Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, júl 9, 2020
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy
  • Hladaj :

Aktuálne správy

INFO | Neprijaté deti do MŠ Závod

Informácia pre rodičov neprijatých detí do MŠ – voči vydanému rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do MŠ je potrebné podať odvolanie v lehote 15 dní od prevzatia a doručiť ho na adresu Základnej školy s MŠ Závod, – Obec Závod v súvislosti s riešením tejto situácie zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa bude konať dňa 30. 7. 2020 o 18:00 v KD Závod, kde budú prizvané aj ...POKRAČOVANIE TEXTU

VODA | Odpis vodomerov

Oznamujeme odberateľom vody z obecného vodovodu, že v obci prebieha odpočet spotreby vody k 30.6.2020 za odpočtové obdobie od 01.01.2020 do 30.06.2020.POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Pripomienkovanie CP Bus – 275

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2020/2021, ktoré budú k dátumu 13.12.2020, si Vás dovoľujeme informovať, ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Zmena v spôsobe podávania žiadostí o zaradenie do evidencie UoZ na ÚPSVR Malacky

S účinnosťou odo dňa 15.06.2020 sa z dôvodu uvoľnenia opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s predchádzaním šírenia ochorenia COVID 19 r u š í možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | OÚ Závod od 01.06.2020 v štandardnom režime

Od pondelka 1. júna 2020 bude fungovať Obecný úrad pre verejnosť v štandardnom režime. Žiadame všetkých občanov, aby naďalej dodržiavali hygienické nariadenia po vstupe do budovy a na úrade. ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Kontaktné vyučovanie od 1.6.2020 v ZŠ a MŠ Závod – Pokyny pre rodičov

POKYNY PRE RODIČOV detí, ktoré nastupujú do MŠ od 1.6.2020 Prevádzka v MŠ je od 7:00 do 16:00 hod. Príchod detí do MŠ – od 7:00 do 8:00 hod. ...POKRAČOVANIE TEXTU

Obchodná verejná súťaž

  ⇒ OVS - Dokument ⇐ Obec Závod, Sokolská 243, 908 72  Závod vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Výzva PZ Závod

Poľovnícke združenie Závod vyzýva verejnosť k väčšej ohľaduplnosti pri návšteve poľovného revíru. Vážení občania, jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza ...POKRAČOVANIE TEXTU

Zasadnutie OZ – 12.05.2020 (18:00)

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok dňa 12. mája 2020 o 18.00 hodine   Program zasadnutia: 01. Otvorenie zasadnutia 02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Deratizácia v obci

Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 20. apríla 2020 ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 1 of 2812345...1020...Last »