatok č. 1 – Resicon 23.11.2021
Obec Závod Resicon s.r.o., Evy Kostolányiovej 39, 917 08 Trnava, dodatok č. 2 – Resicon 23.11.2021
Obec Závod OC Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat 14.12.2021
Obec Závod ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 06543 Orlov ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PRI ZBERE A ODVOZE ODPADU 14.12.2021
Obec Závod Kreator Atelier, s.r.o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava ZMLUVA O DIELO Č. 2 2021 – KREATOR 21.12.2021
Obec Závod Okresný úrad Malacky, Záhorácka 2942/60 A , 901 01 Malacky Dodatok č 1 22.12.2021
Obec Závod Elena Hasáková, Nad Jazierkom 601,908 72 Závod Dodatok č. 2 k NZ Hasáková E. 22.12.2021
Obec Závod Soňa Krajčírová, Závod 1111,908 72 Závod Dodatok č. 2 k NZ Krajčírová S. 22.12.2021
Obec Závod Michaela Lopošová, Štefánikova 1010,908 72 Závod Dodatok č. 2 k NZ Lopošová M. 22.12.2021
Obec Závod MUDr. Anna Gajdová,908 72, Závod 46 Dodatok č. 2 k NZ MUDr. Gajdová A. 22.12.2021
Obec Závod MUDr. Oľga Koncová, Gorazdova 15, 811 04 Bratislava Dodatok č. 2 k NZ MUDr. Koncová O. 22.12.2021
Obec Závod Irena Studeničová, Za Štetinom 196, 908 72 Závod Dodatok č.2 k NZ Studeničová I 22.12.2021