Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 27 mája, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Voľby - Archiv » Voľby NR SR » Voľby NR SR | Vydávanie hlasovacích preukazov

Voľby NR SR | Vydávanie hlasovacích preukazov 

Vydávanie hlasovacích preukazov

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 29. 9. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V piatok 29. 9. 2023 sa hlasovacie preukazy budú vydávať do 12.00 h.


Ilustračné foto.