PRÁVE STE TU: Home » Nezaradené » Kalendár riadnych termínov OZ
  • Hladaj :

Kalendár riadnych termínov OZ 

Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2022

Termín OZ 2022

Riadny termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN
a dodatkov k VZN
od:
Termín doručenia
pripomienok
k návrhom je
do:
Vyhodnotenie
pripomienok
komisiou
do:
Písomné oboznámenie
poslancov o vyhodnotení
pripomienok
do:

 Kalendár riadnych zasadnutí OZ pre rok 2021 

Termín
zasadnutia
Obecného
zastupiteľstva
Zverejnenie
návrhov VZN
od:
Pripomienky
k návrhom
do:
Vyhodnotenie
pripomienok
komisiou
do:
Oboznámenie poslancov
písomnou formou
o vyhodnotení pripomienok
do:
Štvrtok
11.03.2021
Piatok
19.02.2021
Pondelok
01.03.2021
Streda
03.03.2021
Piatok
05.03.2021
Štvrtok
08.04.2021
Piatok
19.03.2021
Pondelok
29.3.2021
Streda
31.03.2021
Štvrtok
01.04.2021
Štvrtok
10.06.2021
Piatok
21.05.2021
Pondelok
31.05.2021
Streda
02.06.2021
Piatok
04.06.2021
Utorok
24.08.2021
Piatok
06.08.2021
Pondelok
16.08.2021
Streda
18.08.2021
Štvrtok
19.08.2021
Štvrtok
09.09.2021
Pondelok
16.08.2021
Piatok
27.08.2021
Utorok
31.08.2021
Piatok
03.09.2021
Štvrtok
09.12.2021
Piatok
19.11.2021
Pondelok
29.11.2021
Streda
01.12.2021
Piatok
03.12.2021


 
Archív pozvánok na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 09.12.2021 o 18:00 v obradnej miestnosti KD Závod. Full article

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 09.09.2021 o …

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 24.08.2021 o …

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10.06.2021 o …

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 08.04.2021 o …

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 11.3.2021 o …

Pozývame občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závode, ktoré sa uskutoční v utorok 15.12.2020 o …

VŠETKY POZVÁNKY ⇒