Webové sídlo obce Závod!|piatok, 2 júna, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Objednávky tovaru a služieb OÚ Závod za rok 2023

Objednávky tovaru a služieb OÚ Závod za rok 2023

OÚ Závod objednávky tovaru a služieb za rok 2022

Dátum
objednávky
Tovar / Služba Dodávateľ Odhadovaná cena
objednávky v € s DPH
Identifikácia
zmluvy
02.01.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 120,00 €
09.01.2023 audit ročnej účtovnej závierky za rok 2022 RVC Senica s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 36259560 1800,00 €
11.01.2023 príručka „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ RVC Senica n.o., M.Nešpora 925/8, 905 01 Senica, IČO: 37986635 40,00 €
16.01.2023 kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu – kinosála“ EUquisition s. r. o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52963373 500,00 €
16.01.2023 zberné nádoby na zmesový komunálny odpad KOSIT WEST s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50492 471 1 379,76 €
18.01.2023 tlačivá – prihlasovacie lístky na trvalý pobyt ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 24,12 €
24.1.2023 poradenské a kozultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO:52485498 500,00 €
24.01.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 222,00 €
25.01.2023 medaily Gulášmajster 2023 Victory sport, spol. s r.o., Junácka 6, 831 04 Bratislava, IČO: 35774282 48,90 €
25.01.2023 zostava na guláš , grilovacia platna, nože – ceny na Gulášmajster 2023 Pro-Tech Shop, s. r. o., Lieskovská cesta 2279, 962 21 Lieskovec 130,53 €
25.01.2023 Bergner sada nožov – cena na Gulášmajster 2023 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislavamestská časť Ružinov, IČO: 35950226 18,65 €
30.01.2023 hasičský výcvik NAFTA a.s, Votrubova 1, 82109 Bratislava, IČO: 36286192 193,92€
31.1.2023 laserová tlačiareň Brother Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 294,00 €
09.02.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 190,80 €
17.02.2023 tonery do tlačiarní Magic Print s.r.o. Rovniakova 15, 851 02 Bratislava 5, IČO 36617661 524,00 €
21.02.2023 znalecký posudok na odhad hodnoty stavebných prác Ing. Peter Mateáš, Malinová 64, 900 42 Dunajská Lužná, IČO: 52690776 900,00 €
27.2.2023 PD prístavba vodárne Závod Duel- Elektrosystém, s.r.o., Dubovského 34, 901 01 Malacky, IČO: 35761288 480,00 €
28.02.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 €
02.03.2023 anténa na Vodáreň pre mobilný internet Regotrans, spol.s.r.o., Pluhová2, P.O.BOX 96, IČO: 00 685 780 65,40 €
02.03.2023 ročná údržba detského ihriska Studio-21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13,811 07 Bratislava, IČO35765607 262,13 €
07.03.2023 kancelárske potreby REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO: 35810122 111,60 €
09.03.2023 odpadové vrecia BETRIMAX s.r.o., M. R. Štefánika 189/22, 956 18 Bošany, IČO: 46261656 107,28 €
10.03.2023 pracovné rukavice IPC-SLOVAKIA s.r.o., Čierne 1038, 023 13 Čierne, IČO: 36400386 179,28 €
15.03.2023 oprava optického vedenia a servis kamerového systému na zbernom dvore Zvac Systems s.r.o, Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky, IČO: 35859911 677,54 €
15.03.2023 zostavenie KUZ za rok 2022 Andra-vzdelávacie centrum n.o., sídlisko Hanza 315/5, 924 01 Galanta, IČO: 37986171 400,00 €
20.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 114,66 €
22.03.2023 výmena aktívneho uhlia pre filtráciu na vodárni ProMinent Slovensko, s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava, IČO: 31381821 8 486,40 €
24.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 110,16 €
28.03.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 €
30.03.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 322,35 €
04.04.2023 laserová tlačiareň Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 678,00 €
06.04.2023 soľ priemyselná tabletovaná BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31336884 494,40 €
12.04.2023 úprava programu Dane a odpady TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO: 46919805 600,00 €
13.04.2023 zásahové hadice FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, 036 08 Martin, IČO: 36427969 389,40 €
25.04.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 €
26.04.2023 motorový olej Kallisto, s.r.o., Masarykova 21, 04001 Košice, IČO:46 946 373 71,80 €
02.05.2023 odborná stabilizácia, odvoz a likvidácia azbestocementového odpadu z čiernej skládky OK-plus s.r.o., Trenčianska 57, 825 10 Bratislava, IČO: 35935570 660,00 €
03.05.2023 tonery Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 348,00 €
03.05.2023 skartovač B2B Partner s.r.o., Šulekova 2,811 06,
Bratislava, IČO: 44413467
138,00 €
04.05.2023 výmena náhradného mechanizmu kolotoča do MŠ. Studio 21plus, s.r.o., Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava,IČO: 35765607 1 131,30 €
15.05.2023 fólia LDPE hadica 1200mm – 200my – cca 50kg Haky s.r.o., Pribinova 10/4, 901 01 Malacky, IČO: 54396719 202,80 €
16.05.2023 prenájom mobilných toaliet JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary-Dolečky P.O.BOX 3, 900 61 Gajary, IČO: 36238546 216,00 €
17.05.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 277,34 €
22.05.2023 zdravotná asistenčná služba počas kultúrno-spoločenskej akcie Fire Rescue Service s.r.o., Komenského 361, 908 77 Borský Mikuláš, IČO: 53190581 245,00 €
22.05.2023 spracovanie rozvojového dokumentu obce – Komunitný plán sociálnych služieb obce Závod na roky 2023 – 2027 (2030) Občianske združenie BOVAP, Štúrova 23, 985 05 Kokava nad Rimavicou, IČO: 37819984 400,00 €
23.05.2023 obálky Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 144,00 €
23.05.2023 konzultačné služby Katarína Jurkovičová, Veľké Leváre 147, 90873 Veľké Leváre, IČO: 52485498 500,00 €
25.05.2023 servisné práce Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 492,00 €
26.05.2023 prípojka NN.ATS (vodáreň) a vypracovanie protokolu Ing. Rudolf Tomovič, Domky 1087, 908 72 Závod, IČO: 41721284 643,00 €
29.05.2023 kompletná príprava verejného obstarávania pre zákazku s názvom: „Projektová dokumentácia na prestavbu a modernizáciu ZŠ Závod“ EUquisition s.r.o., Blumentálska 2735/20, 811 07 Bratislava, IČO: 52963373 800,00 €
29.05.2023 vodomer a montáž vodomera InštalPro s.r.o., Pod Borom 1154, 90872 Závod, IČO: 52482634 38,80 €
29.05.2023 poukazy voda Slovenská pošta a.s, Lovinského 35, 817 11 Bratislava, IČO: 36631124 30,00 €
30.05.2023 výkaz výmer k projektu Modernizácia verejnej infraštruktúry Ing. Patrik Rusnák, Turčianska 1134/1, 82101Bratislava, IČO: 53898524 120,00 €
31.05.2023 laserová tlačiareň Brother Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, 901 01 Malacky, IČO: 35875151 315,00 €
01.06.2023 kancelárske potreby Papera s.r.o., Magnetová 10, Bratislava, IČO 46082182 197,35 €