Webové sídlo obce Závod!|utorok, 18 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Obecný úrad » Starosta » KONTAKTY na OÚ Závod – Úradné hodiny, mail, tel., FA údaje

KONTAKTY na OÚ Závod – Úradné hodiny, mail, tel., FA údaje 


| Úradné hodiny pre verejnosť |
| Adresa | Kontakty |
GDPR | Fakturačné údaje |
 
Matrika, referát daní, poplatkov, evidencie obyvateľstva,
 overovania podpisov a ostatných agend

Pondelok           7:3012:00 | 13:0016:00
Utorok               7:3012:00 | 13:0016:00
Streda                7:3012:00 | 13:0017:00
                 Štvrtok              NESTRÁNKOVÝ DEŇ  – úmrtia sa vybavujú
    Piatok                7:3012:00                             

Stavebný úrad

Streda         7:3012:00 prestávka 13:0015:30
Štvrtok            dohodnuté kolaudácie, obhliadky  

Obecný úrad Závod
Sokolská 243, 908 72 Závod

Kultúrny dom, Obecný úrad, Matričný úrad, Stavebný úrad, Webové sídlo obce 

GPS: 48°32'35.9"N 17°01'45.8"E 
(48.543295, 17.029400)

Plus Code GMAP:  G2VH+8Q Závod
KONTAKTY:

Starosta obce

Mobil: 0903 751 275

Mail: starosta@obeczavod.sk

TEL. ÚSTREDŇA : 034 7799 324
prepojenie na klapky   034 7799 254
               034 7751 811

Priama linka:    034 7799 312
     Voda, Podateľňa, Komunálny odpad, Obecný rozhlas
Tel. klapky     Emailové kontakty podľa agendy:

Klapka - 10        stavebnyurad@obeczavod.sk 
Klapka - 10     odpady@obeczavod.sk

Klapka - 11    podatelna@obeczavod.sk 
Klapka - 11        voda@obeczavod.sktel-mail2.php

Klapka - 12        uctovnik@obeczavod.sk 
Klapka - 12        projekty@obeczavod.sk

Klapka - 13        pokladnik@obeczavod.sk

Klapka - 15        starosta@obeczavod.sk 
Klapka - 15        sekretariat@obeczavod.sk 

Klapka - 16        webmaster@obeczavod.sk
Klapka - 16        kino@obeczavod.sk

Klapka - 17        kultura@obeczavod.sk
Klapka - 17        dane@obeczavod.sk
Klapka - 17        matrika@obeczavod.sk 
GDPR
V zmysle zákona č. 18/2018 obec Závod určila 
zodpovednú osobu: 

JUDr. Stanislav Beňo
Telefón: 0919367404
email: zodpovedna.osoba@datasafe.sk

Obec spracováva osobné údaje primerane, relevantne a výhradne na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva prostredníctvom návrhu,
 ktorý podá na Úrad na ochranu osobných údajov. 
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov
 Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V prípade potreby môže dotknutá osoba požiadať obec o opravu, 
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov spôsobom, 
ktorý vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z.
FakturyFakturačné údaje:
Obec Závod
Sokolská 243
908 72  Závod
IČO: 00310158
DIČ: 2020380131

Bankové spojenie: 
PRIMA BANKA SLOVENSKO
IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003