Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 09.02.2023 (18:00) 

Zasadnutie OZ – 09.02.2023 (18:00)  

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční
vo štvrtok 09.02.2023 o 18:00

v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
0
6. Návrh dodatku č.3, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 74 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení
0
7. Návrh dodatku č.8, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 36 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb sv. Michala n.o.
0
8. Zmena rozpočtu
0
9. Rôzne
10. Podnety a dotazy obyvateľov obce
11. Uznesenia
12. Záver

 

Návrhy nových VZN a dodatkov k VZN obce ZÁVOD
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 13.06.2024 Full article
NÁVRHY VZN / DODATKOV VZN OBCE ZÁVOD A INÉ DOKUMENTY k najbližšiemu zasadnutiu Obecného zastupiteľstva - štvrtok 18.04.2024