Webové sídlo obce Závod!|štvrtok, 25 júla, 2024
PRÁVE STE TU: Home » Aktuálne správy » Zasadnutie OZ – 13.02.2018 (18:00)

Zasadnutie OZ – 13.02.2018 (18:00) 

Pozývame občanov na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Závode,
ktoré sa uskutoční v utorok
13.02.2018 o 18:00
v obradnej miestnosti OÚ Závod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola uznesení
 5. Informácia starostu o dianí v obci
 6. Informácie predsedov komisií o činnosti komisií
 7. Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie dotácie  
 8. Pripomienky a dotazy obyvateľov obce 
 9. Rôzne 
 10. Uznesenia
 11. Záver