Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecné zastupiteľstvo » Zasadnutie OZ – 13.04.2023 (18:00) 

Zasadnutie OZ – 13.04.2023 (18:00)  

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.04.2023 o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu Závod.

Program zasadnutia:

01. Otvorenie zasadnutia
02.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
03.
Kontrola uznesení
04.
Informácia starostu o dianí v obci
05.
Informácia predsedov komisií o činnosti komisií
06. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
07. Zmena rozpočtu
08
. Rôzne
09. Uznesenia
10. Záver