Webové sídlo obce Závod!|streda, 24 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zber nebezpečného odpadu s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore (16.03.2024)

Zber nebezpečného odpadu s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore (16.03.2024) 

Na zbernom dvore odpadov v obci Závod bude v rámci Veľkého jarného upratovania dňa 16.03.2024 v čase od 08:00 do 12:00 pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb (nepodnikateľov) tieto odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky
Chemikálie 
  (fotochemické látky, detergenty obsahujúce nebezpečné látky)
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a podobne, tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad.

ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch maximálne do 5 kg od 1 osoby.

Spoločnosť ARGUSS s.r.o. si vyhradzuje právo neprebrať odpad, ktorý nie je identifikovateľný a riadne označený.