Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Dokumenty » ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA OBCE

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA OBCE

INDIVIDUÁLNE ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY, KONSOLIDOVANÉ ÚČTOVNÉ ZÁVIERKY, VÝROČNÉ SPRÁVY A SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA SÚ ZVEREJNENÉ V REGISTRI ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

www.registeruz.sk

www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/18762

 

Individuálna účtovná závierka obce Závod zostavená k 31. 12. 2014 – textová časť

tabuľková časť

súvaha

výkaz ziskov a strát

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy – FIN 1-12 k 31. 12. 2014

 

 

Účtovná závierka obce Závod zostavená k 31. 12. 2013 – textová časť

Účtovná závierka obce Závod zostavená k 31. 12. 2013 – tabuľková časť

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy – FIN 1-12 k 31. 12. 2013

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31. 12. 2013

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 k 31. 12. 2013

 

Účtovná závierka obce Závod zostavená k 31.12.2012

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy – FIN 1-04 – k 31.12.2012

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2012

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2012

 

Účtovná závierka obce Závod zostavená k 31. 12. 2011

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy – FIN 1-04 – k 31. 12. 2011

Súvaha Úč ROPO SFOV 1 – 01 – k 31. 12. 2011

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 – 01 – k 31. 12. 2011

 

Účtovná závierka obce Závod zostavená k 31.12.2010

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy FIN 1-04 – k 31.12.2010

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2010

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 – k 31.12.2010