Webové sídlo obce Závod!|streda, november 13, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo
  • Hladaj :

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie OZ – 03.10.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 03.10.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie 4. Kontrola uznesení 5. Informácia starostu o dianí v obci 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií 7. Zmeny a úpravy rozpočtu obce 8. Pripomienky ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 15.08.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15.08.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 18.06.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 18.06.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 07.03.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtokPOKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 10.12.2018 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v pondelok 10.12.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 13.09.2018 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.09.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 14.06.2018 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.06.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 12.04.2018 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12.04.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 13.02.2018 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 13.02.2018 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 14.12.2017 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 14.12.2017 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod.POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 3123