Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 15 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Oznam | 2 voľné pracovné miesta

Oznam | 2 voľné pracovné miesta 

MESTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MALACKY
 príspevková organizácia mesta, 1. mája 9, 901 01  Malacky


Opatrovateľka v zariadení opatrovateľskej služby

 

Zamestnávateľ:                Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Sídlo:                              1. mája 9, 901 01  Malacky

Funkcia:                          opatrovateľka

Charakteristika:               Starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych služieb
                                      – pomocná a obslužná práca pri vytváraní,
                                         prehlbovaní a upevňovaní hygienických
                                         a spoločenských návykov.

Termín nástupu:               dohodou

Pracovný úväzok:             35 hodín týždenne,
                                      12 hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat:                 613 € – 730 € podľa počtu rokov praxe
                                      + príplatky za víkendy,  sviatky a nočné zmeny

                                       (+ po uplynutí skúšobnej doby osobný príplatok)

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania
                                      so zameraním na opatrovanie
alebo na poskytovanie
                                      zdravotnej starostlivosti alebo stredné vzdelanie
                                     
a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania
                                      najmenej v rozsahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky:           zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
                                      komunikatívnosť,flexibilita,
profesionalita, empatia,
                                      ochota pomáhať, trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s uvedením telefonického kontaktu)
  • profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

 

         Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 20. júla 2020 do 14.00 hod. Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

                                                          

 

 

 Mgr. Melánia Dujsíková
riaditeľka MsCSS