Webové sídlo obce Závod!|streda, 29 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Objednávky tovaru a služieb OÚ Závod za rok 2023

Objednávky tovaru a služieb OÚ Závod za rok 2023

OÚ Závod objednávky tovaru a služieb za rok 2023

Dátum
objednávky
Tovar / Služba Dodávateľ Odhadovaná cena
objednávky v € s DPH
Identifikácia
zmluvy
02.01.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 120,00 € FD 23 001 2023
09.01.2023 audit ročnej účtovnej závierky za rok 2022 RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 36259560 1272,17 € FD 23 203 2023
11.01.2023 príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ RVC Senica n.o., M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635 49,00 € FD 23 144 2023
16.01.2023 kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu – kinosála“ EUquisition s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52963373 500,00 € FD 23 117 2023
16.01.2023 zberné nádoby na zmesový komunálny odpad KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50492 471 1 379,76 € FD 23 077 2023
18.01.2023 tlačivá – prihlasovacie lístky na trvalý pobyt ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 24,12 € FD 23 163 2023
24.1.2023 poradenské a kozultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 500,00 € FD 23 089 2023
24.01.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 221,98 € FD 23 018 2023
25.01.2023 medaily Gulášmajster 2023 Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35774282 48,90 € FD 23 021 2023
25.01.2023 zostava na guláš , grilovacia platna, nože – ceny na Gulášmajster 2023 Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec 130,53 € FD 23 076 2023
25.01.2023 Bergner sada nožov – cena na Gulášmajster 2023 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislavamestská časť Ružinov, IČO: 35950226 18,65 € FD 23 022 2023
30.01.2023 hasičský výcvik NAFTA a.s, Votrubova 1, 82109 Bratislava, IČO: 36286192 193,92€ FD 23 055 2023
31.1.2023 laserová tlačiareň Brother Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 294,00 € FD 23 024 2023
09.02.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 190,80 € FD 23 155 2023
FD 23 167 2023
17.02.2023 tonery do tlačiarní Magic Print s.r.o. Rovniakova 15,851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 532,56 € FD 23 087 2023
21.02.2023 znalecký posudok na odhad hodnoty stavebných prác Ing. Peter Mateáš, Malinová 64, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52690776 900,00 € FD 23 147 2023
27.2.2023 PD prístavba vodárne Závod Duel- Elektrosystém, s.r.o., Dubovského 34, 901 01 Malacky, IČO: 35761288 480,00 € FD 23 095 2023
28.02.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 € FD 23 137 2023
02.03.2023 anténa na Vodáreň pre mobilný internet Regotrans, spol.s.r.o., Pluhová2, P.O.BOX 96, IČO: 00 685 780 78,48 € FD 23 159 2023
02.03.2023 ročná údržba detského ihriska Studio-21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13,811 07 Bratislava, IČO35765607 262,13 € FD 23 141 2023
07.03.2023 kancelárske potreby REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO: 35810122 111,60 € FD 23 143 2023
09.03.2023 odpadové vrecia BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 107,28 € FD 23 135 2023
10.03.2023 pracovné rukavice IPC-SLOVAKIA s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne, IČO: 36400386 179,28 € FD 23 169 2023
15.03.2023 oprava optického vedenia a servis kamerového systému na zbernom dvore Zvac Systems s.r.o, Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky, IČO: 35859911 656,64 € FD 23 153 2023
15.03.2023 zostavenie KUZ za rok 2022 Andra-vzdelávacie centrum n.o., sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta, IČO: 37986171 400,00 € FD 23 406 2023
20.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 114,66 € FD 23 160 2023
22.03.2023 výmena aktívneho uhlia pre filtráciu na vodárni ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 31381821 8 486,40 € FD 23 418 2023
24.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 110,16 € FD 23 155 2023
28.03.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 € FD 23 137 2023
30.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 386,82 € FD 23 168 2023
04.04.2023 laserová tlačiareň Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 678,00 € FD 23 187 2023
06.04.2023 soľ priemyselná tabletovaná BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31336884 494,40 € FD 23 213 2023
12.04.2023 úprava programu Dane a odpady TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO: 46919805 600,00 € FD 23 288 2023
13.04.2023 zásahové hadice FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO: 36427969 389,40 € FD 23 269 2023
25.04.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 € FD 23 271 2023
26.04.2023 motorový olej Kallisto, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice, IČO:46 946 373 71,80 € FD 23 225 2023
02.05.2023 odborná stabilizácia, odvoz a likvidácia azbestocementového odpadu z čiernej skládky OK-plus s.r.o., Trenčianska 57, 825 10 Bratislava, IČO: 35935570 660,00 € FD 23 427 2023
03.05.2023 tonery Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 348,00 € FD 23 247 2023
03.05.2023 skartovač B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,
Bratislava, IČO: 44413467
138,00 € FD 23 228 2023
04.05.2023 výmena náhradného mechanizmu kolotoča do MŠ. Studio 21plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava,IČO: 35765607 1 131,30 € FD 23 278 2023
15.05.2023 fólia LDPE hadica 1200mm – 200my – cca 50kg Haky s.r.o., Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, IČO: 54396719 202,80 € FD 23 276 2023
16.05.2023 prenájom mobilných toaliet JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary, IČO: 36238546 216,00 € FD 23 385 2023
17.05.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 277,34 € FD 23 277 2023
22.05.2023 zdravotná asistenčná služba počas kultúrno-spoločenskej akcie Fire Rescue Service s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 53190581 245,00 € FD 23 415 2023
22.05.2023 spracovanie rozvojového dokumentu obce – Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod na roky 2023 – 2027 (2030) Mgr. Pavol Kalmár, Občianske združenie BOVAP, Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 37819984 400,00 € FD 23 414 2023
23.05.2023 obálky Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 144,00 € FD 23 284 2023
23.05.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 € FD 23 271 2023
25.05.2023 servisné práce Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 492,00 € FD 23 287 2023
26.05.2023 prípojka NN.ATS (vodáreň) a vypracovanie protokolu Ing. Rudolf Tomovič, Domky 1087, 908 72 Závod, IČO: 41721284 643,00 € FD 23 290 2023
29.05.2023 kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Projektová dokumentácia na prestavbu a modernizáciu ZŠ Závod“ EUquisition s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava, IČO: 52963373 800,00 € FD 23 690 2023
29.05.2023 vodomer a montáž vodomera InštalPro s.r.o., Pod Borom 1154, 90872 Závod, IČO: 52482634 38,83 € FD 23 339 2023
29.05.2023 poukazy voda Slovenská pošta a.s, Lovinského 35, 817 11 Bratislava, IČO: 36631124 26,87 € FD 23 334 2023
30.05.2023 výkaz výmer k projektu Modernizácia verejnej infraštruktúry Ing. Patrik Rusnák, Turčianska 1134/1, 82101Bratislava, IČO: 53898524 360,00 € FD 24 116 2024
31.05.2023 laserová tlačiareň Brother Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 315,00 € FD 23 333 2023
01.06.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 193,13 € FD 23 308 2023
02.06.2023 prietokový spínač na závlahu v kostolnom parku GREENSHOP, s.r.o., Priemyselná 5/923, 903 01 Senec, IČO: 35827416 61,10 € FD 23 309 2023
06.06.2023 zásobník na papierové utierky B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,
Bratislava, IČO: 44413467
34,80 € FD 23 328 2023
06.06.2023 skladací drôtený odpadkový kôš EXACT Invest s.r.o. /HUMED/, Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava 37,70 € FD 23 327 2023
07.06.2023 hydraulický olej Kallisto s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46946373 145,00 € FD 23 330 2023
07.06.2023 archivačné boxe a papierové utieky Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 84,50 € FD 23 337 2023
08.06.2023 klampiarske práce na pódiu pri hasični Martin Kuník, Závodská 706, Veľké Leváre 908 73 165,00 €
09.06.2023 školenie strojníkov Beztech s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5,900 42 Miloslavov. IČO: 35856792 1008,00 € FD 23 357 2023
09.06.2023 darčekové flaše Darčeky u Katky s.r.o., Zábrežná 74/47,01014 Žilina. IČO:52138143 51,00 € FD 23 354 2023
13.06.2023 LED reflektory LEDart s.r.o., Vajnorská 127/E, 83104 Bratislava, IČO: 50020552 161,00 € FD 23 342 2023
13.06.2023 batérie do zálohového zdroja, LAN Switch a káble Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 130,50 € FD 23 344 2023
14.06.2023 futbalové trofeje a medaily Victorysport spol, s.r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35774282 114,99 € FD 23 347 2023
15.06.2023 vypracovanie rozpočtu na modernizáciu verejnej infraštruktúry , verejného priestranstva na Družstevnej ulici I.B.-SERVIS, s.r.o.,Dušnica 530/19, 906 38 Rohožník. IČO: 55349862 250,00 € FD 23 356 2023
15.06.2023 vyhotovenie PD bleskozvod DSS Sv. Michala DUEL-Elektrosystém, s.r.o.,Dubovského 34, 901 01 Malacky. IČO: 35761288 540,00 € FD 23 421 2023
15.06.2023 tlač letákov – Rozpis zvozov odpadu II. polrok Tlačiareň LUNA s.r.o., 908 71 Moravský Svätý Ján 742, , IČO: 36246948 132,72 € FD 23 351 2023
21.06.2023 tlačivá – potvrdenie o pobyte Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava. IČO: 42272360 20,64 € FD 23 353 2023
23.06.2023 koše k BCHH 2023 EXACT Invest s.r.o. /HUMED/, Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava 41,65 € FD 23 355 2023
27.06.2023 dopravné značenie značenie sk, s.r.o., Východná 301/40, 971 01, Prievidza, IČO: 50577557 59,50 € FD 23 361 2023
28.06.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 € FD 23 324 2023
29.06.2023 dátové káblovanie tried v ZŠ s MŠ Závod Alojz Krajčír, Nová 940, 908 72 Závod, IČO: 37445294 3 500,00 € FD 23 452 2023
07.07.2023 soľ priemyselná tabletovaná BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31336884 494,40 € FD 23 417 2023
11.07.2023 výmena poškodenej kamery na zbernom dvore – havária Zvac Systems s.r.o, Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky, IČO: 35859911 768,00 € FD 23 431 2023
17.07.2023 VOV chladnička VRF-50W Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO: 35950226 95,00 € FD 23 425 2023
19.07.2023 ročný servis Elektrolyzera ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 31381821 868,80 € FD 23 560 2023
19.07.2023 hasičské vybavenie a technika Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa, IČO: 44543697 3 270,40 € FD 23 483 2023
28.07.2023 ponorné čerpadlo, kábel a spoj do studne na vodárni MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, 925 52 Šoporňa, IČO: 34106171 1 862,62 € FD 23 489 2023
31.07.2023 odpadové vrecia BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 111,84 € FD 23 436 2023
02.08.2023 tonery Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 549,00 € FD 23 473 2023
02.08.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 195,19 € FD 23 457 2023
09.08.2023 struna štvorcová – diel do kosačky HECHT SK, spol.s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza. IČO: 35874422 37,09 € FD 23 484 2023
15.08.2023 oprava a náter obvodovej stany na budove obchodu a služieb v obci Závod č. 688 Vladimír Horváth, Závod č. 832 , 908 72 Závod. IČO: 34912380 2 200,00 € FD 23 493 2023
17.08.2023 zálohová batéria do obecného rozhlasu Signus, s.r.o., Matičná 1980/67, 900 45 Ivanka pri Dunaji, IČO: 44041438 72,17 € FD 23 490 2023
22.08.2023 Služby, spojené s externým manažmentom vo fáze implementácie projektu s názvom „Rekonštrukcia kultúrneho domu-kinosala“. JKL production s.r.o., Donnerova 717/5, 841 04 Bratislava, IČO: 36286133 1800,00 € FD 23 542 2023
23.08.2023 úprava priestoru pre bankomat KD Alojz Krajčír, Závod 940, 908 72 Závod, IČO: 37445294 4 232,40 € FD 23 552 2023
23.08.2023 výroba a montáž prístrešku nad bankomat a rebríka Jurius s.r.o., Svätoplukova 1043, 90872 Závod.IČO: 47206357 1020,00 € FD 23 562 2023
23.08.2023 tlačivá – matričné Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 830 05 Bratislava. IČO: 42272360 35,04 € FD 23 497 2023
28.08.2023 studená asfaltová zmes na opravu ciest PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, 949 01 Nitra, IČO: 36526606 298,20 € FD 23 505 203
04.09.2023 diktafón OKAY Slovakia, spol. s r.o., Černyševského 1287/10, 85101 Bratislava, IČO: 35825979 155,65 € FD 23 507 2023
06.09.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 185,85 € FD 23 541 2023
06.09.2023 umývací a poplachový prostriedok – umývačka riadu v KD RM GAstro – JAZ s.r.o., Nové Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom 915 01, IČO: 34153004 83,04 € FD 23 540 2023
11.09.2023 licencia program ALFA KROS a,s., Bytčická 9009/14, 010 01 Žilina, IČO: 31635903 108,38 € FD 23 563 2023
12.09.2023 soľ priemyselná tabletovaná BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31336884 494,40 € FD 23 549 2023
13.09.2023 zástavy LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO:364 98 980 39,30 € FD 23 550 2023
13.09.2023 náhradné diely kosačky Marián Šupa, J. Hollého 164, 92207,Veľké Kostoľany, IČO: 11906022 780,96 € FD 23 554 2023
28.09.2023 náhradný diel kosačka Miroslav Bakaľa, Kolónia 344/33, 02951 Lokca, IČO: 40747131 510,00 € FD 23 612 2023
29.09.2023 oprava MR BS ACOUSTIC, s.r.o., Hlavná 145,908 63 Radošovce, IČO: 36237809 1218,00 € FD 23 566 2023
11.10.2023 KD Dimex – Slovensko, s.r.o.,Robotnícka 2, 036 01 Martin, IČO: 36373991, 45,10 € FD 23 613 2023
16.10.2023 oprava fasády na budove starého KD č. 668 Ján Maxian, 908 72 Závod 357, IČO: 34474463 2787,00 € FD 23 665 2023
23.10.2023 Antivirus ESET Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 203,00 € FD 23 617 2023
26.10.2023 znalecký posudok na rodinný dom č. 736. Ing. Tomáš Jurkovič, Štefánikova 1021, 90873 Veľké Leváre. IČO: 43384412 220,00 € FD 23 688 2023
27.10.2023 hydraulický olej Kallisto s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 46946373 594,55 € FD 23 625 2023
02.11.2023 poskytnutie pracovnej zdravotnej služby Mgr. Monika Kubincová, Prof.Čárskeho 1457/23, 90845 Gbely, IČO: 52154921 300,00 € FD 23 671 2023
06.11.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 204,94 € FD 23 680 2023
07.11.2023 záznamník preventívnych protipožiarnych kontrol PYROKOMPLEX, s.r.o, Vodárenska 5505/5, 029 01 Námestovo,IČO: 36 421 901. 40,20 € FD 23 667 2023
13.11.2023 náhradné diely kosačky Marián Šupa, J. Hollého 164, 92207,Veľké Kostoľany, IČO: 11906022 323,44 € FD 23 678 2023
13.11.2023 energetický audit DELWAY s.r.o., Slavkovská 1809/25F, 06001 Kežmarok, IČO: 47993669 4560,00 € FD 24 059 2024
15.11.2023 Úprava vysielačky DHZ Peter Berky LV Servis, Ádorská ulica 700/2, 93012 Ohrady, IČO: 44364393 311,83 € FD 23 697 2023
20.11.2023 tabuľka so súpisným a domovým číslom SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o., Bratislavská 25,908 51 Holíč, IČO 50828843 7536,00 € FD 23 783 2023
04.12.2023 posypový vozík PROTECO náradie s.r.o., Lipová 4, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 50635875 59,65 € FD 23 743 2023
04.12.2023 posypová soľ Andina, s.r.o., Lábska 368/1, 90051 Zohor , IČO: 35893770 878,40 € FD 23 791 2023
05.12.2023 odstránenie havárie – vzduchotechnika JOVATECH, s.r.o., Holubyho 2112/8 , 90501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45588261 1416,00 € FD 23 796 2023
11.12.2023 gumové brity na snehové radlice GUMEX SK, spol. s.r.o., Stará Ivánska cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811 293,95 € FD 23 798 2023
13.12.2023 Poradenská a konzultačná činnosť STAVDOZOR s.r.o., Obchodná 451,906 38 Rohožník, IČO: 50789457 1300,00 € FD 23 819 2023
19.12.2023 tonery do tlačiarní Magic Print s.r.o. Rovniakova 15,851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 288,00 € FD 23 812 2023
19.12.2023 občasník Závodzan Ľubomír Húšek -tlačiareň Luna,908 71 Moravský Svätý Ján 3, IČO: 36246948 1017,36 € FD 23 816 2023
21.12.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 259,54 € FD 23 815 2023