Webové sídlo obce Závod!|utorok, 23 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI

VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI

– zjednodušená projektová dokumentácia zriadenia vjazdu vypracovaná oprávnenou osobou
– projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať správcovi cesty, v tomto prípade je správcom obec so žiadosťou o vydanie stanoviska
– projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu so žiadosťou o vydanie stanoviska, dokumentácia musí obsahovať aj projekt organizácie dopravy – prenosného dopravného značenia v čase výkonu stavebných prác
Následne žiadateľ podá žiadosť o zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť cestnému správnemu orgánu – obci, obec po zaplatení správneho poplatku vydá rozhodnutie o zriadení vjazdu.