Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Archives by: Webmaster

Archives

Začali sa prípravné prace na rekonštrukciu cesty smerom na Tomky

21 mája, 2024 (0)
    V pondelok 20.5.2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začala prípravné práce na revitalizáciu cesty č. III/1169 od križovatky v intraviláne obce Závod až po hranicu Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja smerom na Tomky. Tieto prípravné ...

Výstavba čistiarne odpadových vôd sa blíži ku koncu

20 mája, 2024 (0)
Súčasťou projektu odkanalizovania obcí Veľké Leváre a Malé Leváre je aj rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd v Gajaroch. Čistiareň patrí Združeniu obcí Enviropark Pomoravie: Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre, Gajary. V rámci projektu bola ČOV rozšírená o novú stavebnú ...

Návrhy VZN – k zasadnutiu OZ 13.06.2024

17 mája, 2024 (0)
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024

EP24 | Požiadavky na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky

14 mája, 2024 (0)
Voľby do Európskeho Parlamentu 2024   Požiadavky na hlasovanie do prenosnej volebnej schránky pred dňom konania volieb do EP je možné podať: Osobne resp. prostredníctvom rodinného príslušníka na Obecnom úrade v Závode v čase úradných hodín. Telefonicky na telefónnych číslach: 034 ...

EP24 | Stály zoznam voličov

14 mája, 2024 (0)
Podľa § 10 odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov má volič možnosť overiť si, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či sú údaje úplné ...

EP24 | Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

14 mája, 2024 (0)

Základné informácie o vážnom systéme odpadov pre obce

14 mája, 2024 (0)
Označovanie smetných nádob je predpokladom na to, aby bolo možné jednoznačne a dlhodobo identifikovať odpadové nádoby a ich majiteľov, zabezpečiť poriadok v evidencii nádob a pripraviť kontajnerovú infraštruktúru na adresnú a efektívnu správu. Pred uvedením vážneho systému do praxe ...

UPOZORNENIE | NE-Parkovanie vozidiel na chodníkoch

13 mája, 2024 (0)
Za posledné obdobie bolo znovu vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku. Chodci ako aj mamičky s kočíkmi musia často vozidlo ...

Usmernenie k poplatku za komunálny odpad na rok 2024

10 mája, 2024 (0)
Usmernenie k doručeným rozhodnutiam o výrube poplatku za komunálny odpad na rok 2024 – Obec poplatok vyrubuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadu (ďalej len „zákona“) a podľa Všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bolo ...

Pracovná ponuka na pozíciu učiteľa/učiteľky Anglického jazyka pre 2. stupeň základnej školy v Závode

3 mája, 2024 (0)
Vedenie ZŠ s MŠ Závod v zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, hľadá do svojho priateľského kolektívu flexibilného kolegu na pozíciu učiteľa/učiteľky ...
Page 1 of 11712345...102030...Last »