Webové sídlo obce Závod!|piatok, november 22, 2019
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy
  • Hladaj :

Aktuálne správy

Zasadnutie OZ – 05.12.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 05.12.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie 4. Konsolidovaná účtovná závierka obce Závod k 31.12.2018 5. Výročná správa obce za rok 2018 6. Správa nezávislého audítora k KÚZ obce Závod k 31.12.2018 7. Správa nezávislého audítora ...POKRAČOVANIE TEXTU

Separovaný zber plastových obalov 18.11.2019

Oznamujeme občanom, že separovaný zber plastových obalov bude v pondelok 18.11.2019.POKRAČOVANIE TEXTU

Deň vojnových veteránov | Deň červených makov | Spomienka padlých vo vojne

Svetový deň vojnových veteránov, spomienka padlých vo vojne. V severnom Taliansku, v okolí mesta Rovereto (20 km od jazera Lago di Garda) prebiehali v dobe 1. svetovej vojny kruté ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Havária na vodovodnej sieti (ul.Oslobodenia)

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu na ulici Oslobodenia, že dôvodu opravy vodovodnej siete bude v piatok 8.11.2019 od 8:00 v tejto časti zastavená dodávka vody až do ukončenia ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zvoz komunálneho odpadu (06.11.2019)

Oznamujeme občanom, že zvoz komunálneho odpadu v mesiaci november bude len 1x a to v stredu 06.11.2019. Nasledujúci zvoz komunálneho odpadu bude až 4. decembra 2019.POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Bezpečnosť v okolí školy

Opätovne žiadame všetkých rodičov, aby dočasne z bezpečnostných dôvodov, svoje osobné motorové vozidlá parkovali na vyhradenom mieste pri štadióne ŠK Závod. Ďalej všetkých vyzývame, aby neblokovali prístupovú cestu na ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNÁMENIE | Deratizácia a dezinsekcia (II.2019)

Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 03.10.2019 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 03.10.2019 o 18:00 v obradnej miestnosti OÚ Závod. Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Parkovanie vozidiel na chodníkoch

Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku. Chodci ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Zmena úradných hodín pre verejnosť na OÚ Závod

Na základe požiadaviek občanov Obecný úrad upravuje úradné hodiny pre verejnosť od 16. septembra 2019 nasledovne:POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 2612345...1020...Last »