Webové sídlo obce Závod!|sobota, 13 apríla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » UPOZORNENIE | Parkovanie vozidiel na chodníkoch

UPOZORNENIE | Parkovanie vozidiel na chodníkoch 

Za posledné obdobie bolo vo viacerých častiach obce zistené, že sa dlhodobo parkuje s motorovými vozidlami na obecných chodníkoch tak, že zaparkované vozidlo znemožňuje plynulý prechod chodcov po chodníku. Chodci ako aj mamičky s kočíkmi musia často vozidlo obchádzať mimo chodníka resp. až na cestu.

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke § 52 ods. 2 znie: „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Obec niektorých majiteľov vozidiel, ktorí nevhodne parkovali na chodníkoch, písomne vyzvala na okamžité preparkovanie s výstrahou odtiahnutia vozidla.

Aby sa podobné situácie neopakovali, je na majiteľoch motorových vozidiel, aby svoje autá parkovali tak, ako im dovoľuje zákon – na chodníku musí zostať voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.


 

A na záver ešte jedno upozornenie:
Chodník je určený pre chodcov a nie pre cyklistov, tí smú po chodníku bicykel alebo motocykel tlačiť a nie na ňom jazdiť.


ILUSTRAČNÉ FOTO