Webové sídlo obce Závod!|streda, 21 februára, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » BRKO | Mapa stojísk kde sú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a použitý olej / tuky z domácností.

BRKO | Mapa stojísk kde sú umiestnené hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad a použitý olej / tuky z domácností. 

Od pondelka 03. januára 2022 sú v obci zriadené stojiská na zber kuchynského odpadu z domácností.

Pri bytových domoch a na uliciach je zriadených 20 stojísk, kde sú umiestnené hnedé zberné nádoby. Presné pozície stojísk sú zobrazené na mapke. Nádoby sú umiestnené v dostupnej vzdialenosti pre občanov. Vývoz zberných nádob je zabezpečený 1-krát týždenne zbernou spoločnosťou.

 

  1. BRKO-Video2022-


Jedna nádoba je určená na KUCHYNSKÝ ODPAD.
Kuchynský odpad treba vhadzovať v rozložiteľných BIO vreckách.

Druhá nádoba je určená na použitý OLEJ a TUKY.
Olej treba odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.
Tieto nádoby na olej nahrádzajú zberné miesto za obecným úradom.
JE ZAKÁZANÉ :
- dávať do nádob zelený odpad zo záhrad
 a iné druhy odpadov
- dávať do nádob potraviny zabalené v obaloch
- premiestňovať nádoby na iné miesto
Čo PATRÍ do nádob na kuchynský odpad?

Zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia
Pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
Kávové a čajové zvyšky
Vajcia a vaječné škrupiny
Starý chlieb a pečivo
Zvyšky jedál
Tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné)
Mäso, ryby
Mliečne výrobky (bez obalu)
Potraviny po záruke (bez obalu)

Čo NEPATRÍ do nádob na kuchynský odpad?
Zelený odpad zo záhrad (žiadne lístie, tráva, konáre a iné)
Triedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier a pod.)
Nebezpečné odpady
Cigaretové ohorky
Použitý olej a tuky z domácnosti (vkladá sa do nádob na to určených)

MAPA STOJÍSK

 NA ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Zdroja a foto: www.espik.sk