Webové sídlo obce Závod!|pondelok, 17 júna, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Štátne a miestne komunikácie » VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA POPRI ŠTÁTNEJ CESTE V OBCI

VYBUDOVANIE NOVÉHO CHODNÍKA POPRI ŠTÁTNEJ CESTE V OBCI

– projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vypracovaná oprávnenou osobou
– projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné zaslať správcovi cesty, napr. správe a údržbe ciest (pre cesty II. a III. triedy) so žiadosťou o vydanie stanoviska
– projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie je potrebné zaslať príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu so žiadosťou o vydanie stanoviska, dokumentácia musí obsahovať aj projekt organizácie dopravy – prenosného dopravného značenia v čase výkonu stavebných prác
-Následne žiadateľ podá žiadosť o vydanie stavebného povolenia cestnému správnemu orgánu – Okresnému úradu, Okresný úrad po zaplatení správneho poplatku vydá stavebné povolenie.