Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU ZO ŠTÁTNEJ CESTY K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI:

VYBUDOVANIE NOVÉHO VJAZDU ZO ŠTÁTNEJ CESTY K PRIĽAHLEJ NEHNUTEĽNOSTI:

– zjednodušená projektová dokumentácia zriadenia vjazdu vypracovaná oprávnenou osobou
– projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať správcovi cesty napr. správe a údržbe ciest so žiadosťou o vydanie stanoviska
– projektovú dokumentáciu je potrebné zaslať príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu so žiadosťou o vydanie stanoviska, dokumentácia musí obsahovať aj projekt organizácie dopravy – prenosného dopravného značenia v čase výkonu stavebných prác
Následne žiadateľ podá žiadosť o zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť cestnému správnemu orgánu – Okresnému úradu, Okresný úrad po zaplatení správneho poplatku vydá rozhodnutie o zriadení vjazdu.