Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 28 novembra, 2022
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy

Aktuálne správy

Zápis detí do 1.ročníka (2019/2020)

ZŠ s MŠ Závod uskutoční zápis detí do 1. ročníka ZŠ v piatok 12.04.2019 o 16:00 v budove prístavby ZŠ s MŠ.POKRAČOVANIE TEXTU

VEREJNÉ OZNÁMENIE | Zneškodnenie obsahu žumpy prostredníctvom oprávnenej fyzickej osoby určenej obcou Závod

   Obecné zastupiteľstvo v Závode sa dňa 13.09.2018 uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Závod (Dodatok č. 1) o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Závod,POKRAČOVANIE TEXTU

Svetový deň vody | BVS bezplatne otestuje vzorky vody zo studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť

Bezplatná analýza vzoriek vody z domácich studní Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa vody bezplatne otestuje vzorky vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov ...POKRAČOVANIE TEXTU

UPOZORNENIE | Zákaz vypaľovania suchej trávy

Vypaľovanie suchej trávy Občiansky zákonník ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nadmieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho ...POKRAČOVANIE TEXTU

Plánované odkalovanie obecného vodovodu

 Odkalovanie vodovodu po čistení vodojemu | 14.-15.3.2019   Upozorňujeme odberateľov vody z obecného vodovodu, že v dňoch 14-15.3.2019 v čase od 9:00 hodiny bude prebiehať odkalovanie celej obce po častiach. Z ...POKRAČOVANIE TEXTU

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorovPOKRAČOVANIE TEXTU

Plánované čistenie obecného vodojemu | 11.týždeň 2019

  Obmedzená dodávka vody podľa Regulačného stupňa č.2. Na základe dlhodobo plánovaného čistenia vodojemu a v súlade so Zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláškou MŹP SR ...POKRAČOVANIE TEXTU

Odpis stavu elektromerov

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že bude vykonávať v našej obci odpis stavu elektromerov v období od 01.03.2019 do 09.03.2019.POKRAČOVANIE TEXTU

Zoznam neplatičov k 31.12.2018

Súpisné čísla ktoré nezaplatili poplatky za DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI – DAŇ ZA PSA – KOMUNÁLNY ODPAD – VODNÉ A STOČNÉ k dátumu: 31.12.2018POKRAČOVANIE TEXTU

Multifunkčné ihrisko – OTVORENÉ

Obecný úrad oznamuje verejnosti: Multifunkčné ihrisko je znovu prístupné pre verejnosť.POKRAČOVANIE TEXTU
Page 30 of 58« First...1020...2829303132...4050...Last »