Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 13.06.2024 (16:00)

Zasadnutie OZ – 13.06.2024 (16:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.06.2024 o 16:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.


PROGRAM ZASADNUTIA:
01.
Otvorenie zasadnutia

02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, Voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04.
Informácia starostu o dianí v obci
0
5. Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
0
6. Správa z kontroly hlavného kontrolóra obce
07.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
08.
Dodatok č.2, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Závod o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Závod
0
9. Zmena rozpočtu obce Závod
10. Zrušenie VZN- protest prokurátora
11. Rôzné
12. Uznesenia
13. Záver


Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024 Full article