Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 18.07.2023 (18:00)

Zasadnutie OZ – 18.07.2023 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 18.07.2023 o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
03. V
oľba návrhovej komisie
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Kontrola uznesení
06. Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu obce Závod
07. Odpredaj majetku obce
08. Uznesenia
09. Záver