Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy

Aktuálne správy

Zákaz polievania a plytvania obecnou vodou.

Upozorňujeme všetkých odberateľov vody z obecného vodovodu, že evidujeme už niekoľko dní obrovský nárast spotreby vody. V prípade, že spotreba vody nebude znížená, môžeme očakávať pokles tlaku vody v sieti. Žiadame o striktné dodržiavanie pravidiel pri odbere vody a jej šetrenie. Dlhodobé sucho a porušovanie disciplíny môže viesť ku kolapsu systému. Pripomíname, že platí zákaz polievania a zavlažovania záhrad vodou z obecného ...POKRAČOVANIE TEXTU

Prerušenie distribúcie elektriny | 29.07.2024 (osada PRIEČNE)

Oboznámenie verejnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Úradné hodiny počas leta 2024

Úprava úradných hodín OÚ Závod od 15. júla do 31. augusta 2024POKRAČOVANIE TEXTU

BRKO | 2 zmenené stojiská na zber kuchynského odpadu.

Od júla 2024 sú v obci dve stojiská na zber kuchynského odpadu z domácností na nových pozíciách. Jedná sa o stojisko č.3 a č.6POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Obecný úrad a Zberný Dvor Odpadov budú zatvorené

POKRAČOVANIE TEXTU

EP24 | Výsledky volieb do Európskeho parlamentu – ZÁPISNICE a volebná účasť Závod – 28,3%

Priebežné výsledky volieb sa nezverejňujú z dôvodu prebiehajúcich volieb v ostatných členských krajinách Európskej únie. Definitívne výsledky volieb do Európskeho parlamentu budú zverejnené až po ukončení volieb vo všetkých ...POKRAČOVANIE TEXTU

BRKO | Mapa stojísk kde sú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a použitý olej / tuky z domácností.

Od pondelka 03. januára 2022 sú v obci zriadené stojiská na zber kuchynského odpadu z domácností.POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | NE-Parkovanie vozidiel na chodníkoch

Za posledné obdobie bolo znovu vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zápis detí do MŠ na školský rok 2024/2025

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2024/2025 Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy upravuje § 59  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...POKRAČOVANIE TEXTU

Hniezdenie bociana na nebezpečnom stĺpe vysokého napätia trafostanice

Vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej spoločnosti k odstráneniu hniezda.   Ochrane bociana bieleho sa aktívne venujeme viac ako desiatku rokov a preto nás mrzí, že sme museli pri tomto hniezde pristúpiť k odstráneniu ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 6712345...102030...Last »