Webové sídlo obce Závod!|piatok, 2 júna, 2023
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy

Aktuálne správy

Prerušenie distribúcie elektriny | 24.05.2023 a 26.05.2023

Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú  v stredu 24.5.2023 v čase ...POKRAČOVANIE TEXTU

Materská škola informuje rodičov, o prijímaní žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024

Prijímanie žiadostí do MŠ na školský rok 2023/2024. Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade so zákonom č.209/2019 Z.z., s ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Cintorín

Obec Závod ako správca pohrebiska, upozorňuje občanov, že na základe platného všeobecne záväzného nariadenia obce Závod je zakázané vstupovať do cintorína so psom a vodenia (venčenia) psa do cintorína. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Kontaktný zápis do 1. ročníka ZŠ s MŠ Závod

Vedenie ZŠ s MŠ Závod oznamuje zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia k 31. augustu 2023 vek 6 rokov, že kontaktný zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok ...POKRAČOVANIE TEXTU

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Žiadosť v prílohe

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník ...POKRAČOVANIE TEXTU

Svetový deň vody 2023 | RÚVZ Bratislava Vám vyšetrí vzorku vody z studne

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2023, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 bezplatne v ich akreditovanom laboratóriu vyšetrovať ...POKRAČOVANIE TEXTU

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – „MOJA OBEC“

Štatistický úrad Slovenskej republiky sprístupnil na stránke www.scitanie.sk ďalší produkt v rámci diseminácie údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 s názvom „MOJA OBEC“. Sčítanie obyvateľov, domov a ...POKRAČOVANIE TEXTU

Odpis stavu elektromerov alebo zaslanie stavu cez MMS | 3.-9.3.2023

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch 3. až 9. marca 2023 sa v obci uskutoční odpočet elektromerov. V prípade neprítomnosti, stavy elektromerov nevystavovať na viditeľné miesto ale stav ...POKRAČOVANIE TEXTU

ZMOS | „Mestám a obciam zhasína nádej“

Mestám a obciam zhasína nádej Na utorkovom (24.1.2023) rokovaní Komory miest ZMOS odobrili návrh protestnej iniciatívy s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Ide o aktivitu, v rámci ktorej samosprávy v pondelok 30. januára ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zdravotné stredisko | Poistenci VZP, ZP DÔVERA a ZP UNION

POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 5912345...102030...Last »