Webové sídlo obce Závod!|piatok, apríl 16, 2021
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy
  • Hladaj :

Aktuálne správy

OZNAM | Deratizácia a dezinsekcia v obci

Obec Závod podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Závod o dezinsekcii a deratizácii na území obce Závod, čl. 3 ods. 1 a ods. 2 oznamuje verejnosti, že v období od 21. októbra 2020 do 30. októbra 2020  bude v obci Závod vykonaná povinná deratizácia a dezinsekcia. Vyzývame všetky podnikateľské subjekty, aby zabezpečili vykonanie povinnej deratizácie a dezinsekcie a po jej uskutočnení do 15 dní predložili doklad o jej ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Povinná registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec Vás z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje občanov/chovateľov o povinnosti registrácie chovov ošípaných. Registrácia ...POKRAČOVANIE TEXTU

Prerušenie distribúcie elektriny | 20.10.2020

Oboznámenie verejnosti V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v ...POKRAČOVANIE TEXTU

COVID-19 | Epidemiologická situácia v obci

V posledných dňoch sa situácia v počte nakazených v našej obci zhoršila. Cez víkend sme mali podľa stanoviska RÚVZ piatich pozitívnych občanov v našej obci, z toho jednu učiteľku.POKRAČOVANIE TEXTU

INFO | Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Domácnosti ktoré nezaplatili vodné-stočné

Súpisné čísla ktoré nezaplatili: Vodné a Stočné mimo poslednej fakturácie Nezaplatené ku dňu 30.06.2020 2, 28, 52, 53, 70, 80, 244 –byt č.2 a 5, 361, 408, 518, 551, ...POKRAČOVANIE TEXTU

Výzva na predloženie ponuky – Zmluvný predaj

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. v rámci prieskumu trhu zverejňuje : Výzvu na zmluvný predaj cestovných dokladov v tarifnom bode Závod. ⇒ VÝZVA ⇐POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | Začiatok školského roka 2020/2021

Milí rodičia! Vzhľadom k mimoriadnej situácii sa neuskutoční tradičné slávnostné otvorenie nového školského roka, ktorého sa zúčastňovali všetci žiaci školy na školskom dvore. Otvorenie školského roka na školskom dvore absolvujú ...POKRAČOVANIE TEXTU

OZNAM | MUDr. Račická – Dovolenka

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Račická Jitka, bude čerpať v dňoch 11.09.2020 až 18.09.2020 dovolenku. Prosím zabezpečte si vopred chronickú terapiu, teda lieky, ktoré budete potrebovať, ako aj iné pomôcky a vyšetrenia. ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Domácnosti ktoré nezaplatili daň z nehnuteľnosti a daň za psa

Súpisné čísla ktoré nezaplatili: DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA Daň z nehnuteľnosti Nezaplatená za rok 2020 2, 52, 237, 406, 459, 553, 551, 572, 573, 612, 621, ...POKRAČOVANIE TEXTU
Page 3 of 3212345...102030...Last »